LO på stikkerne over for Foghs dagpengeplan

Af | @GitteRedder

Startskuddet til trepartsforhandlinger om omfattende reformer af arbejdsmarkedet lyder i denne uge. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) bedyrer, at alt er i spil, men LO-formand Harald Børsting advarer Fogh mod at begynde det forkerte sted, nemlig ved at kigge på dagpenge­systemet.

INDRETNING Kaffemaskinerne skal tændes ekstraordinært tidligt i statsministeriet på torsdag 28. august. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) får nemlig mange gæster til morgenkaffe i spejlsalen klokken 9 sharp. Gæsterne afgør, om statsministeren får politisk succes eller fiasko i efteråret 2008. Sammen med beskæftigelsesministeren og finansministeren er fagbevægelsens top og arbejdsgiverne nemlig indbudt til trepartsforhandlinger, og da statsministeren har lagt al sin energi og politiske prestige i at få gennemført omfattende og kontroversielle reformer af arbejdsmarkedet i løbet af efteråret, gør han mere end klogt i at diske op med stærk kaffe, ualmindelig god ost til rundstykkerne og lunt wienerbrød. Og spørgsmålet er, om et veldækket bord alene kan skabe en god atmosfære for de besværlige forhandlinger.

I hvert fald agter LO-toppen ikke at give Anders Fogh Rasmussen nemt spil. Derfor vil LO-formand Harald Børsting, LO-næstformand Lizette Risgaard, og forbundsformændene for 3F, HK, FOA og Metal alle være ualmindeligt koncentrerede, når de lytter til Foghs oplæg over morgenkaffen på torsdag. For én ting er, at statsministeren efter sin sommerferie meldte ud i pressen, at »alt er i spil« for at skaffe ekstra arbejdskraft til et overophedet arbejdsmarked, hvor ledigheden har nået en foreløbig bundrekord med bare 1,6 procent, og virksomhederne skriger højere og højere på mere arbejdskraft. En anden ting er, hvor langt statsministeren vil gå i sin iver efter en ny indretning af det danske dagpengesystem.

LO-formand Harald Børsting tror ikke på nemme løsninger på de store udfordringer, det er at strikke en omfattende arbejdsmarkedsreform på plads, der på en og samme tid er langtidsholdbar og socialt balanceret og solidarisk. Og han stejler direkte overfor at gennemføre en forhastet dagpengereform i den tro, at det i lyntempo kan skaffe ekstra hænder til de mange ledige job.

Set med Harald Børstings øjne er der to indlysende grunde til statsministerens hastværk for at få gennemført arbejdsmarkedsreformer hen over efteråret.

»Først er der den politiske dagsorden, hvor Fogh håbede på at fylde efteråret med EU og en debat om EU-forbeholdene. Den dagsorden fik han slået i stykker, og derfor bruger han nu kræfter på at flytte fokus over på arbejdsmarkedet og håber, at regeringen igen kan styre debatten.«

Ønsker helt andre løsninger

Statsministerens anden begrundelse er ifølge LO-formanden mere reel. Nemlig en bekymring for, om arbejdsmarkedet kan blive ved med at klare presset. Den bekymring deler LO-formanden selvsagt også, men han mener, at løsningerne er nogle helt andre end dem, statsministeren lægger op til. Med konjunkturer, der er ved at vende, vil trykket på arbejdsmarkedet formodentlig også blive lettere at håndtere, og derfor er der ikke brug for panikløsninger, pointerer Harald Børsting.

»Men der er alligevel god grund til at kigge på, hvad vi kan gøre på arbejdsmarkedet for at hjælpe de mennesker, der har problemer med at få job. Det, mener jeg, er den reelle del af øvelsen. At der rent faktisk er grupper, der har problemer i forhold til arbejdsmarkedet, og at de er værd at interessere sig for,« siger han og lægger ikke skjul på, at den øvelse ikke nødvendigvis inkluderer nye dagpengeregler.

»Når man skal kigge på arbejdsmarkedets problemer, er det ikke dagpengesystemet der er hovedproblemet. Derfor starter jeg ikke drøftelserne i den ende med at tale dagpengereform«, fastslår Harald Børsting og tilføjer, at det er misforstået at tro, at der er så mange ekstra hænder i at piske de ledige fra dagpengesystemet hurtigere ud i job med en kortere dag­penge­periode. Med et ledighedstal i omegnen af 45.000, hvoraf de godt 32.000 er forsikrede i en a-kasse og med ganske få af dem i lang ledighed, er det ikke der, man henter den ekstra arbejdskraft og med et trylleslag løser akutte problemer på arbejdsmarkedet.

»I mit hoved skal man selvfølgelig prøve at se på, hvor det store potentiale af ekstra arbejdskraft er og så starte der. For mig at se, er det at tage hånd om den store gruppe, der har nogle problemer i forhold til arbejdsmarkedet. Få fat i dem, der hænger på kanten,« siger Harald Børsting.

Derfor advarer han Fogh mod at begynde det forkerte sted ved at tage hul på nye dagpengeregler og især forkorte den nuværende dagpengeperiode på fire år.

»Det er i hvert fald ikke der, vi starter. Vi starter der, hvor der er nogle, der trænger til mere hjælp,« understreger Harald Børsting.

Uudnyttet potentiale

Konkret nævner han sygefraværet, hvor rundt regnet 150.000 danskere hver dag er sygemeldt. Hvis en ordentlig handlingsplan kunne begrænse sygefraværet med bare 30 procent, ville det alene give 40.000 ekstra hænder. Også de 12.000 lønmodtagere, der er godkendt til fleksjob, men ikke kan få et, er ifølge LO-formanden et uudnyttet potentiale. Dertil kommer kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe fire og fem, som der sagtens kunne gøres mere for at få ­­i gang.

»Når det handler om at forsyne arbejdsmarkedet med øget arbejdskraft, er det slet ikke dagpengereform, der er det mest interessante. Og vi skal huske, i forbindelse med dagpengesystemet, at konjunkturerne på et tidspunkt vender, og dermed stiger ledigheden. Al erfaring viser, at jo flere, der falder ud af dagpengesystemet, jo flere får forlænget vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Så jeg har ikke ild i røven i samme grad som statsmini­steren for at kigge på dagpengesystemet.«

Ligesom LO-formanden opfatter det som misforstået at tro, at en dagpengereform kan løse problemerne på arbejdsmarkedet, mener han heller ikke, at en genindførelse af den særlige pensionsopsparing (SP) på en procent er det rigtige værktøj til at dæmpe forbrug og få ro på arbejdsmarkedet. I det finanslovsudspil, som regeringen præsenterer tirsdag, lægges der efter al sandsynlighed op til at genoplive SP’en.

»Det virker helt grotesk, at man i en situation, hvor konjunkturerne klart er ved at vende, skal træde på bremsen i finanspolitikken. Der er jo brug for rigeligt med råderum til befolkningens lommer, og der er brug for et privatforbrug til at holde hjulene i gang. Og med den inflation vi har, tror jeg ikke på, at tvungen opsparing står øverst på lønmodtagernes ønskeliste.«

Frem for at satse på dagpengereform til at skubbe flere ud på arbejdsmarkedet og en tvungen pensionsopsparing til at dæmpe forbruget og dermed regulere arbejdsmarkedet, mener Harald Børsting, at regeringen skal have langt mere fokus på de lange og holdbare dagsordener som for eksempel uddannelse. Derfor vil han nærlæse, hvad der står om erhvervsuddannelserne og voksen- og efteruddannelserne i finanslovsforslaget på tirsdag.

»Det springer mig i øjnene, at voksenlærlinge­ordningen ikke fungerer, som den skal, og at vi skal have gjort noget virkelig alvorligt ved det voldsomme frafald på erhvervsuddannelserne. Det hænger jo også sammen med, at vi skal have en højere beskæftigelsesfrekvens blandt ikke mindst etniske minoriteter. Når etniske minoriteter får en kompetencegivende uddannelse, får de beskæftigelse på lige fod med danskerne, så uddannelse er helt central for at øge arbejdskraftudbuddet. Derfor er uddannelse også en del af løsenet på den store udfordring, det er at skaffe ekstra arbejdskraft,« siger Harald Børsting.

Når Anders Fogh Rasmussen gør et stort nummer ud af hele tiden at fastslå, at alt er i spil, hænger det ifølge LO-formanden sammen med, at Fogh skal tale en ny politisk dagsorden op.

»Derfor skal det lyde af meget, men lad os nu se, hvor meget det er. Fogh er jo også en mand, der er kendt for at tilrettelægge tingene i et tempo, så befolkningen kan følge med, så lad os nu se, hvor voldsomt det bliver,« siger Harald Børsting.

Hans nattesøvn spoleres ikke af frygt for, at statsministeren skaber en total nyindretning af det danske arbejdsmarked.

»Indtil nu er det, der bekymrer mig allermest, hvordan Fogh ser processen, og hvordan han egentlig ønsker at inddrage os. For hvis Fogh tror, at vi stiller op til sådan en skueproces i hans politiske cirkus, så forregner han sig. Men hvis han derimod reelt er interesseret i at lave nogle forpligtende aftaler med os, så vil vi anstrenge os for at finde løsninger på det. Men det ved jeg ikke endnu.«

Torsdag efter morgenkaffen er Harald Børsting og resten af fagbevægelsens top meget klogere.