Måling: Pædagoger afviser overenskomst

Et flertal af pædagogerne stemmer nej til ny overenskomst, viser undersøgelse. Dermed kan 15 kommuner fra på mandag blive ramt af en pædagogstrejke, der ifølge ekspert næppe fører til noget.

KONFLIKTKLAR 6 ud af 10 pædagoger afviser det forslag til overenskomst, som deres forbund BUPL har forhandlet sig frem til. Kun hver fjerde godkender forslaget, viser en måling foretaget for Ugebrevet A4. Med den store afstand mellem ja- og nej-sigere er der statistisk meget stor sandsynlighed for, at det bliver et nej, når resultatet af urafstemningen blandt pædagogerne offentliggøres i dag, 13. maj.

Utilfredsheden med forslaget til overenskomst fremgår ikke alene af Analyse Danmarks måling for A4 blandt 152 tilfældigt udvalgte medlemmer af BUPL. Forslaget har også fået mange knubbede ord med på vejen på forbundets hjemmeside, på en speciel »nej-hjemmeside« og i medierne. En af nej-sigerne er Lasse Porsgaard Birkelund, hovedbestyrelsesmedlem fra BUPL Sydjylland. Efter at have deltaget i 10 medlemsmøder om overenskomstforslaget siger han:

»Her i Sydjylland bliver det et massivt nej til forslaget. Stort set alle de 2.300, der er dukket op til medlemsmøderne, vil stemme nej.«

Lasse Porsgaard Birkelund fortæller, at pædagogerne især er sure over, at de ikke har udsigt til en større lønforhøjelse. Den ligger ifølge BUPL på 13,7 procent over tre år for en gennemsnitlig pædagog, mens modparten Kommunernes Landsforening (KL) har angivet den til at ligge på 12,8 procent.

»Medlemmerne har svært ved at sige ok til 12,8 procent nu, når de for få uger siden var ude på gader og stræder og argumentere for, at vi skulle have et meget større løft,« siger Lasse Porsgaard Birkelund.

Formanden for BUPL, Henning Pedersen, ønsker ikke at kommentere det mulige nej til overenskomsten, som A4’s undersøgelse tyder på. Han bekræfter dog, at medlemmerne er særdeles optaget af, hvad der kommer ind på lønkontoen.

»I deres øjne modsvarer lønnen ikke, at de har en uddannelse på tre et halvt år. Lønnen halter langt efter andre offentligt ansatte inden for omsorgsområdet med en uddannelse af tilsvarende længde, for eksempel sygeplejersker og lærere,« siger Henning Pedersen.

FOA-forlig kan skabe nej

En af forklaringerne på, at mange BUPL-medlemmer vælger at stemme nej, kan være det netop indgåede forlig mellem Fag og Arbejde (FOA) og KL, der ifølge nogle beregninger giver FOA-medlemmerne en ekstraordinær stor lønstigning på 13,4 procent over de næste tre år.

PÅ BUPL’s hjemmeside henviser mange medlemmer også til FOA’s forlig med KL. Et af de utilfredse medlemmer skriver eksempelvis:

»Efter jeg har set, at det KAN lykkes at få en højere lønstigning end de 12,8 procent, så skal vi også have mere. Det kan ikke være rigtigt, at det ikke kan betale sig at uddanne sig i tre et halvt år for peanuts.«

BUPL-formand Henning Pedersen mener dog ikke, at FOA’s forlig har haft den store betydning:

»De eneste, der bruger FOA-forliget i deres argumentation, er de BUPL-medlemmer, der i forvejen havde tænkt sig at stemme nej til vores mæglingsforslag.«

Stemmer medlemmerne i BUPL nej til overenskomsten, så går cirka 13.000 af dem med stor sandsynlighed i strejke i 15 kommuner fra på mandag den 19. maj. Det får de dog stort set ingenting ud af, vurderer arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen:

»Jeg tvivler stærkt på, at KL vil åbne pengekassen igen. Den fastlåste situation vil medføre et regeringsindgreb, hvor det nuværende forslag til overenskomst, som begge parters bestyrelser har nikket ja til, vil blive ophøjet til lov. Sådan plejer det at gå. Det eneste, BUPL får ud af at strejke, er en politisk manifestation.«

KL’s topforhandler, borgmester Mads Lebech (K), har også svært ved at se, hvordan man igen skal kunne sætte sig til forhandlingsbordet og komme op med et bedre og mere tilfredsstillende resultat:

»Nu har vi af to runder lavet en aftale med BUPL og deres forhandlere. Hvis vi så skal sætte os ned med de samme forhandlere igen – uden at der er en klar indikation af, hvad man forventer – så er det svært at vide, hvor man skal starte.«

BUPL får hug

For BUPL’s forhandlere kunne der ellers være god grund til at sætte sig til bordet en gang til. Det ville give dem mulighed for at rette op på det noget blakkede image, som de har fået blandt flertallet af deres medlemmer.

Ifølge A4’s undersøgelse mener 56 procent af pædagogerne, at deres forbund har håndteret forhandlingerne om ny overenskomst dårligt, mens kun 24 procent roser indsatsen. Helt modsat er vurderingen af forhandlerne i andre forbund for offentligt ansatte. Eksempelvis mener 72 procent af sygeplejerskerne, at deres forhandlere har gjort det godt.

Trods medlemmernes mishag med BUPL behøver formanden Henning Pedersen dog ikke frygte for at blive stemt ud, vurderer arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen:

»Nogle vil formodentlig gå efter formanden, men han har i mine øjne både dygtigt og kompetent talt medlemmernes sag. Jeg tror, han kan blive på posten, medmindre han vælger at gå selv.«