Lønmodtagere vil have private sygeforsikringer

Af

Seks ud af ti lønmodtagere vil gerne have en privat sygeforsikring, og Politiforbundet har på få måneder solgt over 3.000 sygeforsikringer til medlemmerne. Politifolkene mener, at arbejdsgiverne fremover skal betale forsikringerne som en del af overenskomsten.

Arbejdsgiverbetalte sygeforsikringer kan meget vel være på vej ind i overenskomsterne. En ny Gallupundersøgelse for Ugebrevet A4 viser, at hele seks ud af ti lønmodtagere gerne vil have en privat sygeforsikring, og det første fagforbund bøjer sig nu for efterspørgslen og vil have arbejdsgiverne til at betale for forsikringerne gennem overenskomsten.

Politiforbundet i Danmark har siden 1. maj tilbudt sine 11.600 medlemmer og deres ægtefæller/samlevere en billig sygeforsikring, hvor de er sikret gratis behandling på et privathospital senest ti dage efter, at der er stillet en sikker diagnose. Og på mindre end fem måneder har 3.100 tegnet sygeforsikringen, der koster 73 kroner om måneden per person.

»Jeg synes, at det er rigtig mange på så kort tid. For mig at se burde det egentlig være en arbejdsgiveropgave, og det er helt klart også noget, vi vil arbejde på, at det bliver,« siger politiforbundets forbundskasserer, Ole Weiss.

Arbejdsmarkedsforsker Jesper Due fra Københavns Universitet tror også, at fagforbundene får svært ved at ignorere, at så mange medlemmer gerne vil have en sygeforsikring. Og med det veletablerede pensionskassesystem mener han heller ikke, at det vil blive noget problem at administrere.

»Når så mange efterspørger det, og man har et system, der kan håndtere det, vil det da være naturligt, at det kommer op som et overenskomstkrav,« siger Jesper Due.

Fy-ord i fagbevægelsen

I fagbevægelsen og hos Socialdemokraterne har private sygeforsikringer dog traditionelt været et fy-ord, og det gav en hel del ballade, da Specialarbejderforbundets (SiD) formand Poul Erik Skov Christensen for godt halvandet år siden lancerede et forslag om at tilbyde sygeforsikringer til SiD’erne. Det skete i utilfredshed med det offentlige sygehusvæsens manglende prioritering af de ryg-, knæ- og ledskader, som mange SiD’ere plages af. Efter et møde med daværende sundhedsminister Arne Rolighed (S) trak SiD-formanden dog forslaget tilbage.

På grund af en udlandsrejse har det ikke været muligt at træffe Poul Erik Skov Christensen, men SiD’s næstformand Steen Andersen siger, at SiD principielt er modstander af private sygeforsikringer, selv om 63 procent af de ufaglærte arbejdere (som blandt andet er organiseret i SiD) i Gallup-undersøgelsen erklærer sig meget interesserede i en privat sygeforsikring, der giver dem ret til at blive behandlet uden for det offentlige sygehusvæsen.

»Det overrasker mig ikke, at folk svarer sådan. Men jeg er sikker på, at de ville have svaret anderledes, hvis der i spørgsmålet indgik, at det ville svække det offentlige sundhedsvæsen, for den effekt har det jo. Der er jo nu engang kun de samme læger og sygeplejersker til rådighed,« siger Steen Andersen.

Han pointerer samtidig, at SiD selvfølgelig vil lytte til, hvad medlemmerne mener, men det vil kræve en særdeles grundig debat, før private sygeforsikringer kan blive et overenskomstkrav på SiD-området.