Løntilskud bruges i stor stil ulovligt

Af | @IHoumark

Det er ulovligt at lade ledige overtage arbejdet fra fastansatte. Alligevel bliver arbejdsløse ansat med løntilskud i mange tilfælde brugt som vikarer i kommunerne. Det fremgår af en ny undersøgelse, som får fagforbundet FOA til at stille krav om bedre regulering af løntilskud.

Foto: Foto: Jens Astrup, Scanpix

UDSKIFTNING Når pædagogmedhjælperen i børnehaven eller betjenten på rådhuset tager på ferie, så afløses de af en arbejdsløs, der er ansat med løntilskud. Det er stik imod reglerne og gør, at færre ansættes i ordinære job. Alligevel sker det i stor stil ifølge en ny undersøgelse fra forbundet Fag og Arbejde (FOA).

Så mange som hver fjerde af FOA’s tillidsrepræsentanter oplyser, at ledige ansat med løntilskud i kommunerne bliver brugt som vikarer, når fastansatte er væk som følge af ferie, sygdom eller andet fravær. Ifølge lovgivningen på området må ledige i løntilskud ellers kun være ekstra hænder, som man godt kan undvære og alligevel få vagtplanen i børnehaven eller ældrecenteret til at fungere.

Næstformand for FOA Mona Striib er meget frustreret over misbruget af løntilskud.

»Vi hører fra flere og flere arbejdspladser, at de ikke kan få vagtplanerne til at hænge sammen uden ekstraordinært ansatte med løntilskud i ryggen. Det dur ikke, for det betyder, at ledige fortrænger fastansatte,« siger Mona Striib.  

Et af de steder, hvor arbejdsløse i løntilskud træder i fastansattes sted, er i Odense. Det fortæller Steen Colding Nielsen, som er fællestillidsrepræsentant for pædagogmedhjælpere på skolerne i Odense.

»Der er eksempler her i Odense på, at ledige i løntilskud bliver brugt som vikarer for fastansatte, der er syge eller på ferie. Kommunen burde jo i stedet ansætte vikarer til fuld løn eller fastansætte flere,« siger Steen Colding Nielsen.

Fristende for kommunerne

I Odense Kommune har man ikke noget kendskab til, at reglerne for løntilskud brydes. Det oplyser Bent Stokholm, pædagogisk chef på skoleområdet i Odense Kommune.

»Jeg har ikke hørt noget om institutioner, der ikke lever op til reglerne for løntilskud. Hvis det finder sted, vil jeg opfordre Steen Colding Nielsen og andre tillidsrepræsentanter til at gøre opmærksom på det over for institutionerne eller os, så vi kan få gjort noget ved det,« siger Bent Stokholm.

Kommuners ulovlige brug af personer i løntilskud kan hænge sammen med økonomi. Det vurderer Thomas Bredgaard, som er lektor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

»Kommunerne er hårdt presset på økonomien, så de må fyre folk. Samtidig får de en arbejdskraft-reserve ind ad døren i form af mennesker i løntilskud. Så ligger det næsten til højrebenet at bruge de ledige til at fylde hullerne ud efter de fyrede. Dertil kommer, at de enkelte personaleledere måske ikke i alle tilfælde kender reglerne,« siger Thomas Bredgaard.

I Kommunernes Landsforening (KL) er det indtrykket, at ansatte i løntilskud i overvejende grad bliver brugt inden for lovens rammer. Formanden for KL’s Løn- og Personaleudvalg, borgmester Michael Ziegler (C), siger:

»Mit generelle billede er, at ansatte i løntilskud bliver brugt efter reglerne, men der kan da være steder, hvor det ikke foregår 100 procent efter bogen. Der skal der selvfølgelig sættes ind,« siger Michael Ziegler.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) vil have kommunerne til at reagere prompte, hvis de opdager, at løntilskud misbruges.

»Hvis der er nogle kommuner, som bruger ledige i løntilskud som vikardækning, så skal de se at få det stoppet. Det er ulovligt og må ganske enkelt ikke finde sted,« siger Mette Frederiksen.

Ledige afløser fastansatte

Det er ikke kun vikararbejde, der bliver overtaget af ledige ansat med løntilskud. De ledige overtager også arbejde, som tidligere blev udført af fastansatte. Det indtryk har hver anden af FOA’s tillidsrepræsentanter ifølge den nye undersøgelse.    

»Der har i årevis været debat om, hvorvidt ledige i løntilskud fortrænger ordinært ansatte. Men jeg er ikke spor i tvivl om, at det sker. Der er forsvundet stillinger, men arbejdet er ikke forsvundet. Vi har sågar set eksempler på, at fyrede i deres opsigelsesperiode er blevet sat til at oplære løntilskuds-ansatte til at overtage arbejdet,« fortæller Mona Striib.

Ifølge tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor er antallet af ordinært ansatte i kommuner og regioner faldet fra 589.000 i 2011 til 573.000 i 2012. I samme periode er antallet af ledige i løntilskud i kommuner og regioner vokset fra 19.000 til 19.500.

Der findes ikke hårde fakta, der kan sige noget om, hvorvidt kommunerne har gang i en svingdør, hvor fastansatte går ud og ledige kommer ind i løntilskud. Men der er kraftige indikationer på, at det foregår. Eksempelvis dokumenterede Ugebrevet A4 i 2010, at fire ud af fem servicemedarbejdere i Faaborg Midtfyn Kommune var ansat med løntilskud.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen oplyser, at hun »med stor interesse læser undersøgelsen fra FOA.«

»Jeg er helt opmærksom på, at der kan være en del problemer med løntilskud. Derfor er vi nødt til at få afklaret, om ledige fortrænger fastansatte; om kommunerne spekulerer i denne her ordning; om de ledige bare parkeres i ordningen; og om de ledige misbruges som regulær arbejdskraft. På den baggrund arbejdes der på en udredning om løntilskud, som kommer til efteråret,« siger Mette Frederiksen.

Enormt brug på visse områder

Inden for nogle fagområder er der sket en markant tilvækst i antallet af mennesker i løntilskud. Eksempelvis når det drejer sig om pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. For deres vedkommende er andelen i løntilskud i forhold til fastansatte vokset fra 6 procent i 2010 til 11 procent i 2012.

I nogle daginstitutioner går det helt over gevind med ekstraordinært ansatte, påpeger fællestillidsrepræsentant Steen Colding Nielsen fra Odense.

»Der var en skolefritidsordning her i Odense, hvor de havde fem pædagogmedhjælpere, som var i løntilskud eller i praktik, og kun én fastansat pædagogmedhjælper, som endda var på deltid. Den fordeling mellem gratis arbejdskraft og fastansatte holder jo slet ikke, og det lykkedes også at få stoppet det,« fortæller Steen Colding Nielsen.

Blandt pedeller, rådhusbetjente og andre inden for teknisk service er der rigtig mange i løntilskud. På dette område er det sådan, at ansatte i løntilskud udgør 28 procent i forhold til gruppen af fastansatte. En andel der er vokset fra 21 procent i 2010.

»Der er nogle kommuner, som har en langt højere andel end de 28 procent inden for teknisk service. I mine øjne misbruger de muligheden for at få gratis arbejdskraft via løntilskud,« siger Mona Striib fra FOA.

Økonomien i løntilskud er sådan, at det ikke koster ekstra for kommunen at have folk i løntilskud i forhold til at lade dem gå ledige på dagpenge eller kontanthjælp.

Kvoter skal fyldes ud

Når man vil vurdere kommunernes brug af ledige i løntilskud, skal man være opmærksom på, at kommunerne faktisk af Arbejdsmarkedsstyrelsen er pålagt at oprette et bestemt antal stillinger med løntilskud. Det pointerer Michael Ziegler fra Kommunernes Landsforening og siger:

»Jeg bliver ærligt talt en smule pikeret, når vi som kommuner får skudt i skoene, at vi misbruger ledige i løntilskud som gratis arbejdskraft. Sandheden er, at vi via kvoter er pålagt at tage et vist antal, og at vi ikke opfylder kvoten. Hvis vi var så vilde efter billig arbejdskraft, så ville vi jo opfylde kvoten eller mere end det,« siger Michael Ziegler.

Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens seneste opgørelse skal der være 17.600 løntilskuds-stillinger i kommunerne i år, men der er kun 12.600 løntilskudsstillinger indtil videre.

Tallene dækker dog over store variationer ud over landet. Eksempelvis har Slagelse Kommune ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen flere i løntilskud, end kommunen behøver, mens Silkeborg Kommune er langt fra at opfylde sin kvote.

Odense Kommune, som kritiseres for misbrug af ordningen, har ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen flere i løntilskud, end man skal. Kvoten er 721, men kommunen har i alt 778 løntilskuds-stillinger. På børne- og ungeområdet, hvor nogle institutioner kritiseres for at misbruge løntilskud, er der dog færre i løntilskud end den udmeldte kvote. Her er kvoten på 355, men der er kun 302 i løntilskud nu.

Tillidsfolk høres ikke

Før en skole, et ældrecenter eller en anden kommunal institution ansætter mennesker med løntilskud, skal tillidsrepræsentanten tages med på råd. Det fremgår klart af lovgivningen. Men alligevel sker det langt fra altid. I den nye undersøgelse oplyser to ud af fem af FOA’s tillidsvalgte, at de ikke bliver inddraget, før ledige aktiveres i kommunen.

Manglende inddragelse kan Grethe Madsen tale med om. Hun er fællestillidsrepræsentant for SOSU-medarbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommune.

»Der bliver ansat rigtigt mange med løntilskud i ældrecentre, uden at vi som medarbejdere får indflydelse på det. Det er meget få tillidsrepræsentanter, der bliver spurgt af chefen først. I stedet får lederen en tilfældig medarbejder til at skrive under på erklæringen om, at medarbejderne er blevet hørt,« fortæller Grethe Madsen.

Ifølge Mona Striib fra FOA er det forskelligt fra kommune til kommune, hvor meget de tillidsvalgte tages med på råd.

»Der er himmelvid forskel på, hvordan kommunerne håndterer kravet om dialog med tillidsrepræsentanterne. Nogle steder er de gode til det, mens det halter gevaldigt andre steder,« siger Mona Striib. 

Ordnede forhold efterspørges

Hvis man vil have bremset misbrug af løntilskud, skal der ændres på rammerne for ordningen. Det vurderer forsker Thomas Bredgaard. Han anbefaler, at man gør op med ordningen om, at hver enkelt kommune skal tage et vist antal ledige i løntilskud. Derudover bør man se på statens støtte til løntilskud.

»Med det nuværende system får kommunerne ofte det forkerte fokus. I stedet for at sætte den enkelte borgers behov og muligheder i centrum, så forfalder kommunerne ofte til at tænke kortsigtet i egen pengekasse,« siger Thomas Bredgaard.

Næstformand Mona Striib fra FOA understreger, at pædagogmedhjælpere, rådhusbetjente, SOSU-assistenter og andre medlemmer af FOA bestemt er parat til at tage imod ledige i løntilskud.

»Regeringen ønsker, at enhver, der kan lægge en ekstra time på arbejdsmarkedet, skal gøre det, og vi vil også gerne bidrage til det rummelige arbejdsmarked. Men det kræver, at man ikke fortrænger fastansatte, og at der er lagt en ordentlig plan for, hvordan løntilskud kan føre til uddannelse eller job,« siger Mona Striib.

Hun vil gerne have de samme regler for løntilskudsjob i det offentlige som i det private. Det vil gøre det dyrere for den enkelte offentlige institution at tage ledige ind i løntilskud og måske dermed også gøre brugen af ledige i løntilskud mere velovervejet. 

Mette Frederiksen vil ikke tage stilling til konkrete ændringer af løntilskudsordningen på nuværende tidspunkt.

»Kvoterne for løntilskud kan diskuteres. Og man kan også diskutere længden af løntilskudsjob. Det er alt sammen noget, vi kan tage hul på, når vi til efteråret har udredningen,« siger hun. 

Michael Ziegler fra Kommunernes Landsforening ser ikke noget behov for at ændre på løntilskud, medmindre den kommende udredning fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der er store problemer.