FAGRE NYE VERDEN

LO-forbund til Løkke: Nyt disruptionråd må ikke blive en gratis omgang

Af | @GitteRedder

Statsministeren inviterer arbejdsmarkedets parter med i nyt disruptionråd, der skal komme med bud på, hvordan Danmark klarer sig i den digitale tidsalder. Forbundsformænd på stribe roser Løkke for initiativet men gør det også klart, at han skal have penge op af lommen. Hvis vi ikke opgraderer vores kompetencer, vil Danmark falde i værdikæden, mener ekspert.

LO-formand Lizette Risgaard bød statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) velkommen til møde om teknologiske tigerspring på arbejdsmarkedet i Nyborg 21. november. En lille uge senere inviterede han fagbevægelsen med i et nyt samarbejde. Tak, siger glade LO-forbund men understreger, at det ikke skal blive en gratis omgang snak. 

LO-formand Lizette Risgaard bød statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) velkommen til møde om teknologiske tigerspring på arbejdsmarkedet i Nyborg 21. november. En lille uge senere inviterede han fagbevægelsen med i et nyt samarbejde. Tak, siger glade LO-forbund men understreger, at det ikke skal blive en gratis omgang snak.  Foto: Andreas Bastiansen, Scanpix.

En række faglige ledere holder ekstra godt øje med deres mailboks her i december. Om der tikker en mail ind fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Det er ikke bare en julehilsen, som LO-formand Lizette Risgaard, 3F-formand Per Christensen og FTF-formand Bente Sorgenfrey går og venter på.

Nej, det er en invitation til at være med i et nyt partnerskab om fremtidens arbejdsmarked, hvor både arbejdsgivere, fagbevægelse, virksomheder, eksperter og ministre skal drøfte, hvordan Danmark gearer sig til den digitale og teknologiske revolution, der totalt vil forandre vores måde at arbejde på.

Statsministeren sætter sig selv i spidsen for det nye partnerskab, som han har valgt at benævne med den dramatiske titel ’disruptionrådet’.

Oversat fra engelsk betyder disruption slet og ret forstyrrelse eller afbrydelse og siger noget om den kolossale udfordring, som det danske arbejdsmarked står overfor.

900.000 job i farezonen 

De teknologiske tigerspring i form af kunstig intelligens, selvlærende maskiner og robotteknologi vurderes af blandt andre tænketanken CEVEA og HK til at betyde voldsomme forandringer herhjemme.

Således er cirka 900.000 job i risiko for at blive automatiseret eller helt ændre karakter som følge af det, som mange betegner som den fjerde industrielle revolution.

Tidligere A4-artikel: Robotter og computere snupper en tredjedel af vores job

Førerløse biler vil gøre chauffører arbejdsløse. Selvbetjening i supermarkeder, hvor kunden selv scanner varerne, vil ændre butiksassistenternes job. Og robotter vil ændre industriarbejdernes job.

Lars Løkke Rasmussen har lovet at indkalde til det første møde i Disruptionrådet inden jul, og lige for øjeblikket arbejdes der på højtryk for at sende indbydelser ud til opstartsmødet.

Den danske model skal være bagtæppet for alle beslutninger, der træffes i disruptionrådet. Per Christensen, forbundsformand i 3F.

Udover at han fra Folketingets talerstol har inviteret LO-formanden og 3F-formanden med til bords, er det endnu uvist, hvem der ellers skal være med i det nye råd, ligesom kommissoriet og tidsplanen er ukendt. Sandsynligvis vil en række ressortministre som erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) også få plads i disruptionrådet.

 I hvert fald er Lars Løkke inspireret af det globaliseringsråd, som den borgerlige regering nedsatte i 2005 for at sætte lup på globaliseringen, og her var også finansministeren og forsknings- og videnskabsministeren inviteret med.   

Men fagbevægelsen tager alt i alt imod Løkkes invitation med kyshånd, viser en rundringning til en stribe forbundsformænd i LO.

Forbundsformand for en kvart million lønmodtagere i 3F, Per Christensen, kalder ligefrem etableringen af disruptionrådet for »en ualmindelig god ide«.

»Det er godt, at regeringen inddrager arbejdsmarkedets parter i at finde langtidsholdbare løsninger på de store udfordringer, som vores arbejdsmarked står overfor med nye teknologier,« siger han.

Netop industrioperatører, transportarbejdere og andre grupper indenfor 3F er ekstremt udsatte for at få deres jobfunktioner automatiseret og digitaliseret indenfor det næste årti, og derfor kræver det ifølge Per Christensen, at fagbevægelsen kaster sig med fuld skrue ind i trepartssamarbejde for at få indflydelse.

Ligger fint i tråd med trepart

Står det til 3F-formanden skal to centrale punkter klart fremgå af kommissoriet for disruption-arbejdet:

»Den danske model skal være bagtæppet for alle beslutninger, der træffes i disruptionrådet. Det skal også stå klart, at uddannelse er vejen frem. Kompetenceudvikling er løsningen på de her omvæltninger,« siger han og fremhæver, at det nye råd ligger fint i tråd med den næste runde trepartsforhandlinger, der har voksen- og efteruddannelse på dagsordenen.

Hvis disruptionrådets arbejde bare bliver en tyk rapport, der bliver sat på en hylde i Statsministeriet uden at blive omsat til handling, er det ikke værd at bruge krudt på. Lone Engberg Thomsen, formand for Teknisk Landsforbund.

Forbundsformand i Teknisk Landsforbund Lone Engberg Thomsen kalder det grundlæggende en god ide at oprette et disruptionråd og anerkender Lars Løkke Rasmussen for at lytte til og inddrage dansk fagbevægelse.

»For mig er det helt afgørende, at det kommer til at fremgå af kommissoriet for det nye råd, at der skal lægges vægt på forskning og uddannelse. Der skal være forskning i robotter og digitalisering, og vi skal se på fordelene ved at oprette klynger, der kan skabe innovation og sikre vækst,« siger hun.

Må ikke havne på hylden

Teknikernes formand understreger, at hun ikke hører til pessimisterne, der tror, at det danske arbejdsmarked går i sort på grund af digitaliseringen.

»Jeg tror, at vi kan vinde på den digitale udvikling. Men hvis disruptionrådets arbejde bare bliver en tyk rapport, der bliver sat på en hylde i Statsministeriet uden at blive omsat til handling, er det ikke værd at bruge krudt på. Hvis man til gengæld investerer i forskning og uddannelse og tager ansvar, kan det blive en vigtig trædesten ind på et globalt arbejdsmarked, hvor den digitale konkurrence er benhård,« fastslår hun.

Lone Engberg Thomsen beretter, at cirka halvdelen af teknikere og konstruktører i Teknisk Landsforbund arbejder globalt i dag. Hvert tredje medlem rejser ofte eller nogle gang til udlandet, hvor de har arbejdsrelationer med kolleger andre steder på kloden. Og næsten hver anden holder jævnligt møder på Skype med en samarbejdspartner eller kunde i Bangladesh eller Spanien. 

Fremtidens nye digitale arbejdsmarked er her allerede, bedyrer hun og advokerer for, at det haster med at få penge op af statskassen til mere uddannelse af det danske arbejdsstyrke.

Ikke en gratis omgang

Samtlige forbundsformænd som Ugebrevet A4 har talt med, fremhæver, at der skal penge på bordet til kompetenceløft af danske lønmodtagere, hvis disruptionrådet skal give nogen mening.

Mest direkte er formand for Teknisk Landsforbund Lone Engberg Thomsen, når hun siger, at vi kun kan blive en digital vindernation ved at investere i kvalificeret arbejdskraft.  

»Det skal ikke være en gratis omgang for Lars Løkke Rasmussen. Hvis Danmark skal tage teten ude i verden og konkurrere med andre, skal der afsættes langt flere midler til forskning og uddannelse. Jeg kan godt være bange for, at etableringen af disruptionrådet mere er symbolpolitik end reel politisk vilje. I hvert fald matcher det ikke i mit hoved, at Løkke har skåret på uddannelse flere gange, og så samtidig vil ruste os til fremtidens digitale arbejdsmarked,« siger hun.

Lone Engberg Thomsen tilføjer, at Lars Løkke Rasmussen meget nemt kan berolige hende ved at understrege i kommissoriet, at der afsættes midler til den fornødne forskning og uddannelse.

Forbundsformand i Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen anfører også, at uddannelse kræver investeringer.  

Man må ud og finde en pose penge, ellers giver det slet ingen mening at nedsætte sådan et Disruptionråd. Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand i Dansk El-Forbund

»Regeringen skal vide, at det ikke bliver gratis. Det koster penge at bringe danske lønmodtagere på omgangshøjde med digitaliseringen,« siger han.

Elektrikernes formand ved godt, at pengene ikke sidder løst i en trekløverregering, der lover skattelettelser og derfor skal stramme ind.

»Jeg vil ikke bekymre mig på forhånd. Men man må ud og finde en pose penge, ellers giver det slet ingen mening at nedsætte sådan et disruptionråd,« siger Jørgen Juul Rasmussen.

Samme toner lyder fra forbundsformand i fødevareforbundet NNF Ole Wehlast.

»Det er rigtig smart at invitere arbejdsmarkedets parter med til at formulere en strategi for, hvordan vi klarer globaliseringen og digitaliseringen. I mine øjne er det uddannelse og nye kompetencer, der skal til for at klare os,« siger han.

Tusindvis af slagteriarbejdere har mistet deres job de senere år som følge af udflytning og automatisering, anfører Ole Wehlast men føjer i samme åndedrag til, at han ikke er bange for nye teknologier. De kommer nemlig uanset hvad, og derfor handler det om at komme med på beatet, så man kan udnytte teknologien og skabe nye og andre typer af jobfunktioner for at bevare arbejdspladser indenfor fødevareproduktion, pointerer han.

Livsvilkår for vores konkurrenceevne

Når nye digitale teknologier vil vende op og ned på vores arbejdsmarked, gør fagbevægelsen klogt i at være konstruktive og samtidig insistere på at få øgede bevillinger til uddannelse for at sikre medlemmernes job, mener professor på Copenhagen Business School, Torben Pedersen.

Etableringen af disruptionrådet er en indikation på, at regeringen tager digitaliseringen og automatiseringen på arbejdsmarkedet seriøst. Torben Pedersen, professor på CBS.

»Kompetenceudvikling er et livsvilkår for vores konkurrenceevne, og uddannelse er simpelt hen et vilkår, vi skal leve med som samfund. Det er dyrt. Men det koster endnu mere ikke at bekoste uddannelse og kompetenceløft. Det er simpelt hen et livsvilkår for at opretholde den velstand, som vi har i dag,« fastslår han.

Torben Pedersen henviser også til den CEVEA-undersøgelse, der viser, at cirka 900.000 danske job vil blive berørt af digitaliseringen.  

»Den lille million job forsvinder ikke nødvendigvis. De vil ændre karakter og forandre sig, ligesom store dele af arbejdsopgaverne i de 900.000 job er udsat for at blive overtaget af maskiner. Det er dramatiske forandringer, og især kontor, servicejob og produktionsjob med rutineprægede, standardiserede aktiviteter vil blive berørt,« fastslår han.

Ryger ned i værdikæden

Hvis Danmark ikke mestrer at tilegne sig nye digitale værktøjer, får det fatale konsekvenser for vores samfund, pointerer Torben Pedersen.

»Så vil vi ryge ned i værdikæden. Problemet er jo, at vi er i en global konkurrence, og hvis vi ikke udnytter mulighederne i den digitale revolution, er der andre, der vil gøre det, som vi ikke formår. Så vil vi ikke kunne producere nye produkter, der bliver efterspurgt på verdensmarkedet. Velstanden vil falde, og vi vil miste fodfæste. Den danske velfærdskage vil blive mindre, og der vil være nedskæringer, fordi vækst og velstand falder,« pointerer han.

Torben Pedersen peger på, at Lars Løkkes disruptionråd på nogle strækninger ligner det digitaliseringsråd, som LO tidligere har foreslået.

»Etableringen af disruptionrådet er en indikation på, at regeringen tager digitaliseringen og automatiseringen på arbejdsmarkedet seriøst. Det er udmærket, at man ikke bare ignorerer det. Men jeg vil klart anbefale, at man bliver så konkret og specifik som overhovedet mulig i kommissoriet og får mandat til at handle,« siger eksperten.

Han fremhæver, at uddannelse af hele arbejdsstyrken – fra ufaglærte over faglærte til mellemuddannede – er helt centralt, hvis vi skal udnytte de digitale muligheder.

»Men det skal også gøres nemmere for virksomheder at indføre nye digitale teknologier. Nogle virksomheder famler og ved ikke, hvor de skal starte, fordi det er diffust for dem. Det er jo ikke bare en investering i en ny maskine men gennemgående forandringer. Derfor skal indførelse af digitale teknologier både i private virksomheder og den offentlige sektor gøres lettere, og det skal gå hånd i hånd med uddannelse af medarbejderne hele vejen rundt på arbejdsmarkedet,« lyder anbefalingen.

Fortrøstningsfuld

Mens 3F-formand Per Christensen er særdeles kritisk overfor regeringens planer om at hæve pensionsalderen og give skattelettelser, er det svært at få ham til at rynke brynene over det nye disruptionråd.

»Jeg er fortrøstningsfuld. Også fordi det flugter så fint med de trepartsforhandlinger, som vi indleder i foråret om voksen- og efteruddannelse,« siger han. 

FAKTA: Partnerskab om fremtidens arbejdsmarked

regeringsgrundlaget står der følgende om Partnerskab om fremtidens arbejdsmarked (Disruptionsrådet):

Regeringen vil oprette et partnerskab, hvor arbejdsmarkedets parter, virksomheder, eksperter og relevante ministerier skal drøfte og analysere fremtidens arbejdsmarked. Partnerskabet skal drøfte, hvordan vi sammen skal sikre et stærkt Danmark, hvor vi får grebet mulighederne i den teknologiske udvikling bedst muligt, og hvor alle kommer med i udviklingen og får del i den velstandsudvikling, som globalisering og ny teknologi giver os mulighed for. Partnerskabet skal samtidig drøfte, hvordan vi kan fastholde og udbygge et arbejdsmarked, som både er kendetegnet ved dynamik og ordentlige forhold, og hvor der ikke sker social dumping.

Det nye partnerskab skal i sit arbejde inddrage resultaterne af det arbejde, som finder sted i andre fora som for eksempel trepartsdrøftelserne om voksen- og efteruddannelse, Digitalt Vækstpanel og det nye Iværksætterpanel, såvel som viden fra arbejdsmarkedets interessenter og den relevante forskning.

 

Kilde:  Regeringsgrundlag 2016, For et friere, rigere og mere trygt Danmark.