Medlemsnedgang i LO’s a-kasser

Af | @GitteRedder

De nye tværfaglige a-kasser har skærpet priskonkurrencen, og på blot fem måneder har 16.500 medlemmer forladt LO’s a-kasser. Den negative medlemsudvikling får nu HK til at starte millionkampagne for at generobre tabte a-kassemedlemmer.

LO’s arbejdsløshedskasser mister mange medlemmer. Siden september 2002, hvor en ny lov gjorde det muligt at etablere tværfaglige a-kasser, har LO’s fagligt forankrede a-kasser mistet over 16.500 medlemmer. Det viser helt nye tal baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik om bevægelser mellem Danmarks i alt 33 a-kasser. 

Værst er det gået ud over Specialarbejderforbundets a-kasse, der på bare fem måneder fra september 2002 til januar 2003 har tabt over 5.000 medlemmer. Medlemmerne svigter også  HK’s a-kasse, der i samme tidsrum har mistet næsten 5.000 medlemmer. Også Kvindeligt Arbejderforbund og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet mærker konkurrencen fra de nye tværfaglige a-kasser og har måttet sige farvel til et par tusinde medlemmer tilsammen. Forbundet af Offentligt Ansatte har mistet 1.700 medlemmer af deres a-kasse.

Den uheldige medlemsudvikling har allerede fået HK’s a-kasse til at starte en omfattende branding-kampagne. Det sker med reklamer for i alt syv millioner kroner i tv, radio, internet og trykte medier. HK’s forbundsformand John Dahl forklarer, at reklamekampagnen skal gøre medlemmerne mere bevidste om de kvaliteter, som HK’s a-kasse rummer.

»Selvom der findes billigere a-kasser end vores, så kan de vise sig at blive et dyrt bekendtskab for den enkelte,« mener John Dahl, som frem for at konkurrere på pris vil konkurrere på service, rådgivning og aktiv hjælp. Han henviser til, at prisforskellen mellem de billigste a-kasser og HK’s a-kasse kun er på omkring 30-40 kroner om måneden efter skat. 

SiD’s a-kasse har ikke aktuelle planer om at markedsføre a-kassen i den store offentlighed, siger a-kassens forretningsfører Morten Kaspersen, der samtidig er formand for A-kassernes Samvirke. Når SiD reklamerer, er det for SiD i almindelighed og ikke specifikt for a-kassen.
»Jeg forstår udmærket, at HK gør det. Den nye lov om tværfaglige a-kasser skærper konkurrencen betydeligt, og det presser de fleste a-kasser,« fastslår Morten Kaspersen og giver udtryk for, at i en tid med voldsomt stigende ledighed er det bekymrende, at så mange lønmodtagere vælger at spare på a-kassekontingentet.

»De tværfaglige a-kasser, der fører sig frem med prisbillighed, kan ikke konkurrere på kvalitet i ydelserne. Og de kan slet ikke administrere ledighed, så de ledige vil hurtigt opdage, at de er gået galt i byen,« vurderer Morten Kaspersen.  

Kristelige taber stort

Ikke alle de tværfaglige a-kasser, som har markedsført sig selv i aggressive kampagner, har ifølge en særkørsel fra Danmarks Statistik haft succes. Arbejdsløshedskassen for Selvstændige (ASE), har de seneste fem måneder mistet netto knap 500 medlemmer, og det er en streg i regningen for ASE, som i efteråret kørte en langvarig og synlig kampagne for også at hverve medlemmer blandt lønmodtagere.

Den helt store taber er den Kristelige a-kasse, der har mistet over 4.000 medlemmer, hvilket svarer til en medlemstilbagegang på 2,6 procent. Mange medlemmer har forladt den kristelige kasse til fordel for den nyetablerede Danske Lønmodtageres a-kasse med hjemsted i Esbjerg, der målt i antal medlemmer har fået succes med mere end 10.000 medlemmer.

Mens LO’s a-kasser kan notere sig en samlet nedgang på 1,3 procent af medlemstallet, så er status for de andre hovedorganisationers a-kasser helt anderledes positiv. FTF’s fagligt afgrænsede a-kasser har kun mistet 146 medlemmer, mens AC’s a-kasser har haft en fremgang på 1,2 procent eller knap 2.400 nye medlemmer.

Tallene viser også, at mange medlemmer forlader LO’s a-kasser for at blive uorganiserede. Samlet set har der i LO-kasserne været en afgang på 57.858 medlemmer, hvoraf de 33.052 er gået til at være ikke-forsikrede og altså hverken er blevet medlem af en anden LO-kasse eller en tværfaglig a-kasse.