LO-formand raser over ny dansk EU-kurs

Af | @GitteRedder

Danmark behøver ikke nogen særlig beskyttelse på udlændingeområdet, mener LO-formand Hans Jensen og advarer regeringen om at lave et nyt dansk udlændingeforbehold i EU-politikken. Han frygter, at Danmark bliver isoleret med en fremmedfjendsk enegang i EU.

LO-formand Hans Jensen advarer nu statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) om at bevare dele af det retlige forbehold, så Danmark fortsat kan fastholde sin stramme udlæn-
dingepolitik og undgå at indføre mere lempelige EU-regler på blandt andet familiesammenføringer.   

»Det er forkert at dele det retlige forbehold og sige, at vi vil godt samarbejde om kriminalitetsbekæmpelse og paskontrol, men vi vil ikke samarbejde om flygtninge- og indvandrerpolitik. Sådan kan man ikke behandle hverken EU eller forbeholdene. Jeg er ikke tilhænger af det. Enten har vi forbehold, eller også har vi ikke forbehold. Mellemløsninger duer ikke, og det er heller ikke loyalt over for befolkningen,« siger Hans Jensen.

EU er ikke et supermarked

Det er første gang, at LO-formanden blander sig i EU-debatten, efter at regeringen i sidste uge offentliggjorde sin nye kurs i EU-politikken. En kurs, hvor regeringen kun delvist vil ophæve det danske EU-forbehold på det retspolitiske område, så Folketinget fra sag til sag kan beslutte, hvilke dele af EU’s fælles rets- og udlændingepolitik man vil tilslutte sig.

LO-formanden er meget betænkelig ved, at Danmark fortsat vil stå uden for en fælles asyl- og indvandringspolitik. 

»EU's udvikling er ikke et supermarked, hvor man tager de varer fra hylderne, man kan lide og lader andre stå urørte. Sådan en politik vil svække EU-samarbejdet og ikke styrke det,« siger Hans Jensen.

Forkert signal

Han bryder sig ikke om det signal, den danske regering sender ud i en stadig mere globaliseret verden om, at vi ikke vil deltage på lige fod med andre lande i at løse asyl- og indvandringsproblemer.

»LO’s synspunkt er, at vi fører en alt for restriktiv, umenneskelig og unfair udlændingepolitik. Jeg bryder mig ikke om en politik, hvor man tager udgangspunkt i, at nogle mennesker er mere værd end andre. Sådanne værdier skal vi ikke føre hverken indenrigspolitik eller udenrigspolitik efter,« fastslår Hans Jensen.

»At Danmark skal være særligt beskyttet på udlændingeområdet er noget vrøvl. Fælleseuropæiske regler på flygtninge- og indvandrerspørgsmål er det eneste rigtige for at løse problemerne,« siger Hans Jensen.

Endelig finder LO-formanden det alt for risikabelt med en afstemning, hvor både de tre forbehold og den nye EU-traktat kommer til afstemning på samme dag. En mulighed, som statsminister Anders Fogh Rasmussen tilsyneladende overvejer for øjeblikket.

Uenig med Metal

Hans Jensen er nervøs for udfaldet af en sådan afstemning og kalder det også en respektløs måde at behandle både vælgerne og forbeholdene på.

Men fagbevægelsens topfolk er ikke enige om kritikken af regeringens EU-politik. Den nyvalgte Metal-forbundsformand Thorkild E. Jensen bakker op omkring ændringen af det retlige forbehold.

»Vi har meget sympati for dette forslag, der vil kunne tage de værste fremmedfjendske og nationalistiske toner ud af den kommende folkeafstemning. Det må dog stå helt klart, at forbeholdet kun kan ændres ved en folkeafstemning,« fastslog Thorkild E. Jensen torsdag i sidste uge. Samtidig sagde han, at Dansk Metal vil arbejde på, at Danmark uden forbehold bliver fuldt og helt medlem af EU.