LO vil nærlæse radikalt udspil

Af | @MichaelBraemer

LO ser fordele i det radikale forslag om obligatorisk forsikring mod ledighed, men frygter også skjulte dagsordener. De skal undersøges på et aftalt møde med de radikale.

Ikke mindst perspektivet i en mere solidarisk finansiering af udgifterne til ledighed får LO til at se positivt på de radikales forslag om, at det skal være obligatorisk at forsikre sig mod ledighed.

»I dag er to millioner danskere, svarende til 80 procent af lønmodtagerne, medlem af en a-kasse, så der ser ud til at være et potentiale. Det gør ikke forslaget mindre interessant, at antallet af forsikrede i øjeblikket falder voldsomt. Alene LO’s a-kasser har tabt over 25.000 medlemmer fra august 2002 til maj i år,« siger LO-sekretær Harald Børsting.

Som et andet positivt perspektiv ser han mulighed for større faglig organisering i tilfælde af obligatorisk forsikring, fordi den enkelte fagforening vil blive i stand til at kommunikere med hele sin målgruppe. Men LO ser også faremomenter og frygter skjulte dagsordener i det radikale udspil.

»Vi har svært ved at gennemskue formålet med forslaget. Hvis det er øget statsliggørelse og yderligere afkobling af a-kasserne fra fagforeningerne, er det dybt betænkeligt og meget skadeligt for arbejdsmarkedet. A-kasserne sidder inde med megen viden og løser i øjeblikket en stor arbejdsmarkedspolitisk opgave i kraft af deres dækning af forskellige faglige områder,« siger Harald Børsting.  

Han er også stærk modstander af de radikale tanker om at ændre på den økonomiske dækning for den enkelte lønmodtager, der bliver ledig. Dækningsgraden er i dag på 90 procent af den tidligere løn med, dog med et maksimum på cirka 13.000 kroner.

»Hvis man sænker procentsatsen mod til gengæld at hæve loftet for den maksimale beløbsgrænse, vil det være en økonomisk katastrofe for de langtidsledige,« mener han.

Harald Børsting frygter også, at obligatorisk forsikring mod ledighed på længere sigt vil resultere i en gradvis sænkning af statstilskuddet til a-kasser.

»Sker det, vil der være tale om øget beskatning af arbejde, og det vil ikke alene være i strid med de radikales politiske mål, men også have uheldige konsekvenser for samfundsøkonomien,« påpeger Harald Børsting.  

Det radikale forsikringsudspil blev diskuteret på et hovedbestyrelsesmøde i LO fredag. Her blev det aftalt at se nærmere på forslaget, før man tager endelig stilling. Til det formål er der aftalt et endnu ikke fastlagt møde med de radikale.