P-PLADS

Ledige smede: Praktik i virksomheder er ren parkering

Af | @IHoumark

Politikerne og jobcentrene holder meget af at sende ledige i praktik i virksomheder. Men arbejdsløse smede og andre metalarbejdere giver i ny undersøgelse bundkarakter til virksomhedspraktik. Det må kunne gøres bedre, mener Dansk Metal.

For smede og andre metalarbejdere er der ikke meget at hente ved at komme i praktik i en virksomhed, vurderer ledige i en ny undersøgelse fra Dansk Metal. 

For smede og andre metalarbejdere er der ikke meget at hente ved at komme i praktik i en virksomhed, vurderer ledige i en ny undersøgelse fra Dansk Metal. 

Foto: Jens Dresling/Polfoto

Tusinder af ledige står hver dag tidligt op for at komme i praktik på en virksomhed. Deres håb er, at praktikken giver dem bedre kort på hånden. Men sådan går det langt fra altid. Kun hver fjerde i ny undersøgelse oplever, at praktikken bringer dem tættere på at komme i arbejde. Alligevel fyrer regeringen nu yderligere op under ordningen med virksomhedspraktik.

I undersøgelsen siger kun 25 ud af 93 metalarbejdere, at virksomhedspraktik har bragt dem tættere på et nyt arbejde. Undersøgelsen er udført af Dansk Metal blandt smede, mekanikere og andre metalarbejdere.

Hver fjerde kommer tættere på nyt jobSpørgsmål: »Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Virksomhedspraktik bragte mig tættere på et nyt job?«
Kilde: Dansk Metal. Undersøgelse med svar fra 93 medlemmer, der var i virksomhedspraktik i 2014.

En af dem, der med egne ord ’'absolut ikke fik noget ud af virksomhedspraktik', er Flemming B. Madsen. Han er klejnsmed og var i praktik nogle uger hos en forhandler af campingvogne i Randers.

»Jeg lavede pedelarbejde og vaskede campingvogne. Det var noget, jeg godt kunne i forvejen, så det lærte jeg ikke noget nyt af. Da det mest af alt var sæsonarbejde, var der ingen udsigt til arbejde efter praktikken,« fortæller Flemming B. Madsen.

Billig aktivering

Der er flere årsager til, at tommelfingeren vender nedad hos mange af de metalarbejdere, der har været i praktik i en virksomhed. Det vurderer Torben Poulsen, som er leder af Dansk Metals a-kasse. Han peger på især tre forhold:

  • Indholdet af praktikken er for dårlig.
  • Jobcentrene har for travlt med at få ledige aktiveret på den billigste facon.
  • Oprindeligt var virksomhedspraktik tiltænkt ledige, der havde svært ved for eksempel at komme op om morgenen og indgå i fællesskabet på en arbejdsplads. Men det har alle Dansk Metals medlemmer erfaring med, så praktikken gør ingen forskel for dem.

DA: Gode resultater

I undersøgelsen siger kun 35 ud af 93 metalarbejdere, at de fik relevant joberfaring ud af praktikken, som typisk varer cirka en måned.

»En relativ stor del af vores medlemmer udfører arbejdsopgaver, som de i forvejen har kvalifikationerne til. Så er det klart, de ikke synes, de lærer noget i praktik,« forklarer Torben Poulsen.

Fire ud af ti får god joberfaringSpørgsmål: »Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Virksomhedspraktik gav mig relevant joberfaring?«
Kilde: Dansk Metal. Undersøgelse med svar fra 93 medlemmer, der var i virksomhedspraktik i 2014.

I Dansk Arbejdsgiverforening (DA) læser chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen tallet om joberfaring på en helt anden måde end Torben Poulsen.

»Udfordringen for jobcentrene er at bruge redskabet så målrettet som muligt over for de ledige. Det her tal tyder på, at det lykkes i ret stort omfang. Med en beskeden indsats på ganske få uger bliver ledige bragt tættere på at komme i job,« siger Jørgen Bang-Petersen.

Minister: Fuld fart frem

På trods af de knubbede ord fra metalarbejderne har regeringen ingen planer om at drosle ned for brugen af virksomhedspraktik. Tværtimod.

Overordnet set ønsker vi at styrke fokus på virksomhedsrettede tilbud. Henrik Dam Kristensen (S), beskæftigelsesminister

I et svar til Ugebrevet A4 skriver beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S):

»Overordnet set ønsker vi at styrke fokus på virksomhedsrettede tilbud. Vi gør det muligt for jobcentrene frit at anvende alle tilbud i den eksisterende redskabsvifte, men tilskynder med de forskellige initiativer til et særligt fokus på virksomhedsrettede tilbud.«

Ministeren ser altså gerne, at flere ledige kommer ud og smager på virkeligheden i en virksomhed. Til sammenligning kan det oplyses, at i 2013 og 2014 var antallet af ledige i praktik nogenlunde konstant.

Tusinder er i virksomhedspraktik
Note: Antallet er de modtagere af dapgenge, som var i virksomhedspraktik i løbet af det pågældende kvartal. Kilde: Jobindsats.dk.

Ser man for eksempel på modtagere af dagpenge i praktik, var antallet 15.700 i første kvartal af 2014 og 16.200 i andet kvartal forrige år. Det viser tal fra Jobindsats.dk.

Hos de kommunale jobcentres organisation, Kommunernes Landsforening (KL), er man ligesom regeringen glad for virksomhedspraktik. Det fortæller Jakob Bundsgaard (S), som er formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg og borgmester i Aarhus.

»Der er ingen tvivl om, at virksomhedspraktik er et godt redskab, som skaber lyst og incitament til at komme i arbejde. Men det skal selvfølgelig være tilpasset den enkelte, og der er jeg sikker på, de fagligt dygtige folk i jobcentrene gør det godt,« siger Jakob Bundsgaard.

Praktik får forrang

Dansk Metal regner med, at markant flere ledige bliver sendt i virksomhedspraktik i år end i 2014.

»Vi forventer noget nær en eksplosion i brugen af virksomhedspraktik,« siger Torben Poulsen og forklarer:

»Det hænger sammen med, at ledige under 30 og over 50 nu skal aktiveres allerede efter tre måneder. Samtidig er andre redskaber til aktivering blevet økonomisk mindre attraktive for kommunerne at bruge. Det gælder blandt andet korte kurser og job i det offentlige med løntilskud.«

Han er bekymret for, at endnu flere ledige metalarbejdere nu får dårlige forløb med praktik.

»Vi frygter, at der med øget brug bliver mere tomgangs-aktivering. Altså at ledige bare bliver parkeret et sted, hvor de spilder tiden uden at komme nærmere et job,« siger Torben Poulsen.

Hver tiende har stort held med praktikSpørgsmål: »Hvad skete der lige efter din seneste virksomhedspraktik?«
Kilde: Dansk Metal. Undersøgelse med svar fra 93 medlemmer, der var i virksomhedspraktik i 2014.

Hos arbejdsgiverne i DA hæfter Jørgen Bang-Petersen sig ved, at virksomhedspraktik i private virksomheder - sammenlignet med andre former for aktivering af ledige - står sig godt.

»Det er jo ikke nogen skade til, hvis man i jobcentrene bevæger sig væk fra at bruge de mindst effektive redskaber og over til at bruge de mere effektive som virksomhedspraktik,« siger Jørgen Bang-Petersen.

Ifølge Dansk Metals undersøgelse fik 9 ud af 93 medlemmer job i den virksomhed, hvor de var i praktik. Og 19 ud af 93 gik direkte i arbejde et andet sted efter praktikken.

Virker det nok?

Der er ikke blevet lavet indgående undersøgelser af, om virksomhedspraktik er en god investering set med samfundets briller.

I 2012 skriver vismændene, at de ’finder positive beskæftigelses-effekter for virksomhedspraktik både under høj- og lavkonjunktur’. Med andre ord bidrager praktik ifølge dem til at holde den samlede arbejdsløshed nede.

Senest er praktik blevet sat under lup af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). Her har man set på virkningerne af forløb med virksomhedspraktik påbegyndt i årene 2005 til og med 2010. Altså en periode med både fuld fart i økonomien, kraftig nedgang og afslutningsvis tomgang.

Vi kan få nogle bedre praktikforløb, hvis man kombinerer dem med jobrettet opkvalificering. Torben Poulsen, leder, Dansk Metals A-kasse

KORA har set på, hvordan personer, der har været i praktik, har klaret sig i to år bagefter. Konklusionen i analysen er, at den tid (typisk en måned), som ledige er i praktik, ikke senere bliver opvejet af længere tid i arbejde.

Forskningschef ved KORA Hans Hummelgaard forklarer:

»For deltagerne i virksomhedspraktik er der på intet tidspunkt i løbet af de fem år, vores måling spænder over, målt en positiv effekt på graden af selvforsørgelse.«

Metal: Kombiner med uddannelse

Torben Poulsen fra Dansk Metal ser gerne, at man nytænker virksomhedspraktikken. Han efterlyser et tættere samarbejde mellem ledige, jobcentre, a-kasser og virksomheder. Og så siger han:

»Vi kan få nogle bedre praktikforløb, hvis man kombinerer dem med jobrettet opkvalificering. Eksempelvis med en uge på kursus, en uge på virksomheden, en uge på kursus og så videre efter behov. Ordningen skal gøres mere dynamisk.«