Lykketoft: Fogh svigtede euroen

Af
| @GitteRedder

Jo før danskerne får en folkeafstemning om de danske EU-forbehold, jo bedre. Det mener Mogens Lykketoft, der anbefaler statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) at udskrive en hurtig folkeafstemning om de danske forbehold.

I et usædvanlig hårdt personangreb beskylder Socialdemokraternes sandsynlige nye formand Mogens Lykketoft den daværende oppositionsleder Anders Fogh Rasmussen for at have brugt mere tid på at undergrave Nyrups troværdighed end at få et ja til euroen. Som oppositionsleder lover Lykketoft ikke at udvise »samme dårlige karakter« og anbefaler Fogh snarest at udskrive folkeafstemning.

»Folkeafstemningen skal komme så hurtigt som overhovedet muligt. Forbeholdene bliver et stadig større handicap for Danmark,« siger Mogens Lykketoft, hvis ambition som ny socialdemokratisk partileder er at bringe Danmark tilbage i europæisk og international førerposition.

Samtidig bebrejder han den daværende oppositionsleder Anders Fogh Rasmussen (V), at han på det tidspunkt, da danskerne i 2000 skulle tage stilling til euroen, havde mere travlt med at køre sig i stilling som Venstres nye leder end at arbejde seriøst for at få et ja til euroen.

»Vi overvurderede oppositionens loyalitet i forhold til det fælles euro-projekt, ligesom vi undervurderede Anders Fogh Rasmussens trang til at hakke på den daværende statsminister Nyrup frem for at trække lidt på det fælles projekt,« siger Mogens Lykketoft.

Dårlig karakter

»Fogh var mere optaget af at anfægte den daværende statsministers troværdighed end at få euro-afstemningen i hus. Han brugte mere energi på at undergrave statsministerens troværdighed end at få euroen vedtaget, og det, synes jeg, var pinagtigt at se på. Og jeg tror, Foghs egen tøven med at udskrive nye folkeafstemninger skyldes, at han tror, oppositionen i dag har en lige så dårlig karakter. Det lover jeg, at vi ikke har.«

Ud over at beskylde statsminister Anders Fogh Rasmussen for at bære en stor del af ansvaret for, at danskerne stemte nej til euroen i september 2000, erkender han også, at Socialdemokraterne fejlede i timing og indhold af euro-kampagnen. 

»I bagklogskabens klare lys gjorde vi den fejl at udskrive en folkeafstemning, før mønterne var i omløb. Med en alt for lang kampagne og med en diskussion, der handlede om alt andet end sagens kerne. Vi undervurderede regeringens upopularitet på det tidspunkt,« fastslår Lykketoft, der på det tidspunkt var finansminister.

De seneste mange gallupundersøgelser viser, at danskerne i dag med pænt flertal ville stemme ja til den fælles mønt, og Lykketoft er talsmand for, at danskerne skal stemme om euroen hurtigst muligt og under alle omstændigheder i samme øjeblik, som svenskerne eller briterne tilslutter sig euroen. Svenskerne skal stemme om at udskifte den svenske krone med euro 14. september næste år.

Ud over at beklage, at Danmark ikke er med i den fælleseuropæiske mønt, er det ifølge Lykketoft »pinagtigt«, at Danmark hverken deltager i udviklingen af en fælleseuropæisk indvandrerpolitik eller udviklingen af et slagkraftigt udrykningskorps til fredsbevarende aktioner. To politiske områder, der står højt på EU-dagsordenen, men hvor Danmark på grund af henholdsvis det retlige forbehold og forsvarsforbeholdet står uden for indflydelse.

Han mener også, at de dramatiske nedskæringer på udviklingsbistanden er en katastrofe.
»Vi har mistet vores førerposition med regeringens milliardnedskæringer. Det varer ikke mere end et par år, før Danmark er nede på FN’s anbefalede 0,7 procent af bruttonationalproduktet. Vi vil tilbage i førerfeltet, og socialdemokratisk politik vil fortsat være, at Danmark skal yde en procent,« fastslår han.

Socialdemokraterne har netop fremlagt et forslag til finanslov, der hæver ulandsbistanden med 1,5 milliarder kroner næste år.