Manglende aktivering kan undergrave integration

Af | @MichaelBraemer

Socialforskningsinstituttet kritiserer kommunernes integrationsindsats i ny rapport, som sammenfatter instituttets forskning på området gennem de seneste fire år.

Kommunerne aktiverer alt for lidt i deres indsats for at integrere etniske minoriteter. Det er en af konklusionerne i ny rapport fra Socialforskningsinstituttet (SFI) »Mange veje til integration«.

Integrationsloven har siden 1999 pålagt kommuner at igangsætte et særligt integrationsprogram for flygtninge og familiesammenførte. Blandt andet skal kommunerne aktivere de flygtninge og indvandrere, som ikke er i arbejde. Aktiveringen har imidlertid konstant haltet bagefter, konstaterer SFI. Selv i lovens tredje år, 2001, aktiverede kommunerne kun omkring 40 procent af dem, der fik integrationsydelse.

Det kan undergrave integrationen af de etniske minoriteter på arbejdsmarkedet, at mange kommuner således ikke lever op til deres aktiveringsforpligtelse, advarer instituttet. SFI betegner aktiveringen som overordentlig vigtig i betragtning af de store problemer, der hidtil har været med at integrere etniske minoriteter på det danske arbejdsmarked.

Integrationsloven giver mulighed for at fritage personer for aktivering, hvis der er ganske særlige grunde som for eksempel sygdom og stærke traumer, der taler for det. Men blandt kommunernes forklaringer på manglende aktivering har SFI fundet, hvad det kalder helt uacceptable begrundelser i forhold til lovgivningen. For eksempel, at der ikke findes aktiveringstilbud.

Rapporten peger på bemærkelsesværdigt store forskelle mellem kommunerne i aktiveringsindsatsen, og SFI efterlyser forskning, som kan belyse årsagerne til de store forskelle og dermed komme med bud på, hvordan der kan rettes op på skævheden.