Må vi være fri

Af

Ugebrevet A4 har intet ønske om at blive inddraget i hverken Anders Fogh Rasmussens eller andres valgkamp. Vi har påpeget, at taksterne på daginstitutioner stiger betydeligt i år og dermed for en del børnefamiliernes vedkommende sluger gevinst ved skattelettelserne. Det er hverken »fup« eller »manipulation,« hr. statsminister.

Under Den Kolde Krig havde Nato en atomstrategi, som hed »flexible response«. Hvis et Nato-land blev angrebet med atomvåben fra Warszawa-pagten, skulle man være i stand til at svare igen med mindst samme kaliber. Hvis det samme gælder i dansk politik, så må man spørge sig selv, hvad det var, der ramte Anders Fogh Rasmussen og hans tropper i den forløbne uge. I hvert fald svarede statsministeren igen med en kaliber, som var et krydsermissil landet i hjertet af hans regering.

Under en debat i Folketinget onsdag kaldte han en artikel i sidste nummer af A4 for manipulatorisk og socialdemokratisk propaganda – ja endda en fup-artikel. Det er stærke ord – især når man tager i betragtning, at statsministeren efter en uges intensiv granskning kun har kunnet påpege mindre ubetydelige fejl. Ret skal være ret. Vi er blevet gjort bekendt med, at vi for Roskilde Kommune har brugt et forkert tal for taksterne i 2003. Det beklager vi naturligvis.

Sagen drejer sig om skattelettelser og stigende takster i dagsinstitutionerne. I regeringen er man med god grund stolte af at have gennemført skattelettelser med virkning fra i år. Håbet er, at lettelserne vil få flere i arbejde og væksten i gang, hvilket statsministeren lagde op til i sin nytårstale med ordene: »Kig selv på skattekortet.«

Det, der gjorde A4 til genstand for de hårde statsminister-ord, er et simpelt regnestykke inspireret af nytårstalen: Hvad har en almindelig børnefamilie fået i skattelettelse, når man modregner de stigende takster i daginstitutionerne i 2004? For nogle familier har takststigningerne været større end skattelettelsen, for andre mindre. Men bundlinjen er, at en hel del børnefamilier ikke har fået så mange flere penge mellem hænderne, som Anders Fogh Rasmussen gerne ville give dem. I 24 ud af landets 25 største kommuner er forældrenes betaling røget i vejret.

De overvejelser, vi gjorde os på redaktionen, gik på, om det nu også er rimeligt at sammenligne skattelettelser med daginstitutionstakster. Hvad bliver det næste: Skattelettelser spist op af dyrere olie, dyrere charterrejser eller noget helt tredje – det bliver hurtigt absurd. Når vi alligevel fandt det legitimt at sammenligne de to størrelser, hænger det sammen med den logik, som hersker i kommunerne. Trods et stigende udgiftspres kan de ikke sætte skatterne i vejret på grund af regeringens skattestop. En række kommunalpolitikere af forskellig partifarve og landets førende kommunalforsker bekræftede i A4-artiklen, at kommunerne i den situation kigger sig grundigt om efter nye indtægtskilder. Og så får de øje på institutionstaksterne, som af en eller anden grund ikke er omfattet af skattestoppet.

Det har vi skrevet en ganske nuanceret og saglig artikel om, som har fået statsministeren til at fare i flint. Ikke nok med det. Han har både sat sig eget, tre andre ministerier og Venstres pressetjeneste i sving med at finde gode beregninger og argumenter mod artiklens konklusioner.

I den forløbne uge er vi blevet kimet ned af embedsmænd med bundne opgaver.

Skatteministeriet, Finansministeriet og Socialministeriet har været på banen for at udøve »damage control«.

I stedet for at forholde sig til det simple regnestykke, forsøger regeringen at blande alle mulige andre ting ind i sagen. Takststigninger under SR-regeringen, kommunernes kompensationsgrad og så videre. Skattestoppet handler om politik, og der er hverken tale om fup eller manipulation i A4’s beregninger. Enhver anklage om socialdemokratisk propaganda vil vi gerne være fri for.

Redaktionens første henvendelse til Socialdemokraterne var til skatteordfører Jakob Buksti to dage før, ugebrevet gik i trykken. Han fik mulighed for at kommentere tallene på linje med Venstres finansordfører Peter Christensen.

Venstre har nu bedt Finansministeriet gennemgå A4’s beregninger. Det ser vi frem til.