Kvinder vinder ved individuelle lønforhandlinger

Af Ellen Trane Nørby

I fremtiden kunne det være en relevant rolle for fagbevægelsen at klæde kvinder på til job-og lønsamtaler – et kursus på højt brugbarhedsniveau. Ifølge en svensk undersøgelse vinder kvinderne nemlig lønmæssigt ved selv at forhandle løn og taber ved at overlade den sag til et centralt organ.

2401Frem i skoen Hvem vil ikke gerne have fem procent ekstra i løn? Et storstilet studie af 100.000 akademikere i Sverige viser, at gevinsten ved individuelle lønforhandlinger er mærkbar. Specielt kvinder oplever en lønopgang ved individuelle forhandlinger. Lønnen er i gennemsnit steget fem procent for de kvinder, der modsat tidligere nu selv forhandler.

Med den viden, hvad skal vi så med fagbevægelsen? Burde rapporten fra Sverige ikke give grobund for en række overvejelser nu, hvor medierne dagligt byder på opdateringer på de forskellige overenskomstområder? Burde det ikke være interessant for specielt kvinderne at vende blikket mod øst og se på resultaterne fra den svenske rapport? Den viser, at tallet på bundlinjen vokser, når kvinderne ikke deponerer ansvaret hos et centralt organ.

Også de løbende lønsamtaler har effekt. Hos de 56 procent af de kvindelige ansatte, der har haft løbende samtaler med chefen, er det gennemsnitlige lønniveau 2,6 procent højere end hos de øvrige kvinder.

SACO – Sveriges Akademikeres Centralorganisation – har haft to økonomer på den store opgave, hvor 100.000 lønmodtageres data og lønforhold er blevet analyseret. Et delstudie er gennemført med 12.000 lønmodtagere.

Nu vil nogle nok sige: Ja ja, men er det ikke bare en lille kaste af rige og velstillede, som får gavn af dette? Nej, det er det ikke. 26 selvstændige fagforbund er medlem af SACO, som organiserer 540.000 medlemmer. De kommer fra brancher som skolelærere, jurister, læger, bibliotekarer, dyrlæger, arkitekter og økonomer. Der er altså hverken tale om rene kvindebrancher eller decideret højtlønnede brancher.

De individuelle lønsamtaler er også med til at sætte fokus på forskellene i lønniveau mellem kønnene. Gennem lønsamtaler får kvinderne mulighed for at hævde sig og kræve deres ret, konstaterer rapporten. Specielt for den »oversete medarbejder« er individuelle lønsamtaler en ekstra chance for at gøre opmærksom på sine resultater, på ens individuelle kvaliteter og på, at man ikke er en brik, som bare kan undværes.

Set i dette lys burde det stå højt på de kvindelige ansattes ønskeliste at komme til samtale hos chefen. Men mange anser det dog også for et problem selv at forhandle sin løn eller gå til jobsamtale. Flere studier såvel herhjemme som i udlandet viser, at kvinder generelt er mere tilbageholdende end deres mandlige kolleger. Så der er meget, kvinderne skal have lært, inden de går til jobsamtale.

Hvis man læser arbejdsmarkedspsykologi, ved man, at der er stor forskel på, hvordan mænd og kvinder håndterer en jobsamtale. Mænd har en tendens til at overdrive deres evner med 10 procent, mens kvinder ofte underdriver 20 procent. Der skal bestemt ikke lyde nogen undskyldning for, at mine medsøstre stadig sidder fast i flinkeskolementaliteten.

De skal klædes på til jobsamtaler og lønsamtaler. Så må jeg foreslå det som et relevant kursus for fagbevægelsen på højt brugbarhedsniveau! I fremtiden burde det være fagbevægelsens rolle – resultaterne fra SACO viser jo klart, at den traditionelle ensrettende og kassetænkende forhandlingsrolle ikke længere er ensidigt positiv – i hvert fald ikke for kvinderne!