LO bør være på vagt over for ny arbejdsmarkeds-kommission

Af | @JanBirkemose
| @GitteRedder

Arbejdsmarkedsforsker advarer om, at regeringens nye arbejdsmarkedskommission vil undergrave den danske model, sænke dagpenge og fjerne centrale opgaver fra a-kasserne. LO-formand Harald Børsting hilser dog den nye kommission velkommen, men for en sikkerheds skyld inviterer han FTF og AC til møde.

I ARBEJDSTØJET Beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik står centralt i statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) nye regeringsgrundlag »Mulighedernes samfund«. For at skaffe ekstra hænder og hoveder til arbejdsmarkedet fremlægger regeringen 20 nye initiativer, der spænder fra lettere adgang for udlændinge til det danske arbejdsmarked, styrket indsats over for ledige, nedbringelse af sygefraværet og bedre muligheder for at gå fra deltid til fuld tid. Mange af forslagene er gamle travere, der blandt andet har været præsenteret i regeringens jobplan fra september 2007, men et af initiativerne springer især i øjnene, nemlig nedsættelse af en arbejdsmarkedskommission.

Ifølge statsministeren skal en arbejdsmarkedskommission bestå af uafhængige eksperter, der medio 2009 skal komme med anbefalinger, som skal hjælpe med at opfylde regeringens langsigtede vision for beskæftigelse og arbejdstid. Kommissionens arbejde skal løbende drøftes i et trepartsforum bestående af regeringen og arbejdsmarkedets parter.

LO-formand Harald Børsting mener, at det er fornuftigt at nedsætte en arbejdsmarkedskommission og deltager gerne i de løbende drøftelser, der er lagt op til.

Men professor Henning Jørgensen fra Center for arbejdsmarkedsforskning på Aalborg universitet opfordrer LO-formanden til at være på vagt over for den nye kommission, som meget vel kan ødelægge en af grundstenene i den danske arbejdsmarkedsmodel, nemlig flexicurity-modellen, hvor det er relativt nemt at fyre folk, som til gengæld har et sikkerhedsnet i dagpengesystemet.

»Kommissionens arbejde afhænger selvfølgelig af kommissoriet og sammensætningen, men allerede nu vil jeg anbefale fagbevægelsen at nedsætte en alternativ kommission, der kan komme med et kvalificeret modspil,« siger Henning Jørgensen.

Han vurderer, at regeringens arbejdsmarkedskommission vil få flere bundne opgaver:

At kulegrave aktiveringsindsats og opkvalificering i dagpengeperioden.

Styringssiden af arbejdsmarkedet skal undersøges, blandt andet for at se på, om kommunerne skal overtage flere opgaver fra a-kasserne, herunder rådighedsforpligtelsen og udbetalingen.

Tilbagetrækningsalder, arbejdstid og efterlønsregler skal kulegraves for at se på, hvordan arbejdsstyrken kan udvides.

Henning Jørgensen advarer om, at så mange grundsten fra det danske arbejdsmarkedssystem er i spil, og at det derfor er ekstra vigtigt, at fagbevægelsen er årvågen. Blandt andet forudser professoren, at kommissionen får i opdrag at komme med anbefalinger om at forkorte dagpengeperioden, skære på ydelserne og mindske opkvalificeringen af de ledige.

»Mit rædselsscenario er, at den nye kommission sammensættes af såkaldte uafhængige eksperter, som i realiteten er neoklassiske økonomer uden respekt for og forståelse for dansk flexicurity,« siger Henning Jørgensen og spår, at arbejdsmarkedets parter får meget lille indflydelse på, hvem der får plads i kommissoriet.

LO-formand Harald Børsting vil se kommissoriet, før han deler dommedagsprofetierne for den danske flexicurity-model, og LO-formanden understreger også, at han ingen aktuelle planer har om at nedsætte en alternativ kommission.

»Men Henning Jørgensen kan have ret i, at alt er i spil, og derfor er det klart, at fagbevægelsen har en udfordring i at forberede og tilrettelægge vores egne indspil til kommissionen og udspil på arbejdsmarkedsområdet i det hele taget,« siger Harald Børsting.

LO-formanden vil snarest invitere FTF-formand Bente Sorgenfrey og AC-formand Sine Sunesen til et møde, for at de tre hovedorganisationer finder en fælles dagsorden i forhold til arbejdsmarkedskommissionen.