LO på den forkerte side af millionen

Af | @GitteRedder

Sidste år mistede LO-forbundene knap 34.000 kontingentbetalende medlemmer. Rekrutteringsstrategi og tillidsrepræsentanter skal i centrum, mener forsker – LO Storkøbehavn vil sætte yderligere liv i strukturdebatten og tilnærme sig FTF. Imens arbejder LO på at udvikle ny strategi for at holde på ledere, der i stigende grad siver over til Ledernes Hovedorganisation.

RØDE TAL Medlemskurven i LO-fagbevægelsen går hastigt den forkerte vej. Tilbage i 1996 toppede LO-fagbevægelsen med 1.331.917 kontingentbetalende medlemmer. Siden er det gået ned ad bakke, og nu viser helt nye tal over medlemsudviklingen i 2009, at den katastrofale tilbagegang fortsætter.

Sidste år forsvandt næsten 34.000 kontingentbetalende medlemmer ud af LO-fagbevægelsen, og dermed er det samlede antal LO-medlemmer i dag 954.653.

Mere end 16.000 ufaglærte og lavtuddannede lønmodtagere meldte sig ud af 3F sidste år, og dermed blev Danmarks største fagforbund også det forbund, der mistede flest medlemmer. Men også HK, Dansk Metal, FOA, Træ-Industri-Byg samt Fødevareforbundet NNF har ondt i medlemstallet.

Og der vil også være minus på medlemsstatistikken i LO de næste år, vurderer arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet professor Henning Jørgensen.

»Antallet af LO-medlemmer vil gradvist blive mindre de næste år. Hvor stor tilbagegangen bliver, afhænger meget af, hvor dygtige LO-forbundene bliver til at få en rekrutteringsstrategi ført ud i livet,« siger Henning Jørgensen.

Ifølge arbejdsmarkedsforskeren er der flere forklaringer på, at LO har tabt medlemmer, mens hovedorganisationerne FTF og AC har vundet medlemmer. Dels presser samfundsudviklingen de traditionelle LO-områder, fordi industriproduktionen går tilbage herhjemme. Rationaliseringer internt på danske virksomheder koster også LO-job, og det samme gør outsourcing til udlandet.

Dertil kommer, at danskerne uddanner sig stadig mere, og dermed uddanner de sig ud af LO-forbundene. Men ifølge Henning Jørgensen er der ikke kun strukturelle forklaringer på medlemstilbagegangen i LO. Det handler også om, mange fagforbund har sovet for længe i timen.

»I dag drysser mange lønmodtagere ud af fagforeningerne, vælger fagforeningen helt fra eller går over til de gule og billige alternativer. LO skal meget mere alvorligt og aktivt gå ind i kampen for at få vendt den udvikling og mindske frafaldet, og derfor bliver det helt afgørende at gennemføre en rekrutteringsstrategi i de kommende år,« fastslår han.

Ansigt til ansigt

Tidligere blev unge nærmest skubbet ind i en fagforening, men i dag skal de ifølge Henning Jørgensen trækkes:

»LO skal trække de unge og de uorganiserede ind i fagbevægelsen, og det gør man kun ansigt til ansigt. Mange af dem, der ikke er medlemmer af en fagforening, har aldrig mødt en tillids- >
repræsentant, og det er helt forkert. Man har siddet for længe på fagforeningskontorerne og ventet på, at medlemmerne bare melder sig ind og betaler. Man har simpelt hen sovet for længe i timen,« siger han og efterlyser metodisk opsøgende arbejde ude på arbejdspladserne via tillidsrepræsentanterne.

Og det er netop den strategi, som Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
har fulgt. Belønningen er mere end 2.000 nye medlemmer af SL alene sidste år, og dermed tilhører SL sammen med blandt andre Blik og Rør den lille skare af LO-forbund, der oplever medlemsfremgang.

Socialpædagogernes formand Kirsten Nissen forklarer, at det har været benhårdt arbejde.

»Vi kender værdien af dygtige tillidsrepræsentanter og den personlige kontakt, som de har til medlemmerne, og derfor bruger vi tillidsrepræsentanter meget strategisk i vores arbejde,« siger Kirsten Nissen.

Lige så glad hun er for nye SL-medlemmer, lige så bekymret er hun på hele LO’s vegne.

»Fortsætter medlemstilbagegangen vil LO på længere sigt ikke have legitimitet overfor arbejdsgiverne og heller ikke samme politiske slagkraft som i dag. Det er bare så farligt, og derfor er det en hovedopgave for alle fagforbund at rykke ud på den enkelte arbejdsplads og inddrage tillidsrepræsentanterne mere offensivt,« siger Kirsten Nissen.

Når mere end hvert tyvende medlem forlod 3F i løbet af 2009, har forbundsformand i 3F Poul Erik Skov Christensen læst skriften på væggen og sat gang i målrettede kampagner overfor især unge og uorganiserede for at dæmme op for medlemssivningen.

»Især i forhold til de unge har vi gang i en række kampagner, og jeg har en god fornemmelse af, at det kommer til at gå den rigtige vej,« siger han og peger på, at 3F også har flere holdningskampagner, hvor forbundet viser, hvilke værdier man står for.

Kigger man nærmere på medlemstallene har 3F-formanden da også grund til optimisme. For flere unge melder sig ind i LO-forbundene i øjeblikket. Samlet set har LO i dag 1,2 millioner medlemmer, og blandt den kvarte million medlemmer, der ikke betaler kontingent, er udover efterlønnere også mange unge på erhvervsuddannelserne, som fagbevægelsen nu håber at holde på. Også den dag de har fast arbejde og skal betale kontingent.

Sidste år foreslog 3F-formanden at slå LO-forbundene sammen i et storforbund for både at rationalisere driften, men også levere en bedre medlemsservice. De katastrofale medlemstal understreger yderligere nødvendigheden af et storforbund, siger han.

»Der er ingen som helst tvivl om, at grundomkostningerne for det enkelte medlem vil blive billigere, hvis vi står sammen. Det er en uigendrivelig kendsgerning. Jo flere man har koblet op på sit it-system, jo flere man kan betjene i den samme a-kasse, jo billigere bliver grundomkostningerne,« siger Poul Erik Skov Christensen.

Når 3F i september holder kongres, håber han at slå søm i fusionen med Træ-Industri-Byg (TIB), og dermed vokser 3F til et superforbund med godt og vel 315.000 kontingentbetalende medlemmer. Stordriftsfordele ved sammenlægningen skal bruges til offensivt fagligt og organisatorisk arbejde, siger han og lægger ikke skjul på, at det kan blive første spadestik til noget, der minder om storforbund:

»Jeg håber at sammenlægningen med TIB kan vække interesse hos andre organisationer, der vil være en del af det stærke fællesskab i 3F,« siger forbundsformanden, men vil ikke sætte navn på hvilke forbund, han gerne ser ind i 3F i allernærmeste fremtid.

Men arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen advarer om at tro, at man kan fusionere og strukturere sig ud af en medlemskrise:

»I resten af Europa har man troet, at problemer kunne løses ved at slå sig sammen i kæmpe forbund. Det har man ikke fået økonomiske gevinster ud af. Det er ikke bare et spørgsmål om størrelse, men om værdier og om at få folk til at indse fornuften i at være med. Det skal være en aktivitet, hvor folk skal føle det naturligt at være med, og ikke bare et apparat de skal betale til,« siger han og efterlyser en debat i LO-regi, der fokuserer på, hvad forbundene skal samarbejde om.

»Man kan ikke bare snakke struktur ud i den blå luft,« siger han.

Men vil man tale struktur og medlemsudvikling, vil det ifølge arbejdsmarkedsforskeren være naturligt at tage diskussionen om, hvorvidt Danmark overhovedet har brug for to store hovedorganisationer, eller om det ikke ville være mere fornuftigt at slå LO og FTF sammen. Det mener LO Storkøbenhavn, der på et hovedbestyrelsesmøde i sidste uge blev enige om at anbefale et tættere samarbejde mellem FTF og LO. LO Storkøbenhavn har også oplevet markant faldende medlemstal, og nu mener formand Peter Kay Mortensen, at der skal tales lige ud af posen om fremtidig struktur.

»Det snerper til i fagbevægelsen. Derfor skal vi forny os og samle kræfterne i færre forbund, ligesom en fælles faglig A-kasse vil være et fremskridt,« siger Peter Kay Mortensen.

LO Storkøbenhavn inviterer til konference 26. april, for at give bolden op til debat om fagbevægelsens lokale struktur. Peter Kay Mortensen håber, at konferencen kan komme med anbefalinger op til LO’s landsmøde 5.-6. maj, hvor struktur også er på dagsordenen.

Lederne søger væk

Nye tal viser også, at LO-forbundene ikke kun mister medlemmer til ’discountfagforeningerne’. LO-medlemmer med lederjob forsvinder også ud af blandt andet HK, El-forbundet og Teknisk Landsforbund og over i Ledernes Hovedorganisation (LH). Siden 2005 har 13.759 LO-medlemmer med lederjob søgt væk fra en LO-a-kasse og over i Ledernes a-kasse.

Alene i 2009 fik Ledernes Hovedorganisation godt 4.300 nye medlemmer og tæller i dag næsten 95.000 medlemmer. Mange af de nye medlemmer kommer fra LO-forbund, hvor lederne ikke mener, at de får den rådgivning, de har brug for som ledere.

Direktør i LH Torkild Justesen forklarer, at de udover at være en fagforening, der med udgangspunkt i den enkelte leders behov giver rådgivning og sparring, også bestræber sig på at være en god forretning for medlemmerne:

»Vi skal både være en forening og en forretning – det skal skabe værdi for den enkelte. Vi skal gøre det godt, men også billigt og derfor gør vi en dyd ud af at levere kerneydelser. Det kan vi gøre for et samlet kontingent til a-kasse og organisation på 478 kroner om måneden. Kontingentet er også et konkurrenceparameter, så længe vi samtidig leverer god lederrådgivning og faglig vejledning,« siger han.

LO har nu nedsat en gruppe, der skal undersøge, om der er basis for en fælles strategi i forhold til ledere, for dermed at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Henning Jørgensen kalder det en rigtig god idé.

»Hidtil har LO svigtet de mange decentrale ledere, der er organiseret hos dem, ved ikke at have tilbud om uddannelse og rådgivning til dem. Man kunne sagtens oprette et særligt sekretariat på tværs af LO-forbundene med service for ledere, og det vil både være en modernisering af LO og et tilbud der kan fastholde nogle medlemmer,« fastslår Henning Jørgensen.