Lad jobsøgere uddele smileys

Af

Mange jobsøgere behandles dybt uprofessionelt og arrogant, når de søger job. Det viser en undersøgelse blandt over 800 jobansøgere, udført af konsulentfirmaet Teglkamp & Co. Firmaets direktør, Susanne Teglkamp, vil have en smiley-ordning, hvor jobsøgere evaluerer virksomheders, headhunter-bureauers og rekrutteringsfirmaers ansættelsesproces.

Hvad skal sådan en smiley-ordning gøre godt for?

»Jeg møder som karriererådgiver rigtig mange jobsøgere, som har fået en skidt behandling af virksomheder, der søger medarbejdere, eller af firmaer med speciale i rekruttering og headhunting. Det fik mig for nylig til at lave en undersøgelse af problemet, hvilket har affødt over 800 personlige beretninger, hvoraf overraskende mange er massivt negative. Derfor har jeg udviklet et koncept for en smiley-ordning, så jobsøgere kan evaluere ansøgningsprocessen.«

Er de klagende jobsøgere ikke bare sure over, at de ikke kom til samtale eller blev vraget til jobbet?

»Nogle jobsøgere er skuffede, men deres konkrete oplevelser taler sit eget tydelige sprog om virksomheder, der sjusker med det her. Mange får aldrig svar på deres ansøgninger. Jobsøgere over 50 år sorteres ofte fra på forhånd. En del har mødt dårligt forberedte og uengagerede konsulenter fra rekrutteringsfirmaerne. En deltager i undersøgelsen fortæller, at en konsulent fra headhunterfirmaet faldt i søvn, mens han under jobsamtalen redegjorde for sin baggrund.«

Beskylder du virksomheder og rekrutteringsfirmaer for at sjofle ansættelsesprocessen?

»Mange virksomheder forsømmer at tilrettelægge en seriøs og respektfuld rekrutteringsproces, og det er et alvorligt problem. Jobsøgere finder det okay at blive vraget til et job til fordel for en bedre kvalificeret, men det er slemt at blive uprofessionelt og arrogant behandlet. For man krænger jo en del af sig selv ud, når man søger job.«

Det er altså torskedumt af virksomhederne?

»Ja. De historier spredes som ringe i vandet og vil på sigt gøre det svært at rekruttere personale. For rekrutteringsfirmaet skader det omsætningen.«

Hvorfor skulle en smiley-ordning ændre på det?

»En smiley-ordning vil gøre det let at identificere virksomheder, der prioriterer en seriøs ansættelsesproces.«

Skal virksomhederne nu ikke længere selv have lov at bestemme, hvordan de hyrer folk?

»Selvfølgelig. Jeg er ikke tilhænger af lovgivning her. En smiley-ordning skal være frivillig.«

Så kan virksomhederne jo bare sige nej. Har dit koncept nogen gang på jord?

»Jeg har kontaktet nogle virksomheder, som svarer, at de selv har fokus på, at deres ansættelsesprocesser fungerer. Det er jo fint nok, men de ville nok få mere ud af en uvildig stikprøveundersøgelse.«

Er du ikke bare ude på at malke virksomhederne for nogle konsulenthonorarer?

»Jeg vil gerne tjene nogle penge, men det er ikke udgangspunktet her. Det er visionen for mit firma at sætte god ledelse på dagsordenen. Og der er rigtig dårlig ledelse at lave dårlige ansættelsesforløb.«

Hvordan kan virksomhederne oppe sig?

»Ved at lave en professionel ansættelsesproces med en fornuftig tidsplan. Og processen bør efterfølgende evalueres. Enten af virksomheden selv eller via min smiley-ordning.«