Lakmusprøve

LO og FTF går sammen om valgkrav

Af | @GitteRedder

Næste valg skal være et lønmodtagervalg, mener LO og FTF. De to hovedorganisationer vil placere dagpengeregler, arbejdsmiljø, velfærd og social dumping centralt på valgets dagsorden. Og politikerne får svært ved at overhøre kravene fra halvanden million lønmodtagere, mener ekspert.

Næste valg skal være et lønmodtagervalg, mener LO og FTF, som sammen vil formulere krav til en ny regering. 

Næste valg skal være et lønmodtagervalg, mener LO og FTF, som sammen vil formulere krav til en ny regering. 

Foto: Joachim Adrian/Polfoto

’Samarbejdsprojekt om folketingsvalg 2015’ står der på dagsordenen til det historiske møde, der tirsdag finder sted mellem LO-toppen og FTF-toppen.

Selvom det på papiret lyder neutralt og som en ren orienteringssag, er de to hovedorganisationers planer om at gå sammen i en fælles kampagne op til et folketingsvalg et helt nyt skridt både mod et tættere samarbejde og større politisk gennemslagskraft.

LO-formand Harald Børsting mener, at et fælles initiativ i forbindelse med et kommende valg vil gavne lagerarbejdere, sosu’er, politibetjente, sygeplejersker, håndværkere og alle andre lønmodtagere.

»Filosofien er, at vi skal være velforberedte, hvis vi skal have en chance for at sætte nogle lønmodtagerspørgsmål op i forhold til det kommende folketingsvalg. Det handler om, at vi skal lave en fælles dagsorden, der indeholder nogle klare forventninger fra lønmodtagerne til en kommende regering,« siger Harald Børsting.

Mere tryk på lønmodtagerdagsordenen

Præcis hvordan, de to hovedorganisationer skal samarbejde op til folketingsvalget, skal først udmøntes, når LO’s daglige ledelse og FTF’s forretningsudvalg tirsdagdag formelt set nikker til det nye samarbejdsprojekt.

Vi får sat mere tryk på nogle fælles dagsordener, og det er der i høj grad brug for i forhold til de problemer, som lønmodtagerne slås med i Danmark. Bente Sorgenfrey, formand, FTF

FTF-formand Bente Sorgenfrey forestiller sig, at de to hovedorganisationer både kan formulere fælles temaer og valgmaterialer.

»Det er et nyt skridt, og jeg håber selvfølgelig, at vi kan blive enige om, at det er en god idé at gå sammen i arbejdet om at påvirke folketingsvalget ud fra en lønmodtagervinkel. Så får vi sat mere tryk på nogle fælles dagsordener, og det er der i høj grad brug for i forhold til de problemer, som lønmodtagerne slås med i Danmark,« siger hun.

Bente Sorgenfrey remser op, at hun ser dagpengereglerne, velfærdsdiskussionen, vækst, beskæftigelse og arbejdsmiljø som oplagte temaer at tage fat på i fællesskab. Her føjer LO-formand Harald Børsting til, at udover jobskabelse skal kampen mod social dumping også være tema i en valgkamp.

Det fælles behov for at sætte lønmodtagernes dagsorden er allerede klappet af i henholdsvis forretningsudvalget i FTF og LO’s daglige ledelse.

Det er lang tids frustrationer over at blive kørt over af regeringen i blandt andet dagpengespørgsmålet, der har fået fagforbund fra både den private og offentlige sektor til at gå sammen.

I Danmarks næststørste forbund, HK- Danmark, der har medlemmer i både den private og offentlige sektor, kalder forbundsformand Kim Simonsen det en god idé at sætte lønmodtagernes ønsker i centrum i en valgkamp sammen med FTF.

»Der er ingen tvivl om, at nogle af de udfordringer, som både lønmodtagerne og fagbevægelsen har haft de senere år, har været helt uafhængige af, om man er FTF’er eller LO’er. Hvis man i familien Danmark op til et folketingsvalg kan få en fornemmelse af, at der faktisk er nogle særlige lønmodtagerønsker om for eksempel uddannelse, dagpenge og social dumping, vil politikerne lytte,« siger Kim Simonsen.

Han fremhæver, at uanset om man er kontorassistent i en kommune, industritekniker på en virksomhed eller sygeplejerske på et regionshospital vil der være fælles problemstillinger at slås med. Og det er fagbevægelsens opgave at sikre, at de får ørenlyd i Folketinget.

»Kald mig gammeldags, men jeg tror, at hvis der er nogle flere, der mener det samme, taler man med en stærkere stemme,« fastslår Kim Simonsen.

Svært for politikerne at lukke ørerne

Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet professor Flemming Ibsen vurderer, at det er et historisk skridt, når Danmarks to store lønmodtagerorganisationer går sammen om en fælles valgstrategi. Og han er overbevist om, at alle partier lytter en ekstra gang, uanset hvilke former LO og FTFs kommende valgstrategi vil antage.

»Hvis man taler med én stemme, er det da afgjort noget, som man vil lægge mærke til på Christiansborg. Om man så følger ønskerne eller ej, er et godt spørgsmål, men det bliver ganske svært for de politiske partier at komme udenom at forholde sig til ønsker fra halvanden million lønmodtagere, der taler med samme stemme,« konstaterer Flemming Ibsen.

Det er nyt for LO ikke at gå ud og pege på bestemte partier op til et folketingsvalg, og det har LO måttet acceptere for overhovedet at komme i seng med FTF. Flemming Ibsen, arbejdsmarkedsforsker, Aalborg Universitet

Den fælles valgstrategi er ifølge professoren også et stærkt signal om, at LO og FTF arbejder målrettet hen imod at lægge sig sammen i en ny hovedorganisation.

Han fremhæver, at LO accepterer FTF’s dagsorden om ikke at være partipolitisk, og at der i den nye valgstrategi alene lægges op til at zoome ind på lønmodtagertemaer i en valgkamp, men ikke til at anbefale smeden og pædagogen at stemme på bestemte partier.

»Det er nyt for LO ikke at gå ud og pege på bestemte partier op til et folketingsvalg, og det har LO måttet acceptere for overhovedet at komme i seng med FTF, der er partipolitisk neutral,« siger Flemming Ibsen.

Behøver ikke være mistillid til regeringen

Danmarks største fagforbund 3F har for ganske nylig signaleret, at man var utilfreds med SR-regeringen og ikke ville tage stilling til, hvem vælgerne skulle sætte kryds ved i en valgkamp.

»Det var et ordentligt spark til regeringen og især til Socialdemokraterne, at netop 3F ikke længere ville støtte en rød regering. Men at LO og FTF går sammen i en valgkamp uden at anbefale at stemme på bestemte partier, behøver ikke nødvendigvis være en mistillidsdagsorden til regeringen, for alle ved godt, at det ville være utænkeligt, at FTF agerer sådan,« siger han.

Samtidig er Flemming Ibsen ikke i tvivl om, at de borgerlige partier vil udlægge de to organisationers nye fælles valgstrategi som en ørefigen til SR-regeringen.

LO skal holde nallerne fra partipolitik

Flemming Ibsen fremhæver, at en af forudsætningerne for at en ny hovedorganisation kan lykkes, er, at LO holder nallerne fra enhver form for partipolitiske anbefalinger.

»Alle undersøgelser viser, at medlemmer af forskellige fagforbund gerne vil have, at fagbevægelsen kæmper for en velfærdsdagsorden, men ikke for et bestemt politisk parti. Det er så gået ind nu hos LO, selvom dagpengesagen klart signalerer, at LO-toppen prøver at tage hensyn til den socialdemokratiske ledelse. Men LO er nødt til at bøje sig for FTF. Det er selve betingelsen for at lave en ny hovedorganisation,« noterer Flemming Ibsen.

Anbefale medlemmerne at stemme på et bestemt parti? Du må da være fuldstændig sindssyg! Kim Simonsen, forbundsformand, HK

HK-formand Kim Simonsen pointerer, at det er mindst 10 – 15 år siden, at hans eget forbund har anbefalet medlemmerne at sætte kryds ved liste A eller andre røde partier. Det ligger ham meget på sinde, at den nye valgstrategi bliver helt fri for partipolitisk stillingtagen og alene forholder sig til udfordringer for lønmodtagerne.

»Anbefale medlemmerne at stemme på et bestemt parti? Du må da være fuldstændig sindssyg! Det er ikke ambitionen, at folk skal have en kuglepen i hånden, efter at deres fagforening har ment noget bestemt. Politik kan ikke føres med ført hånd – kun med oplysning og holdninger,« siger Kim Simonsen.

Ny gruppe skal styre hen imod fusion

Når LO-toppen tropper op i FTF’s hovedsæde i centrum af København tirsdag formiddag, skal der også nedsættes en ny styregruppe, der skal arbejde videre med at styrke samarbejdet mellem de to hovedorganisationer og muligvis smelte dem sammen til en helt ny paraplyorganisation for mere end 90 små og store fagforbund.

Klik her for at læse artiklen: 93 fagforeninger stiler mod ny superorganisation

I de seneste måneder har samtlige forbund drøftet et udspil med titlen ’Muligheder for fagbevægelsen frem mod 2020’, og det skal ifølge LO-formand Harald Børsting nu sættes på skinner, hvis arbejdet skal give mening og bruges på kongresserne i både LO og FTF i efteråret 2015.

»Vi skal bevæge os væk fra 1.maj-tale-niveauet til noget mere operationelt, som vi kan forholde os til. Hvis vi skal styrke samarbejdet eller havne i en ny hovedorganisation, bliver vi nødt til på den ene side at stille nogle realistiske planer op og på den anden side se på, hvilke problemer der skal løses,« siger Harald Børsting.

Udmarvende at bruge for lang tid

I FTF udtrykker formand Bente Sorgenfrey tilfredshed med, at LO og FTF inden for det seneste år har styrket samarbejdet omkring blandt andet beskæftigelsespolitik samt etablering af et fælles EU-kontor i Bruxelles med Akademikerne.

»Men der kan være langt fra at styrke samarbejdet og så til en sammenlægning. For os i FTF er det vigtigt hele tiden at styrke samarbejdet via konkrete projekter og så se, hvor det fører os hen.«

Det går langsomt med at finde sammen?

»Nye samarbejdsprojekter tager den tid, det skal tage, for det handler jo om at have organisationerne med. Det nytter ikke, at toppen buldrer derudad og kan se fornuften i noget, hvis baglandet ikke er med.«

Bente Sorgenfrey mener, at det er svært allerede nu at vurdere, om der på LO og FTF-kongresserne næste efterår tages vidtgående skridt i retning af en sammenlægning.

»Der er mere end et år til de kongresser. Men det er klart, at man ikke kan holde sådan en diskussion i gang i lang tid. Man er også nødt til at finde ud af, hvad man vil, ellers bliver det udmarvende for alle parter,« siger hun.

Udfordringer ikke uløselige

HK–formand Kim Simonsen er ikke den, der sætter en kæp i hjulet for et forstærket samarbejde mellem organisationerne, bedyrer han og henviser til, at HK’s kongres sidste år besluttede at afprøve mulighederne for et forstærket samarbejde.

»Det her er ikke sådan et organisations-fusionsprojekt, hvor vi bare kaster to ting sammen. Der er mange konkrete udfordringer. Bindinger på overenskomster er en af udfordringerne. For eksempel har LO en hovedaftale med DA, og det har FTF ikke. LO-forbund har nogle traditioner for konflikt- og sympatikonflikter, men det har FTF ikke. Udfordringerne er ikke nødvendigvis uløselige, men hvordan de skal løses, er der ikke taget stilling til overhovedet,« siger Kim Simonsen.

Også HK-formanden mener, at det tager lang tid at få sat sammenlægningen på skinner.

»Bare det ikke bliver uendeligt. Selvfølgelig skal ting tage tid, men de skal jo også ligesom afsluttes til en tid,« siger Kim Simonsen.

Ny formand kan gå til valg på at lukke LO

Når LO og FTF på mødet i dag nedsætter en styregruppe, ser arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen det som tegn på, at planen skrider fremad. Men at der er forhindringer på vejen, blandt andet et skeptisk mastodontforbund som 3F.

»Men der er jo ikke tvivl om, at toppen i LO og FTF marcherer i retning af en ny hovedorganisation. Det gode spørgsmål er, om de får håndslag på at gå videre i det spor på deres kongresser,« siger Flemming Ibsen.

På LO-kongressen i oktober 2015 skal der vælges ny formand efter Harald Børsting. Selvom både LO’s næstformand Lizette Risgaard, HK-formand Kim Simonsen og formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening, Flemming Vinther, ofte nævnes på rygtebørsen, er der endnu ingen officielle kandidater til posten.  Og det kan ifølge Flemming Ibsen hænge sammen med, at LO, som vi kender det i dag, kan være på vej i graven.

»Når LO skal skifte formand, kan den nye formand gå til valg på at afskaffe LO som selvstændig organisation og gå med til at danne en ny hovedorganisation. Det er i sig selv en lidt speciel valgkamp, man skal føre,« konstaterer han.

Flertallet af fagforbund i både LO og FTF mener, at en ny hovedorganisation er uomgængelig, hvis man vil bevare en stærk og indflydelsesrig dansk fagbevægelse og dermed sikre den danske model. Og i det lys bliver tirsdagens møde spændende, mener Flemming Ibsen.

»Bare det, at de skal vedtage en fælles valgstrategi, er et nyt skridt i retning af, at en ny, stærk hovedorganisation kan være på vej. Og den valgstrategi handler jo også om at fastholde den danske model og dermed en stærk fagbevægelse og høj organisationsprocent,« fastslår han.