LO og S genoptager kontakten

Af | @MichaelBraemer

Kontaktudvalgsmøder bliver i fremtiden det forum, hvor LO og S vil drøfte fælles interesser.

Selv om LO fjerner den årlige millionstøtte til Socialdemokraterne, er samarbejdet mellem de to parter langtfra afbrudt. De vil gensidigt orientere hinanden og drøfte fælles interesser på jævnlige kontaktudvalgsmøder. Det første finder sted, når LO’s ekstraordinære kongres er overstået 8. februar. Derefter vil parterne mødes cirka hver anden måned.

Socialdemokraternes formand Mogens Lykketoft har netop udpeget en massiv delegation til at deltage i møderne. Med ham selv i spidsen består den af den samlede gruppe- og partiledelse samt arbejdsmarkedsordfører Jan Petersen, EU-ordfører Henrik Dam Kristensen, erhvervsordfører Jan Trøjborg og finansordfører Nicolai Wammen.

»Jeg håber, at vi kan få defineret så mange samarbejdsfelter som muligt,« siger Mogens Lykketoft, der umiddelbart peger på temaer som uddannelse, arbejdsskader samt erhvervs- og skattepolitik som oplagte emner.

LO møder tilsvarende massivt med formandskab og forhandlingsudvalg. Her ser formand Hans Jensen ikke nogen uoverensstemmelse mellem de aftalte kontaktudvalgsmøder og ophøret af det historiske parløb med Socialdemokraterne, der er lagt op til på den ekstraordinære kongres.
»Vi har fælles udgangspunkt, og når LO har fået sit nye værdigrundlag på plads, skulle det da også undre mig meget, hvis ikke Socialdemokraterne synes, at det ser fornuftigt ud. Men den nye daglige ledelse vil også være i løbende dialog med andre politiske partier med henblik på at varetage lønmodtagernes interesser bedst muligt,« siger LO-formanden, der tidligere har afvist, at LO og S i fremtiden vil føre fælles kampagner og valgkampe.

Socialdemokraterne vil ligeledes styrke dialogen med blandt andet FTF, AC og de enkelte fagforbund.