Lang vej til nye overenskomster

Af Lise Lotte Blicher Bendtsen, NET-Redaktionen

Cirka 60 procent af lønmodtagere, der skal have ny overenskomst, har stadig ikke en aftale i hus, og central barselsfond er en af de store knaster i forhandlingerne. Dermed er en del af spillet i hænderne på forligsmanden.

Det er ikke længere alene op til arbejdsmarkedets parter at få overenskomsterne på det private område i land. Efter et orienterende møde med hovedorganisationerne LO og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) torsdag overtog forligsmand Asbjørn Jensen nemlig roret, og han skal nu dirigere skuden i land. Det skete, fordi der på daværende tidspunkt kun var indgået forlig på et stort minimallønsområde og tre mindre områder – der tilsammen dækker cirka 40 procent af de lønmodtagere, der skal have fornyet overenskomsten per 1. marts.

I lørdags – efter redaktionens afslutning – mødtes parterne på transportområdet, HTS for arbejdsgiverne og SiD’s Transport- og Servicegruppe for arbejdstagerne, dog for at genoptage forhandlingerne med forligsmanden på sidelinjen. Og mødet blev sat i stand med det erklærede formål at blive ved, til en aftale er i hus.

Allerede for to uger siden havde Centralorganisationen CO-industri og arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri (DI) sit overenskomstforlig på plads. En treårig aftale, der blandt andet giver 220.000 funktionærer og timelønnede industriansatte en forbedret løn under barsel og sygdom, højere pensionsbidrag og to ugers efteruddannelse ved afskedigelse.

Men industriaftalen giver også arbejdsgiverne et værn mod overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Det sker ved at fratage de ansatte i industrien retten til overarbejdsbetaling, når de efter endt overenskomststridig arbejdsnedlæggelse skal indhente det forsømte i produktionen. Endeligt fik arbejdsgiverne også mulighed for at lave forsøg med varierende arbejdstider.

Efter det store industriforlig kom aftalerne for elektrikere, håndværkere og en lille gruppe af kontoransatte på plads.

  • For 17.000 elektrikere blev der indgået en treårig overenskomst. Aftalen mellem Dansk El-Forbund og arbejdsgiverne i TEKNIQ Installatørernes Organisation giver elektrikerne mange af de samme goder, som indgår i industrioverenskomsten. Både hvad angår pensionsbidrag, løn under barsel og efteruddannelse. Og arbejdsgiverne i TEKNIQ fik en fornyelse af akkordsystemet.
  • Dernæst var det 23.000 håndværkere, der er ansat på knap 2.500 virksomheder i DS Håndværk & Industri, som fik en ny treårig overenskomst. Dansk Metal, Specialarbejderforbundet og Blik- og Rørarbejderforbundet på lønmodtagersiden og DS Håndværk & Industri på arbejdsgiversiden blev ikke overraskende enige om en aftale, der er meget lig overenskomsten for industrien.
  • 500 kontoransatte hos landets maskinhandlere fik også en aftale i hus, der tilnærmelsesvis ligner industriens. Men modsat de øvrige områder er det her lykkedes arbejdstagerne at få arbejdsgiverne med på at acceptere en hensigtserklæring om en central barselsfond.

»Vi er enige med Dansk Maskinhandlerforening om, at det er hensigtsmæssigt at etablere en barselsfond, og at maskinhandlerområdet eventuelt kan tilslutte sig andre fonde, hvis de etableres,« siger faglig sekretær i HK/Privat, Jesper Schmidt Sørensen.

Den kommende tid

Tilbage står langt størstedelen af overenskomsterne på HK-området, byggeriet, transportområdet, nærings- og nydelsesmiddelområdet og restaurationsområdet og venter på, at forligsmanden får stukket en ny kurs ud. Som det ser ud lige nu, er der alvorlige storme i sigte.

Størstedelen af forhandlerne på kontor- og detailhandelsområdet er endnu ikke begyndt på realitetsforhandlingerne, da stort set alle forhandlingerne i sidste uge strandede på spørgsmålet om en central barselsfond.

Problemet for det kvindetunge område – kontor og detailhandel – er, at mandefagene inden for industrien allerede har en barselsfond, og derfor ikke ønsker at diskutere en central barselsfond for alle fag. Forligsmanden opfordrede efter torsdagens møde de faglige organisationer til at genoptage eller videreforhandle overenskomsterne. Og på tirsdag er LO og DA indkaldt til endnu et orienterende møde.