Medarbejderne bliver inddraget i strukturændringer

Af Trine Reitz Bjerregaard, NET-Redaktionen.

De faglige organisationer vil blive inddraget, når kommuner og amter skal lægges sammen, forsikrer Kommunernes Landsforening. Men fyringer kan foreningen ikke garantere imod.

Beslutter Folketinget at gennemføre en kommunalreform, bliver medarbejderne på lokalt plan naturligvis inddraget i processen. Det lover Herlev-borgmester Kjeld Hansen (S), der også er formand for Kommunernes Landsforenings  løn- og personaleudvalg.

»Overvejelser om, hvordan de kommunale medarbejdere og deres organisationer kan inddrages i processen, vil indgå som et helt naturligt element i det videre forløb, når der tages hul på de politiske drøftelser af Strukturkommissionens anbefalinger,« siger Kjeld Hansen.

Både formand for de kommunalansattes forhandlingsfællesskab, KTO, Dennis Kristensen, der også er formand for Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA), og Bente Sorgenfrey, der er formand for Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), har appelleret til, at de ansatte og deres organisationer inddrages. Og den appel lytter Kjeld Hansen til.

»Det er vigtigt, at de ansatte føler sig trygge, og at vi kan undgå mytedannelser. Derfor bør processen være præget af størst mulig åbenhed og af dialog og samarbejde ledelsen og de ansatte imellem,« siger han.

Dennis Kristensen har også krævet en garanti for, at ingen mister deres job på grund af den kommende strukturreform. En sådan garanti vil Kjeld Hansen ikke udstede, og det er heller ikke nødvendigt, mener han:

»Realiteten er jo, at det offentlige arbejdsmarked har et perspektiv, som er tegnet for længst, nemlig at vi kommer til at mangle arbejdskraft. Så der er ingen grund til at frygte fyringer. De fleste offentlige opgaver er personaletunge, og det vil de være, uanset om man lægger kommuner sammen eller ej. De ældre skal jo have lige så meget pleje, og børnene skal have samme undervisning,« siger Kjeld Hansen, der vil tage spørgsmålet op med de faglige organisationer.

Strukturkommissionen afleverede fredag sin rapport, som lægger op til store omvæltninger af den kommunale og amtskommunale danmarkskort. De tre hovedorganisationer LO, FTF og Akademikernes Centralorganisation spillede før jul ud med en række fælles anbefalinger – blandt andet mod nedlæggelse af stillinger og for en kraftig inddragelse af personalet i reformarbejdet.