Lykketoft deler S-vælgerne

Af | @GitteRedder

Socialdemokraternes formand Mogens Lykketoft har svært ved at trænge igennem til vælgerne, også på sin hjemmebane. Under halvdelen af de socialdemokratiske vælgere vurderer, at Lykketoft vil være en god statsminister. Han får dårlige karakterer på fjernsynstække og folkelighed, men til gengæld virker Lykketoft troværdig – hvis man vel at mærke er socialdemokrat.

Gennemslagskraft Hver tredje socialdemokratiske vælger mener ikke, at Socialdemokraternes formand Mogens Lykketoft ville være en meget kompetent statsminister. Kun knap halvdelen af S-vælgerne – nemlig 47 procent – tror på hans evner som statsleder.

Femten måneder efter at have overtaget formandsposten hos Socialdemokraterne har Mogens Lykketoft udadtil skabt arbejdsro i partiet, ligesom han de seneste måneder har skaffet tiltrængt fremgang i meningsmålingerne. Alligevel er Lykketoft ikke nogen samlingsfigur i sit eget parti, og der er lang vej, før han bliver populær hos det store flertal af S-vælgerne.

citationstegnVi er ikke en enmandshær, men et stort parti med mange gode politikere. Det er klart, at det bedste ville være, hvis alle vælgere på samme tid syntes, at vores formand gør det godt på alle områder. Men det vil nok være utopi at forestille sig. Lotte Bundsgaard, næstformand i Socialdemokraterne

Det viser en ny Gallup-undersøgelse for Ugebrevet A4. Gallup har spurgt et repræsentativt udsnit af både danskere generelt og socialdemokratiske vælgere om deres syn på Lykketofts troværdighed, fjernsynstække, folkelighed, evne til at indrømme fejl, evne til at formulere sig forståeligt og hans kompetence som måske kommende statsminister. Undersøgelsen er nedslående læsning for en statsministerkandidat, der skal vinde næste folketingsvalg og generobre regeringsmagten for ikke at skabe ny uro og fløjkrig i sit socialdemokratiske bagland.

Mogens Lykketoft har langt fra formået at samle vælgerne bag sig. Tværtimod deler han de socialdemokratiske vælgere i to lejre: Dem, der bakker op, og dem, der bakker ud.

  • Fire ud af ti socialdemokrat mener, at Mogens Lykketoft har svært ved at tale, så alle kan forstå det. Partiformanden trænger altså ikke igennem til sine egne vælgere.
  • Næsten halvdelen, nemlig 48 procent, af de socialdemokratiske vælgere er enige eller helt enige i, at Mogens Lykketoft ikke er særlig folkelig. Kun 28 procent finder, at Lykketoft er folkelig.
  • Lykketofts fjernsynstække kan ligge på et meget lille sted, mener 49 procent af S-vælgerne. Kun et mindretal på 25 procent finder, at Lykketoft gør det godt på tv-skærmen.
  • Til gengæld scorer Lykketoft højt på troværdigheden. Næsten seks ud af ti socialdemokrater – 58 procent – mener, at Mogens Lykketoft er meget troværdig. Men næsten hver femte socialdemokratiske vælger erklærer sig uenig i, at Lykketoft er troværdig.
  • Blandt socialdemokratiske vælgere mener 35 procent, at Lykketoft har svært ved at indrømme fejl. Blandt befolkningen generelt er tallet 44 procent.
  • Seks ud af ti socialdemokratiske vælgere siger, at Mogens Lykketoft virker som en meget kompetent partiformand. Og 63 procent af de socialdemokratiske vælgere mener, at han alt i alt har klaret sig godt på posten. Men der er ridser i lakken. Hver femte S-vælger – 20 procent – mener ikke, at Lykketoft gør det godt nok som Socialdemokraternes formand.
Ægthed vinder på sigt

Uanset hvordan man tolker på undersøgelsen viser den, at Mogens Lykketoft inden næste folketingsvalg får travlt med at lære kommunikation og folkelighed, hvis han både skal fastholde sine egne vælgere og overbevise nye om at sætte kryds ved liste A.

Alligevel chokerer tallene ikke Socialdemokraternes partisekretær Jens Christiansen.
»Som politisk leder er det svært at score tårnhøjt i popularitetsmålinger. Naturligvis ville vi ønske os langt bedre tal hos de socialdemokratiske vælgere, men man skal huske, at folks syn på politikere altid er meget flygtigt, og det kan hurtigt ændre sig,« siger Jens Christiansen.

»Lykketoft er en lidt genert person, der ikke bare kan krænge sig ud på en tv-skærm, men jeg tror, at Lykketofts ægthed vinder på langt sigt. Hans stærke side er klart den høje troværdighed, og hans svage side er, at så mange socialdemokratiske vælgere har svært ved at forstå, hvad han siger. Det sidste er en generel erhvervsskade for mange politikere,« forklarer partisekretæren.

Undersøgelsen får ikke partitoppen til at lægge stilen om eller sende Lykketoft på lynkursus i talerkunst og folkelighed. Både partisekretæren og de to socialdemokratiske næstformænd Bent Hansen og Lotte Bundsgaard afviser, at den nye undersøgelse giver grund til at lægge en ny strategi, hvor flere unge politiske talenter skal trække vælgerne til, mens Lykketoft skal spille en mere tilbagetrukket rolle.

»Allerede i dag bruger vi mange forskellige politiske profiler, unge, gamle, kvinder og mænd, til at give et nuanceret billede af vores parti. Men det er og bliver formanden, der først og fremmest tegner partiet, og det ændres der ikke på,« fastslår Jens Christiansen.

Og han bliver suppleret af Lotte Bundsgaard:

»Vi har jo allerede mænd og kvinder i alle aldre på banen, så det bliver gjort plads til alle. Vi er ikke en enmandshær, men et stort parti med mange gode politikere. Det er klart, at det bedste ville være, hvis alle vælgere på samme tid syntes, at vores formand gør det godt på alle områder. Men det vil nok være utopi at forestille sig.«

Lotte Bundsgaard hæfter sig især ved, at Lykketoft scorer rigtig flot på troværdigheden, der er en af vigtigste kvalifikationer som partileder. At han så mangler fjernsynstække, mener hun, ikke er et problem:

»Når alt kommer til alt, vil det sikkert overraske mange, at »kun« 49 procent ikke mener, at Lykketoft har fjernsynstække. Vi har jo ikke valgt Mogens, fordi han er en skærmtrold.«

Heller ikke Bent Hansen vakler i sin fulde opbakning til Lykketoft. Han henviser til, at et formandsskifte altid fremkalder stærke følelser i folk, og set i det lys finder han ikke tallene dårlige. Han hæfter sig ved, at 63 procent af de socialdemokratiske vælgere mener, at Mogens Lykketoft har været en god partiformand. Lagt sammen med, at meningsmålingerne stiger støt og roligt, er Lykketoft på rette vej, mener han.

»Det klæber stadig ved Lykketoft, at han har været en lidt påholdende og fedtet finansminister, og det tager noget tid at mane de billeder i jorden. Men Lykketoft skal ikke lave sig om, fordi folk ikke er tilfredse med hans tv-optræden og folkelige gennemslagskraft. Vi har fået en helstøbt, dygtig og kompetent person i spidsen for partiet, og han indeholder langt mere som person og politiker end det, der kom frem som finansminister,« siger Bent Hansen og tilføjer, at Lykketofts stærke sociale indignation er en undervurderet side af ham:

»Når han kommer rundt i landet og giver udtryk for sin dybe sociale ansvarlighed, vil folk også få et andet billede af ham.«

Flertal siger nej til Lykketoft

Er Mogens Lykketoft bekymret over de socialdemokratiske vælgeres dårlige karakterer af ham, skal han ikke nærlæse, hvad resten af vælgerne mener. For det er ikke gode tal for en statsministerkandidat, der helst skal favne bredt.

Blandt vælgerne generelt erklærer kun 26 procent, at de er helt enige eller enige i, at Mogens Lykketoft ville være en meget kompetent statsminister. Et flertal på 53 procent afviser, at Lykketoft ville være kompetent på posten.

Vælgere fra de tre midterpartier radikale, CD og Kristendemokraterne er heller ikke begejstrede.

Kun 22 procent af dem vurderer, at Lykketoft ville være kompetent som landets leder. Helt forventeligt står det værst til hos de borgerlige vælgere, hvor kun 14 procent finder Lykketoft kompetent. Blandt Dansk Folkepartis vælgere mener 22 procent, at Lykketoft vil være en god statsminister, mens samme tal for SF og Enhedslistens vælgere sniger sig op på 28 procent.