Mænd er nogle pralhalse

Af

Mænd overvurderer konsekvent deres egen arbejdstid, viser ny undersøgelse. Ifølge mandeforsker opfatter mange mænd det som prestigefyldt og maskulint at arbejde som en gal.

ARBEJDSTID Mænd har det med deres arbejdstid, som lystfiskere har det med deres fangst. Jo større, desto bedre. Og det uanset, om virkeligheden nu også helt stemmer overens med historierne.

Hvor mænd i gennemsnit angiver deres ugentlige arbejdstid til at være 38,3 timer, så viser lønstatistikken, at de reelt kun arbejder 36,5 timer. Omvendt forholder det sig med kvinderne, der i gennemsnit underdriver deres arbejdstid med lige knap to timer om ugen.

Det kan man læse i en ny undersøgelse af danskernes arbejdstid, som SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har foretaget.

Ifølge mandeforsker og lektor ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitetscenter Kenneth Reinicke skyldes mænds overvurdering af deres egen arbejdstid, at mange opfatter det som maskulint at knokle igennem. Og derfor tenderer de til at smide en time eller to på, når de bliver spurgt.

»Mænd vurderer sig selv og andre ud fra deres præstationer på arbejdsmarkedet. Det giver prestige at arbejde som en gal,« siger han.

Anderledes forholder det sig ifølge Kenneth Reinicke med kvinderne, der trods årtiers kamp for ligestilling gerne skal prioritere familielivet over arbejdet.

»Kvinder, der alt for åbent siger, at de har karriereambitioner og prioriterer arbejdslivet højt, får på puklen. Det vil man aldrig sanktionere over for en mand. Så her er vi stadig bundet op på nogle gamle og meget rodfæstede forestillinger om, hvad det vil sige at være mand og kvinde,« siger han.

Det samme kan observeres i holdningen til barselsorloven, fortæller Kenneth Reinicke. Her forventes kvinderne også at tage en lang barselsorlov, mens mænd er mere fritstillet.

Stod det til Kenneth Reinicke, havde vi for længst brudt med de stereotype forestillinger om, hvad det vil sige at være mand og kvinde.

»Hverken mænd eller kvinder profiterer på at blive holdt fast i de gamle roller. Vi ved, at hvis mænd bygger hele deres liv op omkring arbejdet, så kan de få en alvorlig nedtur, hvis de en dag står uden arbejde. Og mange kvinder finder det kedeligt at gå hjemme. Så både samfund og familier kan profitere på at vinke farvel til de fastlåste forestillinger,« siger han.

Svært at måle arbejdstid

Seniorforsker ved SFI Mette Deding, der er en af hovedforfatterne til den nye rapport, opfatter også forskellen i mænd og kvinders selvrapporterede arbejdstid som et udtryk for, at de traditionelle kønsrollemønstre stadig har stor betydning.

Samtidig udstiller tallene ifølge Mette Deding, hvor svært det er få præcise opgørelser over danskernes arbejdstid. Flere undersøgelser har vist, hvordan personer med lange arbejdsdage – typisk mænd – nemt kommer til at smide 5 eller 10 timer oven i deres arbejdsuge.

»Når man synes, at man arbejder rigtig meget, kommer man let til at overdrive uden at tænke på, hvor meget man egentlig skal arbejde hver dag for at få en arbejdsuge på 70 timer,« siger hun.