LO: Udenlandsk arbejdskraft skal redde nordisk velfærd

Af | @GitteRedder

LO-formand stiller spørgsmål ved, om det er realistisk, at lønmodtagerne forlanger mere ferie og fritid, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og samtidig siger nej til flere udlændinge i Danmark.

»Uanset om vi kan lide det eller ej, bliver indvandring af arbejdskraft nødvendig i fremtiden for at finansiere velfærdssamfundet,« siger LO-formand Hans Jensen.

På en arbejderkongres i Sverige i denne uge, hvor alle socialdemokratiske partiledere og LO-formænd i Norden deltager, vil Hans Jensen præsentere et  fællesnordisk debatoplæg om udfordringer for velfærden.

»Det offentlige velfærdssystem kommer under voksende pres de kommende år. Mens der nu er fire erhvervsaktive for hver pensionist, vil tallet i de kommende år falde til to erhvervsaktive for hver pensionist herhjemme,« fastslår LO-formanden.

Allerede nu er der tendens til, at den offentlige sektor ikke kan imødekomme efterspørgslen på velfærdsydelser. Det gælder på sundhedsområdet, ældrepleje, børnepasning og uddannelse.

Oplægget forudser, at det pres vil vokse i fremtiden, samtidig med at der vil være stigende efterspørgsel efter kvalitet, fleksibilitet og individuelt tilpassede ydelser fra det offentlige.

»Arbejdsmarkedet spiller en central rolle i velfærdsudviklingen, og derfor er vi også nødt til tage de besværlige diskussioner, hvis vi skal have indretning af vores arbejdsliv og finansiering af fremtidens velfærd til at hænge sammen,« påpeger Hans Jensen.

De nordiske arbejdsmarkeder er præget af en række ordninger, som giver lønmodtagerne stor tryghed og rettigheder, og sådan skal det ifølge oplægget også være i fremtiden. Men samtidig peges der på, at de unge kommer senere ud på arbejdsmarkedet, de ældre trækker sig tidligere tilbage, og de erhvervsaktive stiller store krav om mere fritid, længere barselsorlov og flere ferie- og orlovsmuligheder.

Grænser for naivitet

»Der er jo grænser for, hvor naive vi må være, når vi kigger i krystalkuglen. Vi er nødt til at spørge os selv, om det er realistisk at forlange mere ferie og fritid, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og så samtidig fastholde, at vi ikke ønsker udlændinge til Danmark,« siger Hans Jensen.

Han understreger, at arbejdsmarkedets parter sammen med politikerne først og fremmest skal få bugt med den store overledighed blandt flygtninge og indvandrere, der allerede bor i Danmark. De ledige nydanskere skal væk fra overførselsindkomster og kvalificeres til at komme ud på arbejdsmarkedet.

»Selv med en god integration vil der muligvis blive brug for mere udenlandsk arbejdskraft, fordi kombinationen af demografi og færre arbejdsår per erhvervsaktiv er en alvorlig udfordring for velfærdssamfundet. De seneste måneder har den danske udlændingedebat kun fokuseret på behovet for stramninger, men vi vil gerne have en nuanceret og langsigtet debat, hvor vi også betragter udlændinge som en ressource, vi skal investere i,« siger Hans Jensen, der ønsker, at politikere og fagbevægelse sammen diskuterer, om det overhovedet er muligt at udvikle velfærden uden at åbne for en reguleret indvandring af arbejdskraft.

LO-formanden understreger, at han ikke går ind for »brain-drain« i form af import af højt uddannet arbejdskraft fra 3. verdens lande. Det handler om, at vi skal uddanne udlændinge til de funktioner på arbejdsmarkedet, vi har brug for – lige fra servicejob til smede og læger. 

Oplægget diskuterer også, hvordan man politisk og fagligt styrer en udvidelse af det samlede antal arbejdsår per erhvervsaktiv. Altså hvordan man indretter arbejdspladserne, så ældre medarbejdere ikke foretrækker en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

LO-formanden fremhæver, at der i dag er en stor skjult arbejdskraftreserve, som skal udnyttes langt bedre. Fordi efterspørgslen på arbejdskraft vil vokse, må både offentlige og private arbejdsgivere gå mere aktivt til værks for at få det rummelige arbejdsmarked til at fungere.