Ledige frivillige skal ikke straffes

Af | @MichaelBraemer

Otte ud af 10 danskere er med på at ændre reglerne, så ledige ikke trækkes i ydelse for at udføre frivilligt arbejde, viser ny undersøgelse. Holdningen vækker glæde i foreningsdanmark.

Foto: Foto: Polfoto

FORVIRRING Det er helt urimeligt, at man risikerer at blive trukket i sin ydelse som ledig på grund af en ulønnet indsats som frivillig. Det synspunkt, som igen og igen er blevet fremført af frivillige organisationer, bakkes nu op af et massivt flertal af danskerne i ny undersøgelse foretaget af Yougov for Ugebrevet A4.

84 procent af danskerne mener ifølge undersøgelsen, at der bør være bedre mulighed for, at man som ledig kan udføre frivilligt arbejde, uden at man risikerer at blive frataget sin kontanthjælp/dagpenge.

Holdningen glæder Søren Møller, der er formand for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), som har omkring 5000 medlemsforeninger baseret på frivillige. Tilsammen har foreningerne over 1,5 millioner aktive idrætsudøvere og til stadighed brug for nye frivillige.

Søren Møller mener, at dagpengereglerne er en kæp i hjulet på frivilligheden i Danmark, og at de afholder ledige fra at gøre en indsats, som vil være til gavn for samfundet og ikke mindst dem selv.

»Argumenterne for reglerne er, at de ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke tage lønnet arbejde fra andre. Men hvis det endelig skulle være, er det måske mere beskæftigelsesfremmende, at man som ledig viser, at man er aktiv og med i et netværk i stedet for at sidde derhjemme på sofaen. Det er ved at kende folk, at man får arbejde,« siger han og tilføjer:

»Som frivillig er man jo også med til at skabe social kapital i samfundet, formidle værdier og skabe et samfund, hvor folk oplever medansvar. Vi vil ikke løse velfærdssamfundets opgaver, men gerne berige andre menneskers liv.«

I praksis er reglerne ifølge Søren Møller ikke så problematiske, som de nogle gange gøres til. I hovedtræk går de ud på, at man som ledig kan udføre frivilligt arbejde ubegrænset uden fradag i sin ydelse, medmindre man bruger sin uddannelse og erhverv til at gøre en indsats, som modtageren ellers ville betale for. Så er der nemlig en begrænsning på fire timer ugentligt.

»Men reglerne forvirrer, og usikkerheden afholder folk fra at melde sig. Der har været eksempler på, at folk er kommet i klemme, og derfor vil de ikke risikere noget. Det var meget lettere at sige til folk, at når de ikke får noget for det, må de altid godt gøre det,« mener DGI-formanden.

Halvdelen af danskerne – aktive på arbejdsmarkedet såvel som ledige – er interesseret i at yde en frivillig og ulønnet indsats i deres lokalområde ifølge en undersøgelse, som Ugebrevet A4 har offentliggjort i dag. Andelen af interesserede falder dog til under en tredjedel, hvis deres indsats kan bruges til at spare arbejdskraft.