Lad arbejdsgiveren betale

Af Hanne Borre, tillidsrepræsentant, Vink A/S, Randers

Jeg kan godt være enig i, at tillidshvervet skal gøres attraktivt, men som jeg ser det, er det lige så meget i arbejdsgiverens interesse, at man har en dygtig tillidsrepræsentant. Så hvorfor ikke lægge det ud til en lokal aftale om, at arbejdsgiveren betaler de møder og foredrag, man deltager i? På den måde får alle noget ud af det, for vi må jo se i øjnene, at ikke alle tillidsvalgte er lige aktive. Og jeg kunne godt være bange for, at nogle ville stille op uden at ville yde, men kun nyde. Så det bud på, at tillidsrepræsentanter skal aflønnes efter de højest lønnede inden for ens område, kan godt gå hen og blive en sag, fagbevægelsen ville fortryde.