Ledige i ulovlig virksomhedspraktik

Af | @IHoumark

I Nordjylland er arbejdsløse blevet sendt ulovligt i praktik hos virksomheder. Denne sag og andre får politikere til at frygte for omfattende misbrug af virksomhedspraktik, som regeringen ellers arbejder ihærdigt på at udbrede.

AKTIVERING PÅ AFVEJE I december bliver jorden stivfrossen, og som så mange andre håndværkere bliver murer Lasse Winfeld fyret for vinteren. I februar får den 34-årige nordjyde så besked om, at han skal i virksomhedspraktik i et halvt år.

»Jeg var til en samtale på Jammerbugt Kommunes Jobcenter, hvor jeg ikke fik nogen muligheder for selv at være med til at bestemme, hvordan jeg skulle aktiveres. Jeg blev bare påduttet, at jeg skulle møde op hos Projektenheden i Pandrup,« beretter Lasse Winfeld.

Vred efter mødet på Jobcenter Jammerbugt indleder han et længere slagsmål, som senere munder ud i, at kommunen får smæk af et ankenævn for at handle ulovligt. 

Efter mødet på jobcentret går Lasse Winfeld til sin fagforening 3F i Aalborg. Her viser det sig, at han langt fra er den eneste, der er sur. 3F oplyser, at alene i år har Jobcenter Jammerbugt udstyret mindst 30 ledige 3F-medlemmer med jobplaner, hvoraf fremgår, at de skal i virksomhedspraktik i et halvt år. Loven er ellers klar for forsikrede ledige: Ledige må højst sendes ud i fire ugers praktik.

Modellen i Jammerbugt er, at de ledige skal være i ’virksomhedspraktik’ et halvt år hos Projektenheden som ’pedelmedhjælper’ eller være i praktik hos firmaet JOBguiderne i Pandrup. I løbet af det halve år hos Projektenheden skal de ledige i fem gange fire ugers virksomhedspraktik forskellige steder samt stille sammenlagt i seks uger i Pandrup til undervisning og vejledning.

Midt i februar møder Lasse Winfeld op hos Projektenheden i Pandrup, hvor han blandt andet får undervisning i at skrive ansøgninger.

»Det var pudsigt. Alle dem, jeg mødte hos Projektenheden, var i praktik som pedelmedhjælpere,« fortæller Lasse Winfeld.

Jammerbugts model for virksomhedspraktik er ulovlig, mener 3F, som får Lasse Winfeld til at klage til Beskæftigelsesankenævn Nordjylland. Beskeden fra ankenævnet er da også klar. Kommunen må ikke sende ledige som Lasse Winfeld i praktik i et halvt år.

Lederen af 3F’s a-kasse i Aalborg, Anders Rasmussen, siger om de ulovlige forløb i Jammerbugt Kommune:

»Kommunerne er presset af økonomien og ser sig ofte nødsaget til at være kreative. Men der må være en grænse i forhold til virksomhedspraktik. Der skal være fornuft og indhold i det.«

I Jammerbugt Kommune mener formanden for Beskæftigelsesudvalget, Eva Rytter Andersen (S), at modellen med et halvt års virksomhedspraktik har været til gavn for mange ledige.

»Vi har aktiveret ledige tidligere og givet dem mere, end loven kræver. Men vi er nødt til at rette ind efter Beskæftigelsesankenævnets afgørelse, så vi har per dags dato besluttet at ændre den måde, vi aktiverer ledige på. Fremover kommer nyledige højst én gang i fire ugers virksomhedspraktik,« siger Eva Rytter Andersen.

’Ikke en enlig svale’

Jammerbugt er formentlig ikke den eneste kommune, som har brudt eller bryder reglerne for virksomhedspraktik. Det mener Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted, der er valgt i Nordjylland.

»Jammerbugt Kommunes model er desværre nok ikke en enlig svale. Det plejer jo at være sådan, at når én kommune kan finde ud af at omgå reglerne, så er der også andre kommuner, som kan,« siger Bent Bøgsted.

I en nylig undersøgelse blandt ledige og tidligere ledige medlemmer af Dansk Metal svarer otte procent, at de har været i virksomhedspraktik samme sted mere end fire uger. Det på trods af at lovgivningen for forsikrede ledige klart sætter et loft på fire uger.

Når Jammerbugt har sendt ledige i den ene virksomhedspraktik efter den anden, skyldes det ifølge Eva Rytter Andersen, at kommunen gerne vil holde ledige i gang.

»Der er nogle håndværkere, som har følt sig forulempet af, at de skulle i praktik om vinteren, hvor de plejer at gå ledige. Men sandheden er jo, at hverken de eller vi kan vide, hvem af dem der får job i foråret, og hvem af dem der måske skal overveje et brancheskift,« siger Eva Rytter Andersen.

Det skulle overstås

For ikke at miste sine dagpenge begynder Lasse Winfeld fra Brovst i februar i virksomhedspraktik hos et malerfirma. Alternativet til at være hos malerfirmaet er ifølge Projektenheden, at ’man nok skal finde en virksomhedspraktik til ham som pedel eller noget andet’. Med andre ord noget, som Lasse Winfeld absolut ikke ønsker.

»Jeg opsøgte selv malerfirmaet og bad om at komme i virksomhedspraktik, for jeg ville ikke arbejde gratis fire uger for en murermester, som lige så godt kunne ansætte mig på normal vis. Jeg ønsker ikke at skifte branche, så praktikken var bare noget, som skulle overstås,« fortæller Lasse Winfeld.

Projektenheden i Pandrup har i flere tilfælde stukket en liste med navne på over 1.000 virksomheder i hånden på ledige og givet dem besked om, at de selv kunne prøve at finde et praktiksted. Om listen, som Ugebrevet A4 er i besiddelse af, siger a-kasseleder Anders Rasmussen:

»Reglerne er helt klare på det punkt: Det er jobcentrets opgave at finde praktiksteder. Vores medlemmer skal ikke gå rundt og sælge sig selv som gratis arbejdskraft,« siger Anders Rasmussen.

Mange andre end Lasse Winfeld oplever, at virksomhedspraktikken virker meningsløs. Det oplyser lederen af Dansk Metals a-kasse i Nørresundby, Jesper Falkenberg Clausen. Han har kendskab til 15 medlemmer, der ligesom Lasse Winfeld har fået besked af Jobcenter Jammerbugt om et halvt års virksomhedspraktik.

»Der er mange eksempler på, at kommunens brug af virksomhedspraktik stritter i øst og vest. Selv om den ledige ytrer ønsker om for eksempel at arbejde inden for turisme, bliver han sendt i virksomhedspraktik hos gårdejer Bjørn og dernæst tømrermester Jens, som absolut intet har at gøre med turisme. Det virker, som om alle, der bare har et CVR-nummer (virksomhedsnummer, red.) kan godkendes til virksomhedspraktik,« siger Jesper F. Clausen.

Eva Rytter Andersen fra Beskæftigelsesudvalget oplyser, at Jammerbugt fra nu af vil sørge for, at »de ledige får en mere målrettet og individuelt tilrettet virksomhedspraktik«.

Anders Rasmussen fra 3F Aalborg er vred over, at hans medlemmer i en række tilfælde har været ude i det, de opfatter som meningsløs praktik.

»Når et medlem som Lasse Winfeld ønsker fortsat at være murer, så er det ikke særligt smart at sende ham i praktik som pedelmedhjælper, bygningsmaler, eller hvad man ellers kan finde på. Når vi ser på Jammerbugts og mange andre kommuners måde at aktivere på, så virker det, som om de piller de tilbud ned, som de kan finde på nærmeste hylde,« siger Anders Rasmussen.

Lovbrud

Det fremgår af lovgivningen for virksomhedspraktik, at den har to hovedformål:

• At give ledige mulighed for at snuse til andre jobfunktioner.

• Og at give ledige med sociale eller faglige problemer – eksempelvis langtidsledige eller arbejdsløse med psykiske problemer – mulighed for at få lidt jobtræning.

Men en ting er ’Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats’. Noget helt andet er virkeligheden. Det mener SF’s arbejdsmarkedsordfører, Eigil Andersen.

»Jeg føler mig overbevist om, at der er tusindvis af eksempler på, at ledige kommer ud i virksomhedspraktik på en måde, som ikke lever op til lovgivningens mål. Jeg får mange både skriftlige og mundtlige henvendelser fra borgere om det,« siger Eigil Andersen.

Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti mener, at der sagtens kan være »nogle tilfælde«, hvor virksomhedspraktik og lovens mål ikke matcher.

»Man er nødt til at vurdere hvert enkelt tilfælde for at finde ud af, om der er tale om misbrug. Men generelt vil jeg sige, at virksomhedspraktik ofte er et rigtig godt redskab, for det er ikke særligt sjovt at gå hjemme i lang tid og være arbejdsløs,« siger Bent Bøgsted.

Der findes ingen nyere, videnskabelig dokumentation for virkningerne af at bruge virksomhedspraktik. Undersøgelsen blandt Dansk Metals medlemmer viste, at kun hver 10. får job på almindelige vilkår hos det firma, de har været i praktik hos.

Ondt i økonomien

Regeringen har siden årsskiftet gjort det økonomisk attraktivt for kommunerne at sende arbejdsløse i virksomhedspraktik. Kommunerne får refunderet 50 procent af sine udgifter til dagpenge/kontanthjælp, hvis den ledige sendes ud i praktik. Får den ledige derimod lov til at gå derhjemme eller kommer i korte forløb med kurser eller vejledning, får kommunen kun 30 procent i refusion fra staten.

Den nye model for refusion kommer til at koste Jammerbugt Kommune dyrt, når den nu ikke længere kan sende ledige i virksomhedspraktik i et halvt år. Hvor mange penge, kommunen går glip af, er ikke beregnet, oplyser Eva Rytter Andersen.

»De penge, vi mister på refusion, må vi prøve at finde ved at spare et andet sted i kommunen. Det er godt nok rigtigt svært, for vi har en noget smal økonomi,« siger Eva Rytter Andersen.

Både regeringen og Kommunernes Landsforening regner med, at den nye økonomiske gulerod/pisk vil få jobcentrene til at sende langt flere ud i virksomhedspraktik. Ifølge Jobindsats.dk vokser antallet af forsikrede ledige i virksomhedspraktik da også markant. Alene fra februar 2010 til februar i år er der næsten tale om en fordobling fra 6.500 til 12.300 i virksomhedspraktik. Regeringen vil have endnu flere i praktik og har lige foreslået, at forsikrede ledige under 30 år skal kunne komme i praktik i 13 uger mod højst 4 uger nu.

Den store vækst i brugen af virksomhedspraktik samt eksempler på misbrug som i Nordjylland, bekymrer Eigil Andersen.

»Jeg tror, at vi vil se mange flere grelle eksempler på ulovlig eller meningsløs virksomhedspraktik i den kommende tid. Men selv om det vil skrige til himlen, så tvivler jeg på, at vi kommer til at se markante ændringer på denne side af et valg,« siger Eigil Andersen.

SF ønsker, at tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne får vetoret i forhold til at have ledige i praktik, og derudover skal ledige have langt mere indflydelse på, hvordan de aktiveres. Ifølge partiet vil uddannelse i mange tilfælde være en større hjælp for den ledige end virksomhedspraktik.

Bent Bøgsted medgiver, at en del kommuner »er lidt for kreative« i deres brug af virksomhedspraktik. Men han vil ikke ændre på lovgivning eller politik for at dæmme op for misbrug.

»Jeg oplever, at kommunerne ofte ikke kender reglerne. Derfor har jeg talt med beskæftigelsesministeren om at få udarbejdet en slags vejledninger i pixi-format, som kunne gøre det nemmere for sagsbehandlere at få overblik over den store lovgivning,« siger Bent Bøgsted.

Ud af det cirkus

Selv om murer Lasse Winfeld får medhold i sin klage hos beskæftigelsesankenævnet, er sagen endnu ikke slut for ham. Ganske vist betyder afgørelsen, at han i marts kan stoppe i virksomhedspraktik hos et malerfirma. Men så ændrer Jobcenter Jammerbugt blot lidt på ordlyden i hans jobplan og giver ham besked om, at han skal møde igen hos Projektenheden i Pandrup mandag 28. marts.

»Søndagen før jeg skulle møde op, tog jeg en impulsiv beslutning om at forsøge mig som selvstændig murer. Jeg skulle bare væk fra det projekt i Pandrup,« siger Lasse Winfeld.

Torsdag 31. marts afleverer han klage nummer to til beskæftigelsesankenævnet, fordi han finder det »uanstændigt«, at kommunen trodser ankenævnets første afgørelse ved at tilbyde ham samme aktivering en gang til. Sagen er endnu ikke afgjort.