Lavere ydelser uden effekt

Af | @JanBirkemose

Unge ledige kommer ikke hurtigere i arbejde, fordi deres ydelser halveres. Derimod er det den fremrykkede aktivering, der skaber succes for ungeindsatsen. Det viser en ny undersøgelse, der har sammenlignet to grupper unge ledige.

Det er en myte, at lavere ydelser får folk hurtigere i arbejde. Argumenterne for at skære i ydelserne gives ofte med henvisning til ungeindsatsen, der har haft succes med at få de unge hurtigt i arbejde. Her har elementerne netop været halve ydelser og en tidlig aktivering.

Men en ny undersøgelse foretaget af LO’s økonomer viser, at de lave ydelser ikke har haft nogen effekt for jobsøgningen, men at det kun er den fremrykkede aktivering, der har skabt resultaterne.

Dermed bliver der sat nye dimensioner i debatten om, hvor vidt ungeindsatsen skal udvides til også at gælde for ledige mellem 25 og 29 år. Det ønsker regeringen, som dog endnu ikke har givet svar på, om den udvidede ungeindsats både skal omhandle fremrykket aktivering og halvering af dagpengene, eller om kun aktiveringselementet er på tegnebordet.

I de nuværende regler for ungeindsats gives der kun halve dagpenge til ledige unge uden kompetencegivende uddannelse, mens deres jævnaldrende med kompetencegivende uddannelse ikke får reduceret deres ydelser. Fælles for de to grupper er dog, at de er forpligtet til at modtage den samme fremrykkede aktivering.

LO’s økonomer har gennemgået ledigheden for unge ledige i KAD’s a-kasse, der får halve dagpenge, og sammenlignet resultaterne med de unge ledige i Metals a-kasse, der ikke har fået skåret deres ydelser. For at kunne sammenligne de to brancher, der kan være forskelligt påvirket af konjunkturen, er der taget udgangspunkt i den forskel i beskæftigelsen, der er mellem de unge ledige og de ældre ledige i hver a-kasse. Og resultatet viser sig at være ens i de to a-kasser.

Da begge grupper unge har fået den samme aktivering og har haft samme beskæftigelsesfremgang i forhold til deres ældre kollegaer, konkluderer undersøgelsen, at de halve ydelser til KAD’s unge ingen indflydelse har haft.

Faglig sekretær i LO, Harald Børsting, mener derfor, at undersøgelsen bør give anledning til, at regeringen og Dansk Arbejdsgiverforening, DA, tænker sig om endnu engang, inden de kræver ungeindsatsen med nedsatte ydelser udvidet til alle ledige under 30 år.

»Her ser vi endnu engang, at når man kommer ned i materien, så får man aflivet nogle af de myter, som trives i bedste velgående. Regeringen har med garanti troet, at halveringen af dagpengene var det mest effektive og interessante i ungeindsatsen. Undersøgelsen giver grund til eftertanke i forbindelse med de forhandlinger, vi har med regeringen og arbejdsgiverne, hvor vi har vi tilbudt nogle modeller for, hvordan man kan fremrykke aktiveringen,« siger Harald Børsting.

Spørgsmålet om den udvidede ungeindsats er en del af drøftelserne om en kommende arbejdsmarkedsreform »Flere i Arbejde«. I øjeblikket holder forhandlingerne mellem regeringen, DA, LO og Kommunernes Landsforening, KL, sommerpause, men det er uvist, om forhandlingerne genoptages, eller om regeringen i stedet vil forsøge at få sine planer igennem i Folketingssalen.