Lønmodtagere kræver ny kommunal struktur uden fyringer

Af | @MichaelBraemer

Danmarks tre hovedorganisationer kommer nu med et fælles bud på en fremtidig opgavefordeling i den offentlige sektor. Her lægges der vægt på sikring af de over 600.000 amts- og kommunalt ansatte medarbejderes rettigheder.

Fyringer skal undgås, individuelle og kollektive aftaler skal respekteres, overenskomster skal føres videre af den nye arbejdsgiver, længere transporttider skal kompenseres, og personalegrupper skal inddrages i beslutningerne om en ny kommunal struktur.

De tre hovedorganisationer LO, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) og Akademikernes Centralorganisation (AC), som til sammen tegner næsten hele det danske arbejdsmarked, stiller nu en række krav til de reformer af den kommunale struktur, som regeringens strukturkommission om kort tid spiller ud med. På onsdag offentliggør de deres fælles bud på en ny kommunal struktur og arbejdsdeling mellem de offentlige myndigheder.

Bente Sorgenfrey, ny formand for 450.000 FTF-medlemmer, hvoraf de 75 procent er offentligt ansatte, mener, at det er en katastrofe, at personalet ikke har været repræsenteret i strukturkommissionen. Nu håber hun, at de tre hovedorganisationers fælles anbefalinger vil påvirke den videre proces.

»Jeg er oprigtigt bekymret for, at hvis vi får en stor-reform, så får politikerne så travlt, at medarbejderne ikke bliver inddraget. Men politikerne må indse, at hvis projektet skal lykkes for dem, er de nødt til at have medarbejderne med, så de ikke bare sætter sig med hænderne over kors. Og det handler jo ikke kun om nogle offentligt ansattes ansættelsesvilkår, men om hvordan vi alle sammen som borgere får den bedste velfærd og service i fremtiden,« siger hun.

De tre hovedorganisationers anbefalinger til Strukturkommissionen om personalepolitik og ansættelsesforhold afspejler de meget komplicerede problemstillinger, der vil gøre sig gældende i forbindelse med de strukturændringer, der forventes. Problemstillinger, som man allerede kender fra dannelsen af Bornholms Regionskommune og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

LO, FTF og AC anbefaler på baggrund af erfaringerne herfra:

  • At personalet inddrages i videst muligt omfang og tidligst muligt – også ud over, hvad gældende bestemmelser lægger op til
  • At vilkårene for tjenestemænd præciseres i særlovgivning
  • At loven om virksomhedsoverdragelse bruges for overenskomstansatte, som ikke er direkte omfattet af loven
  • At aftaler og overenskomster føres videre hos den nye arbejdsgiver, indtil de afløses af nye. Arbejdsgiverne må ikke vælge frit mellem overenskomster
  • Medarbejdere skal have ret til at blive omplaceret til andre stillinger, når deres ansættelsesområde udvides
  • De kommende sammenlægninger og omstruktureringer skal ske i fuld respekt for de individuelle og kollektive aftaler og overenskomster, der er indgået
  • Der skal både centralt og lokalt føres forhandlinger om tilpasning til de nye forhold
  • At der tages hensyn til transporttiden, når arbejdssteder flyttes. Når det sker, skal der aftales kompensation
  • At berørte ansatte bevarer eksisterende lønniveau som en personlig ordning
  • At afskedigelser undgås

Kim Simonsen, formand for 72.000 kommunalt ansatte HK’ere, er skuffet over, at han på nuværende tidspunkt, mindre end en måned før strukturkommissionen offentliggør sin rapport, ikke har fået det mindste indtryk af, om kommissionen overhovedet har gjort sig personalepolitiske overvejelser.

»Der er tale om det største personalepolitiske projekt nogensinde i Danmark. Det omfatter op over 600.000 kommunalt og amtskommunalt ansatte, og det er deres vilkår, det handler om at få sat på dagsordenen. Det er ikke kun et spørgsmål om at overholde regler, men det drejer sig også om at få medarbejderne til at spille med, så de synes, at projektet er sjovt og udviklende til gavn for det danske velfærdssamfund,« siger han.