Lavere kontingent i storforbund

Af

SiD, KAD og TIB har netop vedtaget de målsætninger, der skal danne grundlag for det mulige nye storforbund. Billigere kontingent er en af de vigtigste målsætninger.

Det skal gøres billigt at være medlem af en fagforening. Så klart står det i de målsætninger for det nye storforbund, som netop er blevet vedtaget af hovedbestyrelserne i Specialarbejderforbundet (SiD), Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) og Forbundet Træ-Industri-Byg (TIB).

Formanden for SiD, Poul Erik Skov Christensen, vil dog ikke sætte tal på, hvor meget medlemmerne vil komme til at spare, eller hvornår det vil slå igennem i kontingenterne.

»Vi forventer da at høste nogle stordriftsfordele, når vi slår tre forbund sammen, og det har vi en klar målsætning om, at medlemmerne skal kunne mærke,« siger han.

Pengene til kontingentnedsættelser skal skaffes ved at barbere administrationen, hvilket blandt andet skal gøres ved at nedlægge nogle af de 369 lokalafdelinger, som de tre forbund tilsammen har i dag. Men også på det punkt vil Poul Erik Skov Christensen nødigt rykke ud med nogle håndfaste mål. Det er nemlig i alle tre forbund selvstændige afdelinger, som hovedforbundene dermed ikke blot kan nedlægge. Det skal ske frivilligt fra afdelingernes side. Men SiD-formanden vil dog godt sige, at der er færre i 2007 end i dag.

De færre afdelinger betyder dog langt fra, at medlemmerne skal betjenes dårligere. Tværtimod skal servicen forbedres og standardiseres, så et medlemmer i Skagen og Gedser kan forvente en ensartet service. Afdelingernes åbningstider skal også tilpasses medlemmernes arbejdstider og dermed gør det muligt for medlemmerne at komme i kontakt med afdelingen efter normal arbejdstid. Det betyder ikke nødvendigvis, at afdelingerne skal holde aftenåbent, men at medlemmerne kan komme i kontakt med fagforeningen via internet eller telefon. Poul Erik Skov Christensen lufter også muligheden for, at afdelingerne kan holde åbent lørdag. Løftet om bedre service skal i øvrigt ikke bare have lov at svæve i den blå luft. De tre forbund pusler også med planer om, at medlemmernes tilfredshed med det nye forbund skal testes. Ikke nødvendigvis med traditionelle meningsmålinger, men eventuelt via internettet eller på anden vis, siger SiD-formanden.

De tre forbund har nu nedsat en række arbejdsgrupper, som skal konkretisere de noget luftige målsætninger. Samtidig skal medlemmerne inddrages gennem debatmøder rundt i landet og via en hjemmeside, inden de delegerede i hvert af de tre forbund skal tage endelig stilling til opløsningen af de nuværende forbund på kongresserne i 2004. Går planerne igennem, kan der formentlig holdes stiftende kongres i det nye storforbund i 2004.

Bliver det nye storforbund en realitet, vil det blive Danmarks største fagforbund med knap en halv million medlemmer, og dermed organiserer forbundet cirka en tredjedel af medlemmerne i LO-fagbevægelsen.