Lønmodtagernes globale vagthund

Af | @GitteRedder

Dansk fagbevægelse spiller en central rolle på verdensmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg i efteråret.

Med det danske EU-formandskab har den officielle danske delegation en nøgleposition, når handlingsplanen for en bæredygtig udvikling skal forhandles endeligt på plads i Sydafrika. Dansk fagbevægelse har fire repræsentanter i den officielle delegation, og de vil blive brugt som budbringere fra fagbevægelsen i hele verden.

»Det giver os en ekstra rolle, at vi skal være bindeled og presse på over for den danske regering og EU’s formandsland,« siger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert. Hun sidder sammen med næstformand i Specialarbejderforbundet Steen Andersen, LO-konsulent John Svenningsen og miljøsekretær i Kvindeligt Arbejderforbund Ulla Sørensen i den danske delegation.

»Fordi vi har direkte kontakt til den danske regering og kan lytte med ved forhandlingsbordet, vil både FFI og EFS (Frie Faglige Internationale og den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation, red.) benytte os for at sikre, at fagbevægelsens synspunkter trænger igennem,« siger Marie-Louise Knuppert.

Lønmodtagerrettigheder på spil

En kæmpe fordel for de internationale faglige organisationer er, at de er enige om målene og har sammenfattet et papir, der kæder social og bæredygtig udvikling sammen og sætter arbejderne i fokus.

»Vores interesse er først og fremmest at sikre, at spørgsmål som beskæftigelse, sammenhæng mellem arbejdsmiljø og miljø, lønmodtagerrettigheder og afskaffelse af børnearbejde kommer så meget i fokus som overhovedet muligt,« siger Marie-Louise Knuppert.

Hun beklager, at det er blevet sværere at kæmpe for lønmodtagernes rettigheder på den globale scene. Foreløbig er det ikke lykkedes at få faglige rettigheder med i udkastet til den handlingsplan, der skal vedtages i Johannesburg.

Heller ikke ligestilling og arbejdsmiljø har ifølge LO-sekretæren fået den fornødne opmærksomhed i udkastet.

»Forberedelserne til topmødet og besværlighederne i forbindelse med at finde løsninger på de komplicerede problemstillinger kunne tale for, at vi får en permanent miljøorganisation i FN-regi,« foreslår Marie-Louise Knuppert.

En ny miljø-organisation under FN ville også kunne sikre gennemførelsen af de handlingsplaner, der vedtages i Johannesburg.