Mænd svigter ny barselsorlov

Af | @JanBirkemose

Nye tal bekræfter forventningerne om, at den nye lov om barselsorlov ville sende kvinderne hjem til spaghettigryderne. Mændene tager én dag ekstra, mens kvinderne tager tre uger.

Når familierne selv kan vælge, hvem der skal passe børnene, er det kvinderne, der bliver hjemme. Nye tal fra Danmarks Statistik bekræfter forventningen om, at den nye lov om barselsorlov, der trådte i kraft i marts måned sidste år, ville få kvinderne til at blive længere væk fra arbejdsmarkedet.

Tallene viser, at kvinderne i 2002 har udvidet deres barselsorlov med tre uger i forhold til 2001, hvor den gamle lov gjaldt. Det er en stigning på 14 procent og betyder en gennemsnitlig orlov på 25,1 uger for kvinderne. Mændene har ganske vist også taget længere orlov, men stigningen er kun fra 2,4 uger i 2001 til 2,6 uger sidste år. Det svarer til én dag.

Statistikken giver kun et foreløbigt signal om, hvordan effekten af den nye lov bliver. Dels har loven kun været i kraft siden marts 2002, og dels er de første 14 uger i den nye udvidede barselsorlov næsten identisk med de første 14 uger i den gamle lov.

LO’s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger modtager de nye tal med hovedrysten:
»Tallene bekræfter mine værste anelser. Selvfølgelig er det positivt, at de enkelte familier samlet set har fået længere barsel. Men det er problematisk, at loven skaber mere ulighed i hjemmet og på arbejdsmarkedet. Uanset at de borgerlige partier siger, at de enkelte familier selv kan vælge, så får dette valg nogle langsigtede negative virkninger for kvindernes løn, karriere og pensionsforhold.«

LO’s næstformand hæfter sig også ved, at den fulde effekt først vil træde helt tydeligt frem ved næste års statistik. Samtidig peger hun på, at den ulige fordeling af barsel vil sætte sig meget langsigtede spor.

»Selv om det i dag er den enkelte families valg, er det jo ikke et lige valg, så længe der ikke er ligeløn. Når vi om 20 år står med et kvindeligt pensionsproletariat, så er det samfundets problem at sikre, at kvinderne ikke får en pensionstilværelse, der er meget dårligere end mændenes.«

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er ikke overrasket over, at det er kvinderne, der bliver hjemme. Juridisk konsulent i DA Lise Bardenfleth betegner uligheden som en naturlig konsekvens af det frie valg, som DA op til lovens vedtagelse var fortaler for.  DA mener dog også, at det er problematisk, hvis kvinderne rammes på deres karriere og pension. Den væsentligste bekymring for DA som arbejdsgiverorganisation har dog været, at man med loven har givet mulighed for at trække en masse arbejdsduelige mennesker væk fra arbejdsstyrken.

»Jeg er overrasket over, at kvinderne trods alt ikke tager længere barsel. Vi frygtede i vores værste scenarier, at forældrene ville udnytte den nye orlov i alle 52 uger. Derfor ser vi det som et positivt resultat for udbuddet af arbejdskraft, at forældrene trods alt kun tager 27 uger tilsammen,« siger Lise Bardenfleth.