Man kommer ikke til Brasilien ved at købe en busbillet til Brønshøj

Af | @MichaelBraemer

Formandsvalget i 3F blev i går en kandidat mindre. Nu tyder alt på, at Per Christensen bliver 3F’s nye førstemand. I sit første store interview lægger han op til en konstruktiv kritisk linje over for regeringen, kaffe med alle politiske partier, og så vil han måles på, om ’rigtig mange’ kortuddannede får mere uddannelse.

Foto: Foto: 3F

3F har tabt rundt regnet 100.000 medlemmer på ti år. Hvordan vil du stoppe medlemsflugten og rekruttere nye medlemmer?

På vores kommende kongres fremlægger vi en ny organiseringsstrategi, som går ud på at involvere 3F’s tillidsfolk og lokalafdelinger mere. Den har været ude i alle lokalafdelinger og fået stor opbakning. Jeg vil også lægge vægt på at få fortalt de gode historier om 3F. Det er en misforståelse, at vi skulle være en dårligere organisation, fordi vi har mistet medlemmer. Der er rigtig, rigtig mange historier om 3F og de resultater, vi skaffer. Og så skal vi blive bedre til at se folk i øjnene og forstå, at deres arbejdspladsproblemer er noget særligt, og at der er behov for forskellige løsninger. Inden for de seneste tre år har vi fået mere end 10.000 flere medlemmer med anden etnisk baggrund. Det er beviset på, at det nytter med ordentligt fagforeningsarbejde, hvor man insisterer på forskelligheden.

Skal 3F gå i kamp om kontingentpriserne med Kristelig Fagbevægelse?

Vi har holdt kontingentet i ro i mange år, men man kommer ikke til Brasilien ved at købe en busbillet til Brønshøj. Og vi kommer aldrig til at konkurrere på prisen med det, der ikke er Kristelig Fagbevægelse, men Kristelig Fagforretning. Vi kan sagtens konkurrere på alle andre områder. Pris og vare hænger sammen, og vi er uden sammenligning de bedste til at varetage medlemmernes interesser. Hvilket vi kontant kan bevise, fordi vi år for år opgør, hvor mange penge vi henter hjem til medlemmerne.

Hvordan tror du, danskerne ser på 3F i dag, og hvordan vil du gerne have, de ser på jer om fire år?

Det kan godt være, jeg er farvet, men når jeg lytter til familie, bekendte og medlemmer, hører jeg opfattelsen af en rigtig fagforening. Fordi vi er så synlige, som vi er. Jeg tror ikke, de oplever, at vi er mere barske end den øvrige fagbevægelse, men at vi er nødt til at have en markant profil for at varetage vores medlemmers interesser. Dér, hvor vi har konflikter, er på arbejdspladser med medarbejdere uden uddannelse og store udfordringer. Og så er der hele diskussionen om social dumping, som er et kæmpestort problem for vores medlemmer. Men jeg tror også, at rigtig mange mennesker har glemt de mål, vi har nået med hensyn til blandt andet barsel, pension og uddannelse. Der ligger en stor udfordring i at få banket ind i folks hoveder, at goderne på arbejdsmarkedet ikke er noget givet.

Skal 3F fremover optræde mere kritisk over for en socialdemokratisk ledet regering, når forbundet ikke får sine ønsker opfyldt, eller skal 3F lægge vægt på loyalitet og opbakning?

For mig at se er spørgsmålet forkert stillet. Vi skal ikke være mere kritiske – vi skal fortsat være konstruktivt kritiske over for enhver regering. Og jeg vil gerne understrege, at vi er gået i clinch med både den foregående og nuværende regering. Ingen anden fagforening har mere kontant peget på de lediges problemer og de rettigheder, de bør have. Men når det er sagt, vil jeg gerne tilføje, at man nogle gange skal være konstruktiv kritisk ved forhandlingsbordet, andre gange i medierne. Det første er ikke så synligt, men jeg har ikke meget til overs for folk, der bare står og råber ud i den blå luft i stedet for at søge indflydelse.

Har regeringen gjort nok for at sætte ind mod social dumping, og hvis ikke – hvad vil du så have gjort?

Denne regering har gjort mere, end den tidligere gjorde i ti år. Jeg er også glad for, at statsministeren har meldt ud, at det er en udfordring, som hun tager meget alvorligt, og at der er afsat rigtig mange penge på finansloven til bekæmpelse af social dumping. Jeg synes, vi har fået god støtte fra den nuværende regering på præcis det her område. Hvis jeg bliver formand, vil jeg heller ikke stiltiende se på, at social dumping degenererer vores velfærdssamfund. Vi har et europæisk arbejdsmarked og et EU, som binder os på forskellige måder. Men politik er til for, at man kan snakke om tingene og ændre politikken, hvis ting forandrer sig, og der dukker problemer op. Og jeg ved, at vores grupper hele tiden og vedholdende taler problemet med social dumping op i EU-systemet.

Vil du som ny formand invitere Kristian Thulesen Dahl (DF) på kaffe?

Jeg vil drikke kaffe med hvert eneste politiske parti, hvis det kan fremme 3F’s interesser. Jeg har ingen fine fornemmelser. Faktisk har vi – min forbundsformand og jeg – for nylig inviteret alle borgerlige partier til en snak om arbejdsmarkedspolitik, og det blev en god snak om forskellighed.

Skal der iværksættes en ny blokade af Vejlegården?

Det er ikke et anliggende for os, men den lokale 3F-afdeling har en positiv tilgang til en ny dialog med de nye ejere, hvilket jeg støtter. Sagen er ikke anderledes end 2-300 andre på for eksempel byggeområdet. Så tager vi stilling til en konflikt, hvis det nogensinde bliver aktuelt.

NNF har accepteret lønnedgang for sine medlemmer på Danish Crown i en fireårig periode for at bevare arbejdspladser. Er det en vej, du som 3F-formand også er parat til at betræde?

Jeg har respekt for, at medarbejderne tager ansvar for deres arbejdsplads. Men jeg har også lagt mærke til, at forbundet NNF har meldt ud, at det er et særtilfælde. Generelt vil jeg ikke anbefale nogen at gå ned i løn, for jeg kender ikke eksempler på, at det har reddet arbejdspladser. Vi advarer mod lønnedgang som generel kriseløsning. Dét, man skal gøre, er at sørge for at forhandle nogle aftaler hjem ved overenskomstforhandlingerne, som svarer til markedsvilkår. Egentlig er det jo underligt, at der nogle gange bliver skabt et billede af, at vores aftaler er indgået med pistol for panden af arbejdsgiverne. Det er ikke tilfældet. Vi har sat os ned og er blevet enige med modparten om, hvad det er rimeligt at forlange for det arbejde, vi udfører. Vi stjæler ikke lønkroner.

Hvor mange forbund skal der være i LO-familien?

Min vurdering er, at der skal være færre forbund, uden at jeg kan sætte tal på. Men det er – i al respekt – ikke et aktuelt emne.

Har LO en rolle i fremtiden og i givet fald hvilken?

Det er vigtigt for forbundene at have et stærkt fællesskab i LO. Det er også vigtigt, at vi og LO, i takt med at der måske bliver færre forbund, finder ud af en hensigtsmæssig arbejdsfordeling, så der undgås dobbeltarbejde og den stærkest mulige koordination. Det er et spørgsmål om at bruge kontingentkronerne mest hensigtsmæssigt, og det bliver de kun, hvis vi er i stand til at fordele arbejdsopgaverne på en rimelig og ordentlig måde. At LO skal spille en stærk politisk rolle, er jeg overhovedet ikke i tvivl om, men det skal være et mere fokuseret LO.

Hvad vil du gerne måles på om fire år?

At rigtig mange kortuddannede har fået et uddannelsesløft. At vi har fået en arbejdsmarkedspolitik, som ikke bare vender de ledige i døren, men er langsigtet og sikrer, at vores medlemmer har størst mulig chance for at bide sig fast på arbejdsmarkedet. At jeg har været en stærk og stolt stemme for håndens arbejde. At jeg har været en stærk holdkaptajn for 3F’s daglige ledelse og eksponent for en god og åben debat, så jeg er kendt for også at møde de kritiske medlemmer og tage de nødvendige diskussioner. At jeg med kløgt og timing har forstået, hvornår hælene skal sættes i, og hvornår armene skal åbnes for mulige løsninger. Og så – nok så vigtigt – at jeg aldrig har glemt, at det her ikke primært handler om politisk strategi, statistik og visioner, men om helt almindelige mennesker med familie og børn, som skal have deres liv til at hænge sammen.

Hvor vil du mest afgørende distancere dig fra den linje, som Poul Erik Skov Christensen har ført?

Jeg ønsker ikke at distancere mig fra den hidtidige formand. Jeg har siddet i daglig ledelse og hovedbestyrelsen, og vi har i fællesskab truffet de beslutninger, der skal tages, og det har jeg ikke noget ønske om at lægge afstand til. Jeg vil gerne kendes som én, der har næsen fremad og ikke bruger meget tid på, hvad der er sket tidligere. Og så vil jeg sikre, at den organisation, som jeg kommer til at være i spidsen for, er en del af tiden.

Hvad er dine vigtigste kvalifikationer?

Jeg tror, jeg kan skabe begejstring, og jeg har en bred tilgang til det faglige og politiske arbejde. I min tid i organisationen har jeg været bredt omkring – lige fra afdelingsledelsen over posten som juridisk sekretær til ansvarlig for arbejdsmiljø og ansvarlig for socialpolitik til i dag at have ansvaret for arbejdsmarked, uddannelse og inklusion. Jeg har et bredt kendskab til de forhold, medlemmerne arbejder under.