Ledighedskurven er knækket før tid

Af

Selv om arbejdsløsheden er faldet de seneste tre måneder, er der lang vej igen, mener Socialdemokraterne, som afviser, at deres kampagne mod regeringen har mistet pusten.

FALD Efter to år med stigende arbejdsløshed tyder alt nu på, at ledighedskurven er knækket. Sådan lyder vurderingen både fra Danske Bank og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AErådet.

Rådet vurderer, at de seneste tal for den sæsonkorrigerede ledighed fra Danmarks Statistik peger i retning af, at ledighedskurven er vendt ved indgangen til 2004. Den usikkerhed, der var forbundet med opgørelsen af den sæsonkorrigerede ledighed for januar og februar, gælder ikke i samme grad for de nye tal for marts, vurderes det.

Knækket på arbejdsløshedskurven kommer således et halvt år tidligere end forudset i AErådets seneste prognose. Arbejdsformidlingens stigende brug af aktivering kan forklare godt halvdelen af de seneste måneders fald i ledigheden. AF-aktiveringen er steget med cirka 3.100 personer de seneste tre måneder, mens ledigheden er faldet med i alt 5.400 personer. Hermed er det reelle fald i ledigheden på 2.300 personer for perioden december 2003 til marts 2004.

Halvdelen af a-kasserne har oplevet et fald i ledigheden, men faldet er størst i SiD’s, HK’s og Kristelig a-kasse. Knækket af ledighedskurven glæder beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V). Og han fastholder, at regeringens skattelettelser er godt timet i forhold til at skaffe flere i arbejde.

»Som situationen er nu, med en arbejdsløshed som falder svagt, er der grundlag for, at forårs-pakken kan sætte skub i den danske økonomi og dermed fremskynde den udvikling, vi har set de sidste måneder,« siger Claus Hjorth Frederiksen.

Med faldet i ledigheden tegner Socialdemokraternes kampagne mod regeringen til at miste pusten. Men det afviser finansordfører Nicolai Wammen (S):

»Vi glæder os selvfølgelig over, at ledigheden nu ser ud til at falde. Men der er tale om små tal, og der er lang vej endnu. I denne regerings levetid har Danmark mistet titusinder af arbejdspladser, og regeringens forårspakke tager simpelthen ikke nok hensyn til at nye skabe job. Derfor er der brug for, at vi fortsat holder skarpt fokus på at bekæmpe ledigheden,« siger han.