Ledige i stiv politisk kuling

Af Claus Andersen, underviser i PC-Gruppen i Risskov

Finansloven 2004 er ved at være på plads. En finanslov, der sparer på boligstøtte og rammer børnefamilier. Skolepraktikken beskæres fra 5.000 til 1.200 pladser. Og det i en situation, hvor 12.000 unge mangler praktikpladser. Kig på www.praktikpladsen.dk – oprettet af Undervisningsministeriet i januar til en pris af en million kroner, og den koster en halv million om året i drift. Der er i øjeblikket ni virksomheder med 10 praktikpladser! Man kontaktede endda 68.000 arbejdspladser. Skolepraktikken er måske en nødløsning, men tager arbejdsgiverne nu ansvar og tilbyder de unge »rigtige« praktikpladser?

Uddannelse er vigtigt i et samfund, der er blevet mere og mere specialiseret, og hvor ufaglært arbejdskraft efterhånden forsvinder. Uddannelse er Danmarks råstof, men flere eksperter mener, Finansloven vil medføre yderligere 8.000 ekstra ledige – i et samfund, hvor de nyeste ledighedstal for september viser, at vi har 176.900 ledige. Siden august er det steget med 6.400 personer, en stigning på 3,8 procent på bare én måned. Skammeligt. Vi har frit sygehus-valg, fritvalgsordninger i hjemmeplejen, udlicitering af velfærdssamfundet. Men de arbejdsløse skal styres. Vi indfører kvoteordninger og laver »pluslister«, så vi kan styre de ledige og forbruget af uddannelse. Ikke frihed her.

De politiske vinde blæser også mod det enstrengede arbejdsmarkedssystem. To kulturer skal smelte sammen til en. Skal det være statsligt eller kommunalt forankret? Hvad med den solidariske a-kasseforsikring? Hvad med de faglige a-kassers vurdering af de lediges rådighed? Og hvad med deres forskellige IT-systemer? Spørg a-kasserne om deres problemer med AMANDA.

Den værste finanslov i mands minde!