Lad os tage hånd om teknologien

Af Karin Retvig, formand for HK/Service

Ny teknologi bliver ofte set på med sort-hvide briller. Mens spørgsmålene omkring muligheder og risici kun bliver til sensationsprægede historier, forbliver de væsentligste spørgsmål omkring mennesket og teknologien ubesvaret.

Den teknologiske udvikling betyder, at den enkelte lønmodtager får nogle helt nye rammer for sit arbejdsliv. Men der mangler en fundamental viden om, hvilke forandringer teknologiens muligheder reelt vil medføre. Vi har brug for en debat om, hvad vi vil med de nye teknologier – og hvad de vil os.

Debatten skal ikke foregå i lukkede kredse, men netop benytte sig af mulighederne i de nye teknologier. I stedet for at bruge den traditionelle forhandlingsvej, skal vi have debatten ud i det offentlige rum, hvor langt bredere perspektiver af betydning for medlemmerne kan blive belyst. Der ligger derfor en opfordring både til fagbevægelsen selv og til virksomheder, arbejdsgiverorganisationer og forskere om at komme på banen med deres bud på udformningen af fremtidens arbejdsliv. Hvad er mulighederne, og hvad er faldgruberne i de scenarier, der tegner sig? De teknologiske landvindinger muliggør på den ene side en systematisk og omfattende overvågning af medarbejderne, som umiddelbart virker frastødende på de fleste, men på den anden side vejer hensyn til sikkerhed og videndeling. Hvor går grænserne?

Her er det centralt, at vi kan se videre end snævre særinteresser og få sat fokus på de forandringer, der er med til at forme fremtidens arbejdsliv. Alt for ofte bliver ny teknologi alene behandlet ud fra en sort-hvid tilgang: Nørderne elsker alt nyt – og for de forskrækkede bliver det endnu et skræmmebillede på fremtiden. Mens spørgsmålene omkring muligheder og risici kun bliver til enkeltstående sensationsprægede historier, lades de væsentligste spørgsmål omkring mennesket og teknologien ubesvarede.

De ting, der rører sig, handler i virkeligheden i stigende grad om en udfordring til vores værdier. Stress, distance- og hjemmearbejde, efter- og videreuddannelse, overvågning, videndeling samt nye organisationsformer - for blot at nævne nogle af temaerne – kalder dybest set på en redefinering af arbejdsbegrebet. Nøglebegrebet, som jeg ser det, kan meget vel blive det hele menneske – i forhold til hvilket arbejdsliv, karriere, privatliv og børn skal finde sin plads.

HK lancerer nu www.workinfuture.dk – et nyt videnscenter og debatforum. Her fokuserer vi på et tema ad gangen, skaber et overblik for at få skabt debat omkring de værdier, der styrer vores forhold til teknologien. Vi opponerer mod den passive indstilling, at fremtiden er et tog, vi er nødt til at hoppe på. Nej, vi tror på, at dialogen skaber fremtiden – og en kvalificeret debat kan være med til at bestemme såvel togets udformning som selve destinationen.

Jeg håber, at andre også vil komme på banen med deres bud på væsentlige udfordringer, så vi får den nødvendige debat om fremtidens arbejdsliv.