Fakta

Ledige skal have mere uddannelse

Der skal en særlig indsats til over for folk, som er i risikozonen for at blive langtidsledige, foreslår Carsten Koch-udvalget.

Indsatsen skal især rettes mod ufaglærte og ledige med forældede kompetencer.

  • Efter seks måneders ledighed får de arbejdsløse ret til at uddanne sig i op til seks uger.
    Valg af uddannelse skal være aftalt med jobcentret, og en eventuel aktivering skal være afsluttet først. Efter en konkret vurdering kan jobcentret give den ledige lov til at tage uddannelse før aktivering.
  • Fra første dag uden arbejde får ledige ufaglærte over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse på en ydelse, der er lavere end dagpengene. De ledige får mulighed for at låne penge op til dagpengesatsen. Pengene skal betales tilbage, når den ledige er kommet i arbejde.
    Det er en forudsætning, at uddannelsen kan gøres færdig, inden den lediges dagpengeperiode udløber, og den skal kunne gennemføres uden et praktikforløb.
    Jobcentrene får pligt til at hjælpe de ledige med at finde vej til den rigtige uddannelse.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet