LO vedtager etisk kodeks om prostitution

Af

LO har nu skrevet ind i personalepolitikken, at LO-repræsentanter ikke må undertrykke kvinder ved at besøge prostituerede på tjenesterejser. Forsvarsministeren åbner op for lignende regler for forsvaret, mens ligestillingsministeren har droppet at lave fælles regler for alle statens ansatte.

Valgte og ansatte i LO bør ikke besøge prostituerede, når de er på rejse for LO – hverken i udlandet eller i Danmark. Det slås nu fast sort på hvidt i LO’s personalepolitik. Dermed er LO en af de første danske organisationer eller virksomheder, der får en nedskrevet politik om medarbejderes besøg hos prostituerede. LO har blandt andet hentet inspiration til reglerne fra den norske stat, norsk LO, FN og Dansk Flygtningehjælp, som alle har lignende regler.

»Vi ønsker at sende et tydeligt signal om, at LO ikke på nogen måde vil medvirke til at undertrykke mennesker i andre lande. Og vi betragter helt klart prostitution som undertrykkelse af kvinder,« siger LO’s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger.

Hun understreger, at hun aldrig har hørt om LO-medarbejdere, som har købt seksuelle tjenester i forbindelse med tjenesterejser, og at de nye regler derfor absolut ikke skal ses som mistillid til medarbejderne.

LO ønsker derimod med det nye etiske kodeks at vise vejen for staten og andre organisationer og virksomheder. Ligestillingsminister Henriette Kjær (K) arbejdede i efteråret med at lave en henstilling til alle statens udsendte angående besøg hos prostituerede på tjenesterejser. Lige inden jul meddelte hun imidlertid, at hun havde droppet at lave en henstilling alligevel, fordi det ikke er regeringens politik at gøre det ulovligt at besøge prostituerede, og særlige regler for offentligt ansatte på tjenesterejser derfor ville kunne virke inkonsekvent.

»Vi vil kraftigt opfordre ligestillingsministeren til at tage det op igen. Regeringen må vise, at den vil gøre en alvorlig indsats for at bekæmpe undertrykkelse af kvinder. Og her ville et etisk kodeks være et meget positivt signal at sende,« siger Tine Aurvig-Huggenberger.

Forsvarsministeren har skiftet hest

Forsvarsminister Svend Aage Jensby (V) har også længe afvist at forbyde udsendte soldater at besøge prostituerede, selv om han har erkendt, at der har været tilfælde, hvor soldater har besøgt prostituerede under orlov på Balkan. Men for halvanden uge siden skiftede han holdning og har nu bedt Forsvarskommandoen om at lave nogle nye retningslinjer. Som reglerne er nu, må udsendte soldater ikke besøge prostituerede i det område, hvor de gør tjeneste, men der er ingen regler i de perioder, hvor de har orlov fra tjenesten andre steder i udlandet.

Mens LO altså nu som den største hovedorganisation på lønmodtagersiden indfører et kodeks for køb af seksuelle tjenester, er der ikke lignende planer hos den største hovedorganisation på arbejdsgiversiden, Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

»Vi tager det for fuldstændig givet, at medarbejderne ved, at man ikke køber sex eller lignende i embedes medfør. Hverken herhjemme eller i udlandet. Derfor står der ikke eksplicit i vores personale-informationer, at det er forbudt at købe sex. Og af samme grund er der heller ikke en facitliste med konsekvenser, fordi vi tager det for givet, at sådan noget gør man ikke, når man er på arbejde for DA,« siger Dansk Arbejdsgiverforenings pressekoordinator Stig Jonstrup.

Personalechef Charlotte Detlif forklarer, at LO’s nye regler er formuleret som en henstilling og ikke en ordre til medarbejderne, fordi det alligevel ikke i praksis er muligt at kontrollere, om det overholdes. Hvis der skal være tale om en ordre, er det også nødvendigt med en form for kontrol. Hvis nogen LO-medarbejdere forbryder sig mod henstillingen, kan de dog godt forvente at skulle stille til en »knap så kammeratlig samtale« på personalechefens kontor.