LO efterlyser konkret job-udspil

Af | @GitteRedder

Fagbevægelsens top opfordrer beskæftigelsesministeren til at bruge sommerpausen på at formulere et konkret regeringsudspil om »Flere i arbejde« og indlede reelle drøftelser med parterne.

Forhandlingerne mellem regeringen, kommunerne og arbejdsmarkedets parter om at få flere i arbejde holder nu en sommerpause, hvor alle kan få tid til at genoverveje deres forhandlingspositioner. Men står det til LO bør beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) også bruge pausen på at formulere et præcist og mere detaljeret bud på en beskæftigelsesplan. 

»Det er på tide, regeringen kommer med et konkret udspil og indleder reelle drøftelser rundt om forhandlingsbordet. Jeg håber, at beskæftigelsesministeren vil bruge tænkepausen til dels at analysere parternes konkrete udspil, som for længst er lagt på bordet, dels at udmønte de foreløbige drøftelser og debatoplægget »Flere i arbejde« til en egentlig plan,« siger LO-sekretær Harald Børsting.  

Han afviser, at sommerpausen skal tolkes som et sammenbrud i forhandlingerne om en ny arbejdsmarkedsreform, hvis hovedsigte er at skaffe 87.000 flere i job inden år 2010.

»Vi kan jo ikke gå fra hinanden, når vi ikke for alvor har prøvet hinanden af. Vi har ikke haft et konkret regeringsudspil og heller ikke reelle drøftelser, og det er forudsætningen for, at vi kan lave et enighedspapir eller slå hinanden oven i hovedet,« siger Harald Børsting.

Vildfarelse

Selv om LO-toppen vurderer, at mulighederne for at nå til enighed langt fra er udtømte, så lægger Harald Børsting heller ikke skjul på, at regeringen og fagbevægelsen står meget langt fra hinanden på flere felter. Det gælder blandt andet aktiveringen af de ledige, hvor regeringen vil gennemføre dramatiske nedskæringer på uddannelsestilbuddene under aktivering. Og at regeringen vil presse ledige i job ved at nedsætte ydelser for blandt andet unge og revalidender.

»Den borgerlige tilgang er, at man kan sulte og dermed stresse ledige i arbejde, mens vi i fagbevægelsen mener, at vi skal kvalificere dem til et fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Regeringen lever tilsyneladende i den vildfarelse, at skrappe sanktioner, strammere rådighedsregler og lavere ydelser skaber titusinder af nye jobs. I LO foretrækker vi en opkvalificerings-strategi, hvor mere uddannelse af lønmodtagerne kombineres med, at virksomhederne påtager sig deres ansvar i forhold til jobtræning og jobskabelse,« siger Harald Børsting.

Han fremhæver, at de seneste arbejdsmarkedsreformer har fået styr på de ledige, men ikke styr på jobbene, og her må regeringen og arbejdsgiverne ifølge LO tage têten.

»En fremadrettet job-plan handler i vores øjne ikke om at piske de ledige ud til dårlige og lavtlønnede arbejdspladser, men at forpligte erhvervsliv og parterne til sammen at skabe nye og flere typer af jobs, så alle ledige hænder kan komme ud på arbejdsmarkedet og løbende få nye kompetencer,« siger Harald Børsting.

Det er ikke aftalt, hvornår og hvordan fireparts-forhandlingerne om »Flere i arbejde« fortsætter efter sommerferien.

Reelt har beskæftigelsesministeren to muligheder. Han kan enten indkalde parterne igen og komme med et udspil, som han vurderer, er realistisk at få parterne til at bakke op omkring.  Eller han kan springe over parterne og præsentere en konkret job-plan som en række politiske forslag i Folketinget og via en politisk proces få gennemført en arbejdsmarkedsreform uden om parterne. Det sidste vil være en rød klud i hovedet på fagbevægelsen.

»Det ville være uklogt af regeringen at lave en arbejdsmarkedsreform uden at have parterne som aktive medspillere på gennemførelsen af den, hvis det skal lykkes at skaffe den nødvendige arbejdskraft i fremtiden,« siger Harald Børsting.