Ledigheden bider sig fast

Af | @MichaelBraemer

Arbejdsløsheden vil blive ved med at stige indtil midten af næste år og vil ikke komme under 160.000 personer de næste tre år, forudser LO i ny økonomisk analyse. Socialdemokraterne kritiserer regeringen for passivitet og frygter langsigtede skadevirkninger.

Pessimismen er til at få øje på i LO's økonomiske analyse »Øje på beskæftigelsen«, som offentliggøres i dag. Arbejdsløsheden vil blive ved med stige frem til midten af næste år. Derefter vil vi se en tendens til stigende beskæftigelse, men vi kommer ikke foreløbig i nærheden af den rekordlave ledighed, vi havde i 2002, før de dårlige konjunkturer satte ind, mener LO’s økonomer.

Prognosen tager udgangspunkt i den netop indgåede finanslovsaftale og forudser på den baggrund, hvordan beskæftigelsen vil udvikle sig til og med 2006.

Ledigheden var i september i år på 176.900 personer – det højeste niveau siden august 1998.

Og den forventes at vokse yderligere til cirka 180.000 personer ved udgangen af året, så den gennemsnitlige ledighed for 2003 bliver på lidt over 169.000.

Trods forventet fremgang fra sommeren 2004 vurderes næste års gennemsnitlige ledighedstal at vokse til 179.000, mens der i 2005 og 2006 vil være gennemsnitlig 173.000 og 164.000 ledige ifølge prognosen – tal, der er et godt stykke fra de gennemsnitlig 145.000 ledige i 2002.

Advarsel

LO’s økonomer kommer med en kraftig opfordring til regering om at rette opmærksomheden mod ledigheden og beskæftigelsen:

»Sidder regeringen stadig med hænderne i skødet og ignorerer den stigende ledighed, vil vi lide under dens passivitet mange år frem,« hedder det i analysen.

Samme synspunkt har Jan Petersen, arbejdsmarkedspolitisk ordfører for Socialdemokraterne.

Han ser to alvorlige, langsigtede problemer i, at regeringen ikke arbejder mere målrettet for at øge beskæftigelsen:

»Vi bliver sat bagud i forhold til målet om at skaffe 85.000 flere arbejdspladser inden år 2010.

Samtidig modarbejder det ambitionen om at få arbejdsstyrken til at vokse, at beskæftigelsessituationen er, som den er,« påpeger han.

Synspunktet bekræftes af LO-analysen, der påviser, at arbejdsstyrken – stik imod regeringens intentioner – er faldet de seneste par år. Ifølge analysen vil den negative udvikling fortsætte året ud, så der bliver 12.000 færre på arbejdsmarkedet i år. Det forklares med, at unge udskyder færdiggørelsen af deres uddannelse, og ældre hurtigere forlader arbejdsmarkedet, når mulighederne for beskæftigelse er dårlige.

Jan Petersen mener, at regeringen i stedet for den ufinansierede skattelettelse, der ligger i finanslovsaftalen, skulle have brugt pengene til at fremrykke offentlige investeringer, undlade at skære ned på antallet af offentligt ansatte og som det tredje øge udddannelsen af ledige for at gøre dem klar til jobmuligheder, der vil dukke op.

LO for pessimistisk

Ifølge Jens Vibjerg, arbejdsmarkedspolitisk ordfører for Venstre, tyder alt på, at et internationalt opsving er på vej, og han mener på den baggrund, at LO’s prognose er for pessimistisk.

Beskyldningerne for at være for passiv preller derfor også af på ham.

»Der ligger jo i finanslovsaftalen en fremskyndelse af offentlige investeringer på halvanden milliard korner. Og hvad fyringer af offentligt ansatte angår, så er det en myte. Det dokumenterer de tørre tal. Der er tale om, at vi omprioriterer til andre offentlige stillinger.«

Regeringspartierne følger beskæftigelsessituationen nøje, understreger Jens Vibjerg, som imidlertid mener, at det er vigtigt at holde tungen lige i munden i indsatsen mod den stigende ledighed.

»Hvis nogle beskylder os for at gøre for lidt, mens andre – som vismændene og Nationalbanken – advarer mod overophedning af økonomien og siger, at regeringen har givet for meget los, så har vi nok fundet en meget god balance,« mener han.

Jens Vibjerg forstår ikke, at der i denne sammenhæng rettes kritik mod skattelettelsen i finanslovsaftalen, eftersom han har en forventning om, at den vil sætte gang i hjulene og hjælpe beskæftigelsen på vej.

»Men vi skal jo hen over nytår og se den første lønseddel, før vi begynder at bruge pengene,« siger han.