LO åbner for ny diskussion om deltid

Af | @JanBirkemose

International kritik af deltidsloven presser beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) til atter at drøfte den omstridte lov med arbejdsmarkedets parter. Ministeren siger, at han vil følge opfordringen. LO er klar til at tage ham på ordet.

Deltidsloven bliver nu igen et hedt emne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. I sidste uge fastslog en dom i FN’s Internationale Arbejdsorganisation, ILO, at loven er i strid med de internationale konventioner om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger. Som en konsekvens af dommen blev regeringen opfordret til at genoptage drøftelser med arbejdsmarkedets parter for at bringe sagen i orden.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) afviser, at der er hold i ILO’s kritik af loven, men han er alligevel klar til at følge opfordringen om nye drøftelser.

»Hvis arbejdsmarkedets parter har forslag, som via aftalesystemet kan sikre den enkelte mindst de samme rettigheder, som vi nu har sikret med loven, så er jeg naturligvis stadig åben for en drøftelse af det,« siger ministeren.

Den invitation bliver mødt med optimisme hos LO:
»Når ministeren siger sådan, vil vi tage ham på ordet. Vi vil tage et initiativ for at sikre, at alle lønmodtagere kan få deltid igennem deres overenskomster i stedet for igennem loven,« siger LO’s formand Hans Jensen, der dermed vil fjerne deltidsloven.

Han oplyser, at der allerede arbejdes på at få et møde i stand med Claus Hjort Frederiksen.
ILO har truffet sin afgørelse enstemmigt, efter LO, FTF og AC sidste år klagede over regeringens planer om at indføre deltidsloven. Men blandt andet fordi regeringen svarede for sent på ILO’s henvendelser, kommer dommen først nu, ni måneder efter loven blev vedtaget med stemmer fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.

Et af FN-organisationens klagepunkter er, at loven mangler saglig begrundelse, fordi regeringen har blandet lovgivning ind i et område, der traditionelt aftales frivilligt mellem arbejdsmarkedets parter. Den form for lovgivningsmæssig indblanding bør regeringen kun foretage i situationer, hvor der er tale om akutte kriser. Og det har ikke været tilfældet, skriver ILO.

ILO opfordrer derfor regeringen til at finde løsninger, der er acceptable for alle parter, og som er i overensstemmelse med konventionerne om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, som Danmark har ratificeret. Forhandling er ganske enkelt bedre end lov, mener ILO.

Men med loven har regeringen indskrænket handlerummet for arbejdsmarkedets parter, når der forhandles overenskomster. Det gælder naturligvis først og fremmest for de områder, hvor der hidtil har været enten forbud eller begrænsninger mod deltidsarbejde. Den slags forhindringer mod deltid, der er skrevet ind i en overenskomst, er nemlig blevet besluttet som resultat af en »noget for noget-forhandling«. Men med loven har overenskomstparterne kun mulighed for at følge lovens bogstav og har dermed fået indskrænket råderummet for kollektive aftaler på et område, hvor de tidligere havde mulighed for selv at bestemme, skriver ILO.

Samtidig med opfordringen om at indlede nye »tilbundsgående høringer« henstiller ILO, at regeringen holder den internationale organisation underrettet om udviklingen i drøftelserne.