LO: Ekstra løn til tillidsrepræsentanter

Af | @GitteRedder

Over 20.000 tillidsrepræsentanter er rygraden i fagbevægelsen, men alligevel er der hverken den fornødne prestige, penge eller tid omkring posten. Derfor vil LO-formanden gøre bedre vilkår for tillidsrepræsentanten til et centralt krav ved overenskomstforhandlinger.

LO-formand Hans Jensen lægger fagbevægelsens fremtid i tillidsrepræsentanternes hænder. Og hvis fagbevægelsen virkelig ønsker direkte kontakt til medlemmerne, så skal der skabes en helt anden respekt omkring og langt bedre arbejdsvilkår og lønforhold for tillidsrepræsentanten.  Den tidligere blikkenslager siger ligeud, at tillidsrepræsentanten betyder »alt« for fagbevægelsen.

»For mig er der ingen tvivl om, at tillidsrepræsentanten er rygraden i fagbevægelsen. Fagbevægelsens fremtid skabes ved, at vi sætter alle vores kræfter ind på at styrke den gyldne trekant, nemlig dialogen mellem medlem, tillidsrepræsentant og afdeling.«

Hvad er det, som tillidsrepræsentanten giver i forhold til medlemmerne?

»Dialogen. Den personlige kontakt. Nærværet. Det nærvær, som ethvert medlem ønsker af sin faglige organisation. Et nærvær, så man kan forstå hinanden, og tillidsmanden befinder sig, hvor problemerne opstår, og hvor løsningerne er.«

Flere store forbund melder, at det bliver stadig sværere at rekruttere tillidsrepræsentanter. Hvorfor?

»Kravene øges ganske voldsomt til tillidsrepræsentanterne. Jeg er ikke overbevist om, at vi alle er blevet lige gode til at servicere tillidsrepræsentanten. Om den gyldne trekant faktisk virker. Den servicering, vi giver tillidsrepræsentanten, er ikke god nok i dag, og i takt med at tillidsrepræsentanterne skal løse flere og flere opgaver, skal vi også give dem en bedre service.«

»Hvis en tillidsmand både skal forhandle overenskomst og følge løndannelse, kigge på arbejdets organisering, kvalitetsstyring, teknologisk udvikling og alt det andet, så er der så mange opgaver, at man ikke kan løse dem. De rettigheder og ressourcer, der er sat af i overenskomsterne til tillidsmanden, er ikke tilstrækkelige til at løse en moderne tillidsmands opgaver.«

Hvilke ændringer skal der til for at gøre det mere attraktivt at være tillidsrepræsentant?

»De skal have nogle muligheder, der stiller dem bedre både tidsmæssigt og økonomisk, og det skal afklares i overenskomsterne. Der er også spørgsmålet om afdelingernes service til tillidsrepræsentanterne. Hvis tillidsmanden i dialog med arbejdsgiveren ikke kan gå til afdelingen og få hjælp til for eksempel den teknologiske udvikling, der er behov for i en virksomhed, så bliver tillidsrepræsentanten jo nødt til at gå til et konsulentfirma. Det skal vi også finde løsninger på.«

I de fleste overenskomster står der, at overenskomsten skal have »den fornødne tid« til at varetage hvervet. Skal der skrives mere kontante ting ind?

»Der skal være mere kontant afregning både tidsmæssigt og økonomisk. Der er ingen tvivl om, at tillidsrepræsentanten som regel vælges blandt de fremmeste medarbejdere. Og den lønkompensation, man får som tillidsrepræsentant, skal svare til det, man kunne tjene ved at gøre karriere som almindelig medarbejder på virksomheden. Og så er det største problem for tillidsrepræsentanten i dag, at han skal have de nødvendige forudsætninger for at fungere på en ordentlig måde. Det, vi burde dyrke meget mere i fagbevægelsen, er den prestige, der burde være forbundet med at være tillidsmand. Det er faktisk det fineste job, der findes i fagbevægelsen.«

»Derfor må et af de centrale temaer i de kommende overenskomstkrav nødvendigvis blive, at vi drøfter vilkårene for tillidsrepræsentanterne. Det er noget, der skal bæres i fællesskab mellem forbundene. Men det er vigtigt, at LO skaber rum og kvalificerer en dialog, der går på tværs af forbundene.«

Hvad tror du, arbejdsgiverne vil sige til et lønmodtagerkrav om bedre løn- og arbejdsvilkår for tillidsrepræsentanten?

»Der, hvor man har bekymring for en tillidsrepræsentant, er, hvor arbejdsgiveren vil forsøge at undgå de forpligtelser, han har i forhold til overenskomsten. Det er jo en fordel at have medarbejdere med i udviklingen af virksomheden. Men der findes desværre stadigvæk virksomhedsledere, der vil drive plat på medarbejderne, og der skal vi have jernnæven til at slå ham tilbage. Ellers kan jeg ikke forestille mig andet, end at arbejdsgiverne generelt vil synes om ideen. Arbejdsgiveren er ved at opdage, at jo bedre tillidsrepræsentant, han har, jo bedre virksomhed har han.«