Mænd flytter tid fra arbejdet til hjemmet

Af | @MichaelBraemer

Selv om kønnene de seneste 15 år har nærmet sig hinanden i deres brug af tid, lægger kvinder stadig flere timer i hjemmene end mænd, mens mændene tager føringen på arbejdsmarkedet.

Mænd bruger betydeligt mindre tid på arbejde end for 15 år siden – kvinder til gengæld en anelse mere. Forskellen på den tid, de to køn hver især bruger dagligt på deres arbejde, er siden 1987 indskrænket med tre kvarter til to timer. Det fremgår af rapporten »Fordeling af velfærd i Danmark«, som Socialforskningsinstituttet netop har udgivet.

Mens de 25-55 årige beskæftigede mænd i 1987 havde en gennemsnitlig arbejdstid på otte en kvart time inklusive transport til og fra arbejde, var deres tidsforbrug i 2001 på gennemsnitlig syv en halv time. Erhvervsaktive kvinder i samme aldersgruppe har i perioden øget arbejdstiden med 13 minutter til fem timer og 38 minutter. Trods tiltagende ligestilling er forskellen således stadig markant.

Samme udtalte ulighed gælder for husarbejdet, selv om også det er blevet mere ligeligt fordelt siden slutningen af 80’erne. Gennemsnitligt bruger kvinder i dag halvanden time mere end mænd på huslige pligter. Surt, men dog en lille forbedring i forhold til 1987, hvor forskellen var på to timer.

På trods af den knap så ulige fordeling af pligterne, slipper den gennemsnitlige kvinde dog ikke nemmere om ved husarbejdet i dag end i slutningen af 80’erne. For selv om mændene har øget deres indsats fra halvanden til to en kvart time, har det ikke aflastet kvinderne. Deres tidsforbrug på det huslige er nemlig i samme periode steget fra tre en halv til tre timer og 45 minutter.
Den positive konklusion må være, at renligheden er på fremmarch i hjemmene, og at de tidskrævende og kreative retter vinder frem på middagsbordene. Den onde konklusion er, at mændene bare går i vejen.

Ligestillingen er i fremmarch, men den har sin pris. Hvor den gennemsnitlige kvinde i 1987 havde en time mere fritid end den gennemsnitlige mand, er forskellen i dag indskrænket til godt tyve minutter. Henholdsvis 14 timer og 14 minutter og 14 timer og 36 minutter bruger mænd og kvinder på fritidssysler, herunder søvn spisning og personlig pleje.

Knap halvdelen af familierne i Danmark består af to fuldtidsarbejdende. Hvad uddannelse angår, har parterne samme baggrund i over halvdelen af alle par. Set i det lys er det ikke overraskende, at indkomstforskellene mellem kønnene er indsnævret væsentligt i løbet af de seneste årtier. I hver femte familie tjener kvinder faktisk det samme eller mere end manden. Dermed er der gjort op med den traditionelle rollefordeling, hvor manden var forsørger, og kvinden optrådte som mindre væsentlig bidragsyder til familiens økonomi.

Den større indkomstmæssige ligestilling har givet kvinder mere at skulle have sagt over familiens økonomiske dispositioner. Socialforskningsinstituttets undersøgelse viser, at kvinder bruger flere penge end mænd, og at det almindelige er, at man kun involverer partneren i indkøb til sig selv, hvis det drejer sig om en udgift på mere end ét tusinde kroner.