Lov bliver dobbelt så dyr.

B-holdet kan komme til at betale 200 millioner kroner, for at A-holdet kan springe ventelisterne over.

Regeringens forslag om skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og behandlinger vil blive dobbelt så dyrt for skatteyderne, som skatteministeren har oplyst. I bemærkningerne til lovforslaget oplyser ministeren, at skattefriheden vil medføre et årligt tab for indkomstskatterne på omkring 90 millioner kroner. Det beløb bygger på, at antallet af eksisterende og nye forsikringer vil være cirka 150.000.

Men forsikringsbranchen oplyser til Ugebrevet A4, at antallet i dag allerede er 120.000 og forventningen er, at tallet stiger til mere end 300.000 ved årets udløb. Sker det, vil det koste det dobbelte i tabte skatter – nemlig 180 millioner kroner. Hertil kommer manglende skat på behandlinger. Det beløb anslår Skatteministeriet til mellem 10 til 20 millioner årligt. Altså i alt en pris på omkring 200 millioner kroner årligt.

Kritikere af lovforslaget taler om, at danskerne vil blive delt op i et A-hold og et B-hold. Og eftersom A-holdet får skattefrihed, betyder det, at B-holdet, der må »nøjes« med det offentlige sundhedsvæsen, vil være med til at betale for A-holdets privilegier over skatten.

Regeringen mener, at loven vil være til gavn for alle, fordi A-holdets flugt fra de offentlige ventelister vil skabe luft, så også B-holdet kan blive hurtigere behandlet. Flere sundhedseksperter påpeger dog over for Ugebrevet A4, at den ønskede virkning vil få den stik modsatte effekt.

Ventelisterne i Danmark skyldes nemlig først og fremmest personalemangel. Hvis de private hospitaler skal behandle flere patienter, vil de derfor være nødt til at rekruttere mere personale, og det kan kun ske fra de offentlige sygehuse.

Dermed bliver B-holdets personale reduceret, og ventelisterne bliver længere.

Lovforslaget forventes vedtaget med flertal fra regeringen og Dansk Folkeparti inden sommer.