LO vil stoppe de unges flugt fra a-kasserne

Af | @GitteRedder

Dagpengeregler bør ændres, så unge under 25 år ikke diskrimineres, mener LO’s næstformand Lizette Risgaard. En konference i denne uge sætter spot på de unge.

KASSETÆNKNING Flere og flere unge mener, det er »nederen« at betale i dyre domme for at være forsikret i en arbejdsløshedskasse. Med en ungdomsarbejdsløshed næsten lig nul vurderer mange, at der ingen grund er til at melde sig ind i en a-kasse. Og hvis de endelig gør det og mister jobbet, inden de fylder 25 år, har de pligt til at begynde en uddannelse inden for et halvt år, mens de kun har krav på halv dagpengesats.

LO’s næstformand Lizette Risgaard mener, at det er en urimelig forskelsbehandling mellem forsikrede lønmodtagere over og under 25 år. Derfor vil hun på LO’s beskæftigelsespolitiske landskonference i denne uge kræve de nuværende regler ændret, så unge ikke længere føler sig snydt, hvis de melder sig ind i en a-kasse og får brug for forsikringen.

»Ifølge gældende regler skal de unge betale det hele, men har kun ret til det halve. Den logik holder ikke, og derfor vil vi presse på politisk for, at unge-reglerne ændres,« siger Lizette Risgaard.

Andelen af unge, som forsikrer sig, er faldet dramatisk de seneste fem år, viser tal fra a-kassernes samarbejdsorganisation AK-Samvirke. Og værst ramt er LO’s a-kasser, der tilsammen har mistet godt 52.000 medlemmer under 30 år. Især 3F og HK’s kasser lider under, at de unge vrager a-kasserne, og alene de to a-kasser har mistet i omegnen af unge 35.000 medlemmer.

Til gengæld kan de prisbillige, tværfaglige a-kasser glæde sig over, at de har fået 25 procent flere unge medlemmer på bare fem år.

Ifølge chefkonsulent Ebbe Sommer Hansen i AK-Samvirke er der to hovedforklaringer på, at LO’s a-kasser er hårdt ramt af medlemsflugt.

»Den ene er strukturel. De ufaglærte job forsvinder, og dermed forsvinder de også ud af LO’s a-kasser. Den anden forklaring er, at de unge uddanner sig ud af LO-forbundene,« siger Ebbe Sommer Hansen.

Men han vurderer også, forskelsbehandlingen afholder nogle unge fra at melde sig ind i en a-kasse.

»Nogle unge oplever det som en alvorlig begmand, at de skal betale fuldt a-kassekontingent men må nøjes med den halve sats under uddannelse. Det opleves ikke voldsomt demokratisk og motiverer ikke til at melde sig ind,« siger han.

Spot på de unge

Lizette Risgaard vurderer, at forskelsbehandlingen er en stor barriere for, at de unge melder sig ind i LO’s a-kasser.

»Unge-reglerne skal laves om, så der ikke er nogen forskel på, om man er ung, midaldrende eller ældre på arbejdsmarkedet. Enten er man i vores system, eller også er man ikke. Ellers må man fra politisk side vælge at sige, at hvis de unge kun kan få det halve på dagpenge, skal de også kun betale det halve,« fastslår Lizette Risgaard.

LO-toppen vil ifølge næstformanden drøfte nye dagpengeregler for unge med regeringen, forligspartierne og arbejdsmarkedets parter i efterårets løb.

På LO’s beskæftigelsespolitiske landskonference i Odense onsdag og torsdag vil der være fokus på de unge. Ifølge Lizette Risgaard er der påtrængende problemer med for mange unge på kontanthjælp og førtidspension, som det kræver politiske løsninger at klare. Dertil kommer integration af unge indvandrere på arbejdsmarkedet.