LO og DA: Arbejdsret klarer konflikter

Af Trine Reitz Bjerregaard/NET-Redaktionen

DA og LO har analyseret, hvordan konfliktretten bruges, og hvordan Arbejdsretten bedømmer konflikterne. Konklusionen er, at politikerne ikke bør pille ved konfliktretten.

Arbejdsretten har gennem årene til stadighed påvirket, udviklet og tilpasset kriterierne for, hvornår det er i orden, at lønmodtagerne går i konflikt for at få deres overenskomstmæssige ret. Og det har den gjort godt siden oprettelsen i 1910. Derfor er der slet ingen grund til at lovgive på området.

Sådan lyder konklusionen på den længe ventede redegørelse fra LO og DA, som kan blive et afgørende indlæg i den politiske debat om arbejdsmarkedets parters konfliktret.

Redegørelsen blev annonceret i forbindelse med Kristeligt Folkepartis lovforslag fra marts 2002 om at begrænse konfliktretten. Dengang fik LO og DA’s fælles protest og løfte om at redegøre for Arbejdsrettens praksis beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) til at udskyde sin stillingtagen til lovforslaget.

I rapporten konkluderer de to hovedorganisationer, at lovgivning vil ødelægge balancen i det aftalebaserede arbejdsretslige system.

»Arbejdsretten bidrager på såvel en afgørende som en afbalanceret måde til at sikre kontinuitet og sammenhæng på et område af vital betydning for det danske aftalesystem,« lyder de afsluttende ord i rapporten.

Spørgsmålet er nu, om beskæftigelsesministeren er enig i konklusionen. Han har endnu ikke ønsket at kommentere redegørelsen.