LO: Ingen adgang for østeuropæere uden ordnede lønforhold

Af

LO kommer nu med forslag til, hvordan regeringen kan holde styr på tilgangen af arbejdskraft fra de nye EU-lande. De nye EU-borgere skal blandt andet kun have arbejdstilladelse, hvis deres arbejdsvilkår er på niveau med danske overenskomster.

»I skal være velkomne til at bo og arbejde i Danmark.« Sådan lyder LO-fagbevægelsens melding stadig til borgerne i de ti lande, der fra 1. maj næste år bliver optaget i EU. Men velkomsten følges nu op med tilføjelsen: »I må kun arbejde her, hvis arbejdsgiverne giver jer den samme løn og de samme goder, som danske lønmodtagere får. Og vi bliver nødt til at holde øje med, hvor mange I kommer, og om det påvirker arbejdsløsheden blandt danskerne.«

Det er i grove træk essensen af de anbefalinger, som LO nu har besluttet at give regeringen og Folketingets partier. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har nemlig indkaldt partierne til de indledende forhandlinger i begyndelsen af september om, hvordan Danmark skal håndtere EU-udvidelsen, så den ikke får uheldige konsekvenser for det sociale system og arbejdsmarkedet i Danmark. Regeringen og Socialdemokraterne er på forhånd enige om, at der skal indføres en eller anden form for sikkerhedsmekanisme.

LO spiller nu ud med blandt andre følgende råd og anbefalinger til forhandlingerne:

  • De nye EU-borgere må kun arbejde i Danmark, hvis deres ansættelsesvilkår svarer til den gældende overenskomst på deres arbejdsområde.
  • De regionale arbejdsmarkedsråd og de faglige organisationer skal sikres adgang til at se de ansættelseskontrakter, som de nye EU-borgere arbejder på i Danmark.
  • Arbejds- og opholdstilladelser kan eventuelt gælde i en kortere periode end de fem år, som de gælder for EU-borgere i dag.
  • Der skal gøres noget for at forhindre omgåelse af overenskomster ved ansættelse af »selvstændige arbejdsgivere« – de såkaldte arme- og benvirksomheder.
  • Der skal foretages en overvågning, som holder et skarpt øje med ændringer i ledigheden, beskæftigelsen og lønudviklingen som følge af EU-udvidelsen.
  • Der skal afsættes penge til aktiviteter i nabolandene, der skal informere om reglerne på det danske arbejdsmarked samt løn- og ansættelsesforhold.

LO-formand Hans Jensen gør dog samtidig klart, at de nye EU-borgere – som primært er fra Østeuropa – skal have fri adgang til at søge arbejde i Danmark. Og han tror ikke på de dystre forudsigelser om, hvordan det vil gå efter EU-udvidelsen:

»Frygten for, at Danmark bliver invaderet af hundredetusinder af polakker, tjekker og slovenere, der vil stjæle vores arbejde og underbyde vores lønninger, er med sikkerhed overvurderet. Den økonomiske vækst i de nye EU-lande vil mindske udvandringen. Og generelt må man derfor formode, at langt den overvejende del af de arbejdstagere fra de nye EU-lande, der vil søge arbejde i Danmark, ønsker at sikre sig den bedst mulige løn på de bedst mulige vilkår,« siger Hans Jensen.

Han kan dog ikke afvise, at der vil komme en vis tilstrømning af løntrykkere fra de nye EU-lande, og derfor spiller LO nu ud med disse anbefalinger til de politiske forhandlinger. Målet er at sikre ordnede forhold for både danskere og østeuropæere, der arbejder i Danmark.

Opfattelser af, hvor mange østeuropæere der vil søge til Danmark efter EU-udvidelsen, er vidt forskellige. Finansminister Thor Pedersen (V) præsenterede for en måneds tid siden en rapport, der skønner, at der maksimalt vil komme 45.000 personer fra de nye EU-lande til Danmark.

Ugebrevet A4 har imidlertid tidligere bragt en Gallupundersøgelse, der viste, at alene i Polen og Estland overvejer 220.000 mennesker at rejse til Danmark for at arbejde inden for de næste fem år. Og senest har Dansk Industri, Ingeniørforeningen, AF Storkøbenhavn, Dansk Metal og PLS Rambøll foretaget en undersøgelse, der viser, at der årligt kun vil komme 200-300 faglærte arbejdere og 30-40 ingeniører fra Polen til Danmark efter udvidelsen.