Mærsk afviser ny skat

Af | @JanBirkemose

Der er ingen begrundelse for at hæve skatterne, og olieselskaberne spekulerer ikke i de 250 procent store kulbrinteskattefradrag, skriver Maersk Olie og Gas i et svar til Ugebrevet A4.

I et halvanden side langt brev til Ugebrevet A4 tager underdirektør i Maersk Olie og Gas A/S Anders Würtzen til genmæle mod politikernes planer om højere skatter.
»Der er ikke sket noget, som giver grundlag for at ændre beskatningen af olie/gas-aktiviteterne. Vi betaler allerede i dag forskellige produktionsafgifter ud over de almindelige selskabsskatter, og beskatningen i Danmark er ikke lempeligere end i de andre Nordsø-lande – kun Norge ligger højere, hvilket kan begrundes med de større og hyppigere fund på norsk område,« skriver Anders Würtzen.

Han afviser samtidig, at olieselskaberne fra tid til anden efterforsker blot for at undgå at betale kulbrinteskat.

»Der bliver ikke »overinvesteret« i Nordsøen. Løbende investeringer, herunder til nye boringer, er nødvendige for at opretholde og udbygge produktionen af olie og gas. Produktionen i dag har krævet store investeringer i tidligere år, og der vil fortsat være behov for store investeringer fremover. Energistyrelsen har i øvrigt underkendt, at der skulle være sket nogen »overinvestering« i Nordsøen,« skriver Anders Würtzen.

Han forklarer det manglende skatteprovenu med, at betingelserne har ændret sig, siden kulbrinteskatten blev vedtaget. Det drejer sig primært om oliepriserne, der ikke har holdt det høje niveau fra begyndelsen af 80’erne.

»Man kan sige, at hvis det var gået, som man dengang spåede, så havde både vi og staten tjent mere på Nordsø-olien. Men det ændrer ikke på, at producenterne har betalt meget betydelige beløb i skatter og afgifter hen over årene - Nordsø-aktiviteterne har i mange år været til stor glæde for samfundsøkonomien.«

»Når man overvejer, om resultaterne er rimelige, må man huske på, at mere end 60 selskaber har investeret i Nordsøen uden at finde noget – de har tværtimod lidt milliardtab. Også fremover er der behov for investeringer i efterforskning og udbygning, og betingelserne herfor må fortsat fastsættes således, at selskaberne vil påtage sig risikoen,« slutter underdirektøren sit brev.