Langtidssyge føler sig svigtet

Af | @GitteRedder

Ny undersøgelse viser, at langtidssyge trives dårligt og føler sig som kastebold i et behandlingssystem, der ikke tager effektivt hånd om dem.

Langtidssyge føler sig svigtet af både kommuner og sundhedsvæsen, og det forhindrer dem i at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Det er konklusionen i en ny undersøgelse, som forskere fra Institut for Trivsels- og Livskvalitetsstudier har foretaget i samarbejde med LO, Dansk Arbejdsgiverforening (DA) samt behandlingsinstitutioner og virksomheder i fem midtjyske kommuner.

Undersøgelsen af 371 langvarigt sygdomsramte fra Silkeborg, Ikast, Ry, Them og Gjern fortæller, at langtidssyge føler sig som kastebold i et behandlingssystem, der ikke tager effektivt og professionelt hånd om den enkelte. Det går ud over trivsel og livskvalitet, men koster også samfundet dyrt i udgifter til offentlig forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste.  En rapport udarbejdet i Beskæftigelsesministeriet sidste år anslog, at sygefravær i 1999 kostede samfundet 27 milliarder kroner.

Dystert billede
»Undersøgelsen tegner generelt et dystert billede af situationen for de langvarigt sygdomsramte. De trives dårligt og er utilfredse med den behandling, de får,« siger professor Eggert Petersen, der har arbejdet med projektet i to år.

Han har også interviewet 20 sagsbehandlere om deres syn på behandlingen af langtidssyge.

Undersøgelsen er en del af et stort projekt med titlen »Fat i Fraværet«, der sigter på at få sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

Projektleder Jørgen Thyde fra Silkeborg fortæller, at projektet netop har fået knap tre millioner kroner fra den såkaldte satspulje på finansloven. Næste fase i projektet er i samarbejde med Arbejdsmiljøinstituttet at undersøge trivsel, arbejdsmiljø og sygefravær på 25 virksomheder med over 2.000 ansatte.

»Når vi har samlet resultaterne fra interview med alle de ansatte, vil vi pege på nogle indsatsområder på den enkelte virksomhed, der skal gøres noget ved for at mindske sygefraværet og skabe en bedre arbejdsplads i hverdagen. Efter to år vil vi igen gå ud på de samme 25 virksomheder og undersøge, om det har hjulpet på fraværet at sætte målrettet ind på nogle områder,« fortæller Jørgen Thyde.

»Kan man få nedbragt sygefraværet, findes der kun vindere. Vi skal væk fra den misforståelse, at sygefravær er et personligt problem. Det er et fælles problem,« siger Jørgen Thyde og fastslår, at mange lønmodtagere aldrig kommer retur til jobbet efter en langtidssygemelding.

Tal fra Danmarks Statistik og DA viser da også, at cirka 12 procent af de personer, der er syge i mere end 13 uger, varigt mister tilknytningen til arbejdsmarkedet.