LO trækker sig fra kooperationens top

Af | @JanBirkemose

Som et led i fornyelsen af kooperationen ønsker LO nu at trække sig ud af Det Kooperative Fællesforbund. Ligeledes skal handlingsplaner for kooperationens fonde sikre, at formuen anvendes fornuftigt.

LO tager nu et historisk skridt væk fra de kooperative virksomheder. På baggrund af den aktuelle modernisering af kooperationen har LO besluttet at forlade sin centrale post i Det Kooperative Fællesforbund, DKF. Hidtil har DKF fungeret som interesseorganisation for de knap 900 kooperative virksomheder i Danmark. Men efter en omfattende moderniseringsplan blev vedtaget i juni, er det planen, at DKF i fremtiden skal agere som arbejdsgiverorganisation for kooperationens virksomheder.

For at undgå sammenblanding af rollerne som lønmodtagerorganisation og arbejdsgiverorganisation besluttede LO’s forretningsudvalg derfor i fredags, at den logiske konsekvens må være, at LO trækker sig fra DKF’s bestyrelse og også samtidig skrives ud af fællesforbundets vedtægter.

LO-formand Hans Jensen lægger vægt på, at skridtet ikke skal opfattes som mistillid til DKF eller den kooperative idé, men at det tværtimod er en nødvendig beslutning for at sætte moderniseringen af kooperationen på skinner.

Tanken er, at alle kooperative virksomheder i fremtiden skal overleve på almindelige markedsvilkår. Det betyder, at fagbevægelsen og de kooperative fonde fremover ikke vil give nødhjælp til lukningstruede virksomheder. Af samme grunde skal Det Kooperative Fællesforbund også ændre mission, så forbundet kan opfylde rollen som en arbejdsgiverorganisation, der blandt andet skal varetage de kooperative virksomheders arbejdsretlige interesser over for lønmodtagerorganisationer.

Med skridtet væk fra Det Kooperative Fællesforbund bliver det samtidig nødvendigt at overveje, hvilken fremtidig status Arbejderbevægelsens Erhvervsråd skal have. I dag drives det økonomiske analyseinstitut i samarbejde mellem DKF og LO, men i fremtiden vil en sådan konstruktion skabe problemer på grund af interessemodsætninger.

LO har også besluttet at udnytte sin indflydelse i kooperationens moderselskab AKF Holding og Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond, AKF-Fonden, til at få udarbejdet en handlingsplan for, hvordan moderniseringen af kooperationen skal omsættes til virkelighed. Ønsket er at få skabt klarhed over økonomien i de mange virksomheder og få vurderet, om formuerne i de to institutioner udnyttes bedst muligt.   

AKF Holding, der blandt sine storaktionærer tæller LO, HK, Specialarbejderforbundet, AKF-Fonden og Arbejdernes Landsbank, ejer store kapitalandele i de fleste større kooperative virksomheder. Det drejer sig blandt om: Ai-gruppen, A/S Panda, forsikringsselskabet Alka, J & B Entreprise A/S og Arbejdernes Landsbank.

AKF Holding havde ved udgangen af 2001 en egenkapital på 165 millioner kroner.

AKF-Fonden er med en formue på godt 50 millioner kroner den anden af kooperationens finansielle sværvægtere. Fondens formål er at fremme den kooperative tanke ved blandt andet at give støtte til nyetablering af kooperative virksomheder.

I moderniseringsplanen for kooperationen er der blevet luftet ideer om at etablere nye virksomheder, der kan specialisere sig i offentlige udbud. Her vil AKF-Fonden være en nøgleaktør.