Ledige er trætte af at rende fra dør til dør

Af

Det giver ikke mening for arbejdsløse, at de skal gå til samtaler i både jobcentret og a-kassen, og deres arbejde overlapper hinanden. Det siger et flertal af ledige i ny måling. De kommende treparts-forhandlinger bliver et opgør om, hvem der skal tage sig af de ledige. Ifølge målingen synes ledige bedst om a-kasserne.

Foto: Foto: Thinkstock.

HERODES TIL PILATUS Nye ledige skal ikke bare døje med, at de er blevet arbejdsløse. De skal også gennem stort set identiske forløb med det kommunale jobcenter og a-kassen – forløb, som de fleste oplever som meningsløst dobbeltarbejde.

Det viser en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4 blandt 399 personer, der enten er på dagpenge netop nu, eller som har modtaget dagpenge i en periode det seneste halve år.

To ud af tre ledige angiver, at de »i høj grad« eller »i nogen grad« oplever, at jobcentrets og a-kassens indsats overlapper hinanden.

Hvor meningsløs, situationen føles for de ledige, understreges af, at knap ni ud af ti – 88 procent – i undersøgelsen svarer, at det »i ringe grad« eller »slet ikke« giver mening at gå til samtaler i både jobcentret og a-kassen.

Kurt Schulz, 58 år fra Tønder, som i fjor blev fyret fra et administrativt job i kommunen, er en af de frustrerede ledige:

»Jeg synes ikke, der er nogen forskel på møderne i a-kassen og jobcentret. Når man skal køre til de samme møder i samme uge, så føler man sig totalt til grin. Også fordi der reelt ikke er noget indhold i møderne. Man skal åbenbart bare møde op for at følge lovgivningen,« siger Kurt Schulz.

34-årige arbejdsløse Tanja Larsson fra København er også frustreret over at skulle møde op i både sin a-kasse og sit jobcenter.

»Når jeg har været i jobcentret, går der tre-fire dage, så er jeg til møde i a-kassen - og så går der tre måneder, hvor der ingenting sker. Kunne jeg slippe for at gå til a-kassen, gjorde jeg det gerne,« siger Tanja Larsson.

A-kasser klart mere populære

Hvem der skal tage sig af de ledige, bliver efter alt at dømme et af emnerne, når regeringen inden længe indkalder til forhandlinger med arbejdsgiverne og fagbevægelsen. Kommunerne med jobcentrene og fagbevægelsen med a-kasserne har hver især stor interesse i at varetage arbejdet med de ledige. På den baggrund er det interessant, at de ledige helt overordnet bedømmer a-kassernes indsats som bedre end jobcentrenes.

• 56 procent af dagpengemodtagere betegner jobcentrets samlede indsats som »dårlig« eller »meget dårlig«. Kun 16 procent af de ledige har samme negative opfattelse af a-kassens samlede indsats.

• 52 procent af dagpengemodtagere er »helt enig« eller »delvist enig« i, at indsatsen i jobcentret »virker forvirrende«. I forhold til a-kassernes indsats er det 25 procent af de ledige, der er forvirrede.

Åben dør på Christiansborg

Meget tyder på, at de arbejdsløse med kritikken af at skulle både i jobcenter og a-kasse sparker en åben dør ind på Christiansborg.

I regeringsgrundlaget fra oktober 2011 lovede regeringen, at den »vil arbejde for, at dobbeltarbejde mellem a-kasserne og jobcentrene undgås«.

Siden da har beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) flere gange talt om, at ledige ikke skal løbe spidsrod mellem jobcentret og a-kassen. I de kommende trepartsforhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter ventes især fagbevægelsen at kræve, at a-kasserne - modsat i dag - overtager det fulde ansvar for ledige de første seks måneder af ledighedsperioden.

»Vi er nødt til at få et system, der får ledige i job i stedet for at bruge tiden på at kontrollere dem – og det er især de fagligt baserede a-kasser bedre til, fordi de har et større kendskab til arbejdsmarkedet,« siger leder i LO-fagbevægelsen LO-sekretær Ejner K. Holst.

Ny model testes flere steder

Allerede i dag tilbyder LO-fagbevægelsens a-kasser kommunerne at overtage ansvaret for egne ledige de første seks måneder. Det sker via såkaldte partnerskabsaftaler med kommunerne. I mere end hver fjerde kommune er der nu sådanne aftaler, hvor en eller flere a-kasser har overtaget ansvaret for nye ledige på 30 år og derover. Der ud over forhandler 29 kommuner om at få lignende aftaler, viser et notat fra LO.

Modellen har det formål, at ledige kun skal ét sted, når de skal registres som jobsøgende på jobportalen ’jobnet.dk’, gå til cv- og rådighedssamtaler. Dermed undgår ledige en række møder i både jobcenter og a-kasse.

I København, der er blandt de kommuner, som har mest erfaring med modellen, konkluderede en uafhængig konsulentrapport i fjor, at a-kasserne i en 18 ugers forsøgsperiode i det store hele var lige så gode som kommunens jobcenter til at få ledige fra fagforbundene 3F, FOA, TIB og Dansk Metal i beskæftigelse.

Og da a-kasserne løser opgaven lige så godt som jobcentret - helt gratis - kan kommunens jobcenter frigøre ressourcer til andre opgaver ved at sende de ledige over i a-kasserne.

Og de arbejdsløse, som var med i forsøget i Københavns Kommune?

»Langt hovedparten af deltagerne er tilfredse med, at a-kassen varetager jobsamtalerne på vegne af jobcentret i den første periode af ledigheden«, konkluderer rapporten, der eksempelvis fremhæver, at op til 92 procent af 3F’s forsøgsmedlemmer var tilfredse med a-kassen.

Københavns Kommune er også tilfreds, og i dag er modellen udbredt til alle a-kasser, som ønsker at være med, oplyser Kaj Ove Christiansen, direktør i Københavns Kommune med ansvar for blandt andre jobcentrene.

»Vi vil gerne have et godt samarbejde med a-kasserne, for det er en fælles opgave, vi har i forhold til de ledige: At de oplever en helhed i det, der foregår. Grundlæggende synes vi, at a-kasserne har en rolle, fordi de har lovgivningsmæssige forpligtelser over for de ledige. Derfor er der en synergi i det her samarbejde, og det har været vores bærende udgangspunkt,« siger Kaj Ove Christiansen.

Pauvert resultat

Et af de helt store problemer ved partnerskabsaftalerne er dog, at landets kommuner ikke kører med de samme it-systemer, og det giver a-kasser, som samarbejder med flere kommuner store udfordringer.

Problemet illustreres i Hillerød, hvor jobcenterchef, Stine Hollendsted, påpeger, at a-kasserne tilsyneladende ikke er så interesserede i partnerskabsaftaler, som kommunen forventede, da man for to år siden lavede aftalen med a-kasserne. Indtil videre er kun fem ledige overført fra jobcentret til en a-kasse, oplyser hun.

»Vi skal ikke lave dobbeltarbejde, og vi skal ikke koste de ledige rundt i systemet, det var derfor, vi gik ind i forløbet. Men jeg må konstatere, at vi ikke har fået a-kasserne med i det omfang, vi havde håbet på,« siger Stine Hollendsted.

Ifølge den lokale 3F-afdeling er det dog i høj grad selvforskyldt, fordi kommunens it-systemer forsinker samarbejdet.

»Vi har været på vej med det her i flere år. Men først skulle vi ind i én it-base, så lukkede jobcentret den. Så skulle vi ind i en anden, og nu står vi overfor, at de vil have, vi skal betale penge for at komme ind i deres systemer, og der er det, a-kasserne siger: Nej, nej. For mig at se har hovedpinen været, at vi først skulle betale for, at vores medarbejdere kom på kursus i jobcentrets system, og så bagefter betale for at bruge systemerne,« siger a-kasseleder i 3F Hillerød Connie Wollf.

LO-fagbevægelsen forestiller sig, at man kan løse it-problemerne ved, at staten går ind og sikrer en effektiv landsdækkende it-løsning på området.

Storbyer er bekymrede

Landets kommuner har for længst fattet, at noget kommer til at ske med arbejdet med de ledige i den kommende tid.

For et par uger siden udgav landets seks største byer: København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers en 12-siders rapport med titlen ’Indspil til trepartsforhandlingerne 2012’.

Heraf fremgår, at de seks ’storbyer’ er »åbne over for, at der ikke udføres dobbeltarbejde« i forhold til indsatsen for ledige.

Alligevel er byerne bekymrede for, om a-kasserne magter at overtage de ledige, sådan som fagbevægelsen lægger op til.

A-kasserne risikerer at lukke den ledige »inde i sit eget fagområde«, og a-kassen får ikke lagt det rette tryk på den ledige, skriver de seks storbyer i oplægget. Her udtrykker de også frygt for, »at der opstår forvirring om, hvem der gør hvad«, hvis a-kasserne overtager ledige i de første seks måneder. Storbyerne lufter også bekymring for, om alle a-kasser vil være i stand til at løfte opgaven.

Omvendt har LO-fagbevægelsen længe kritiseret jobcentrene for ikke at tænke ud over kommunegrænserne, og Ejner K. Holst fra LO er da heller ikke nervøs for, at de arbejdsløse vil få ringere betjening, hvis de udelukkende skal henvende sig i a-kassen.

»De, der er medlemmer af en a-kasse, bør være i a-kassens varetægt de første seks måneder. Der er ikke nogen grund til at jage ledige mellem jobcenter og a-kassen. Det kan a-kassen sagtens klare alene. Og man bør sagtens kunne lave et nyt system ganske smertefrit. Det her handler om at få fokus på at få ledige i job og ikke på kontrol af alt fra nedgroede negle til antallet af ansøgninger,« siger Ejner K. Holst.